Post is pinned.Post has attachment

السلام علیک یا أباعبدالله
وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا
سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین
وعلی علی بن الحسین
وعلی أولاد الحسین
وعلی أصحاب الحسین
Photo

Post has attachment


وقتی که راه نمی روی زمین هم نمی خوری. این "زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت.

وقتی تصمیم نمی گیری وکاری نمی کنی،مسلما اشتباه هم نمی کنی؛ این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب.

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی؛ خوب بودن در انتخاب های صحیح ماست که معنا پیدا کرده و شکل می گیرد.

اشتباه کنید اما آن را مجددا تکرار نکنید!!

املای ننوشته غلط هم ندارد...

Photo

Post has attachment
تفاوت خصایص دو جنس زن و مرد

•مرد می خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند.

•زن همدرد می خواهد و نمی خواهد تنها باشد.

•مرد می خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد.

•زن می خواهد شوهرش بداند که به او تکیه کرده است.

•مرد از وقت گذراندن بیش از حد همسرش با فرزندان حسودی می کند.

•زن از وقت گذرانی همسرش با بچه ها لذت میبرد.

•مرد گمان می کند اگر یک بار گفت "دوستت دارم" این برای همیشه در خاطر زن میماند.
•زن نیاز دارد که "دوستت دارم" به هر دلیلی تکرار شود.
•مرد نیاز به دادن عشق دارد.

•زن نیاز به دریافت کردن عشق دارد.

•مرد عاشق دیدن خوشحالی زن است.

•زن با دیدن خوشحالی زیاد مرد به تفّکر فرو میرود.

•مرد دوست دارد تشویق بشود و زن دوست دارد حمایت بشود.

•مرد نیاز به فضا دارد و زن نیاز به نزدیک شدن.
•ناراحتی زن احساس مفید نبودن به مرد میدهد.
•ناراحتی مرد به زن احساس دوست نداشته شدن میدهد.
•مرد در سکوت فکر می کند و فقط جملات ضروری را بیان می کند.
•زن با صدای بلند تمامی افکارش را بیان می کند."چکیده ای‌ از کتاب تکنیک رهایی ذهن"
Photo

Post has attachment


برای مردم زندگی نکنیم


روزی که منتظرید مردم براتون دست بزنند بالاخره وسط این دست ها له می شوید !

روزی که ملاک های شما برای درست و غلط " قضاوت و نظر مردم " است از نظر علمی گفته میشود یک بادکنک سوراخ هستید !

مگر ما آمده ایم در این دنیا تا مردم را راضی نگه داریم ، این چه نگاهیست به دنیا !

روزی که شما آمدید « نگران قضاوت و نظر مردم بودید » شما از پا در میاید و به هیچ جا هم نمی رسید!

#برای_مردم_زندگی_نکنیم.
Photo

Post has attachment

زندگی دیکته ای نیست
که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است
که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد...
چه برای آنکه میخندد،
چه برای آنکه میگرید...

زندگی دوختن شادی هاست...
زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست...
زندگانی هنر هم سفری با رنج است...
زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است...
Photo

Post has attachment
جمله ای زیبا از. . . رومن _ رولان . . .

ما زنان وقتی عاشق می شویم
همه ی قلب و وجودمان را به مرد
محبوبمان می سپاریم آنگونه همه
زیبایی ها و لذات دیگر در رابطه با او
معنا می یابند . . .
اما شما مردان وقتی عاشق می شوید
تنها قسمتی از قلب و وجود خود را
در اختیار زن محبوبتان می گذارید ؛
بقیه را برای موفقیتها و کسب قدرتها
و خودخواهی خود نگه می دارید . . .
حرفی نیست شاید اگر ما هم مرد بودیم
چنین می کردیم اما آنچه از شما
می خواهیم این است که آن
قسمتی از قلبتان را که به ما سپردید
دیگر ملعبه هوسبازی هایتان نکنید ؛
ما به همان سهم هر چند کوچک اگر
زلال و اطمینان بخش باشد
قانعیم . . . . . . .

Photo

Post has attachment
یاﺩ ﺑﮕﯿﺮ بانو:
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ، به ﺧﺎﻃﺮِ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ!
ﻋﺸﻖ، ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻩ ﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪ!
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ؛
ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﮐﻤﺪ
ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼِ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼِ ﺧﺎﻧﮕﯽِ ﮔﺸﺎﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﺑﺴﺘﺮِ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼِ ﺷﯿﺮﯾﻦِ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺟﺎ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻭﺩ
ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺁﺏ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ!
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ...
ﺧﻮﺩِ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻕِ ﺧﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ، ﻧﺸﺎﻥِ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ...
ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺴﭙﺎﺭ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩِ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ
ﻧﮕﺎﻩِ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻭﺯﺩ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ
ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ؟
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ، ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻮﯼ «باﻧﻮﯼِ» ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾش!
Photo

Post has attachment
گلچین بهترینهای آشپزی😋😋
🎯 @matbakhebano 💯join
👇👇
https://telegram.me/joinchat/Aw7G1jwCsjFr0kMo64VsvA
Photo

Post has attachment
#سالاد_ماکارونی_پاستا_جامبو


پاستا جامبو یک بسته

خیارشور.هویج نگینی شده از هر کدام یک پیمانه
کنسرو ذرت و نخود فرنگی از هر کدام یک عدد
کالبا 250 گرم ریز خرد شده
نمک و فلفل و آبلیمو به میزان لازم
مایونز یک شیشه کوچک
ماست پر چرب نصف پیمانه
تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم

بجای کالباس از سینه مرغ پخته و خرد شده
یا
تن ماهی
هم میشه استفاده کرد

پاستا جامبو را آبپز کنید و آبکش کنید وقتی سرد شد داخل پاستا را از مواد بالا پر کنید

🎀افسانه🎀
#دست_پخت_ادمین

گلچین بهترینهای آشپزی😋😋😋😋😋

متفاوت و شیک میزبانی کنید😊😍
🎯 @matbakhebano 💯join
👇👇👇👇👇👇👇

https://telegram.me/joinchat/Aw7G1jwCsjFr0kMo64VsvA
Photo

Post has attachment
وقتی یاسی خانم حاضره هر کاری بکنه جز درس خوندن
حاصلش میشه این خوشمزه ها😉😉😉😉
ترامیسو هستن 
Photo
Wait while more posts are being loaded