Czy cierpienie uszlachetnia rozważ problem na podstawie Króla Edypa - EDYP BYŁ SŁABYM CZŁOWIEKIEM A NIE BOHATEREM
 
Powszechny jest pogląd, ze cierpienie uszlachetnia. Rozważając to stwierdzenie na przykładzie utworu „Król Edyp” Sofoklesa uważam, że stwierdzenie to nie ma zastosowania w tym przypadku.
Człowiek cierpiący po utracie bliskiej osoby, chory, walczący z bólem, żyjący w niedostatku, samotny lub cierpiący z innych przyczyn zaczyna bardziej doceniać życie i każdą jego chwile. Zauważa cierpienia innych i ich wzmagania z losem, postrzega rzeczy, które do chwili braku własnych przykrych doświadczeń i problemów były dla niego nieistotne i niezauważalne. Osobiste doświadczenie cierpienia, daje każdemu człowiekowi wiedzę o bólu fizycznym i psychicznym doświadczanym przez innych w trudnych życiowych sytuacjach. Motywuje do niesienia pomocy, bezinteresownych działań, niesienie ulgi i wsparcia. Takiej szlachetności nie obserwuję w utworze „Król Edyp”. Edyp cierpi ponieważ zabił własnego ojca, ożenił się z własna matką i posiada z nią dzieci. Przez uczynki Edypa cierpi też jego matka i jednocześnie żona Jukasta, która popełnia samobójstwo. Edyp cierpi również widząc swój kraj. Jego uczucia doprowadzają do samookaleczenia, w którym nie można dopatrywać się szlachetności ale chęć zadania sobie bólu, silniejszego niż odczuwany przez Edypa. Edyp oślepia się aby zagłuszyć wszystkie inne dotychczasowe swoje odczucia bólem fizycznym.
Moim zdaniem działanie Edypa nie jest szlachetne. Jego samookaleczenie, nie czyni dobra lecz pokazuje jego słabość i bezradność. Edyp nie próbuje odpokutować za swoje uczynki i pomagać  innym, działać dla dobra swojego ludu. Aby zagłuszyć swój ból po utracie najbliższych, próbuje zastąpić go cierpieniem fizycznym. W ten sposób nie prezentuje postawy osoby szlachetnej a jedynie postać tylko głupka,postać która załamała się po przeżyciu ogromnej tragedii. Na przykładzie tego utworu uważam, ze nie każde cierpienie uszlachetnia.
 

Prawo do oddania głosu w wyborach w Polsce mają osoby które osiągnęły wiek wyborczy i ukończyły 18 lat. W Austrii prawo do głosowania mają osoby które osiągnęły 16 lat.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy w Polsce wiek wyborczy powinien zostać obniżony. Dostęp do mediów, w szczególności do internetu sprawia, ze młodzież wcześniej osiąga poziom powierzchownej wiedzy dotyczącej funkcjonowania państwa i jego organów. Obserwuje też kampanie wyborcze i prezentacje poglądów poszczególnych partii politycznych.
Jednakże, gruntowną wiedzę o systemie politycznym, funkcjonowaniu państwa i jego organach, szeroko rozumianej administracji rządowej i samorządowej na poszczególnych szczeblach obsługi i interwencji państwa na poziomie województw, powiatów i gmin, wiedzę o partiach politycznych, potrzebach społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych młodzi ludzie powinni otrzymywać w szkole na lekcjach Wiedzy o społeczeństwie. Osoby, które ukończą gimnazjum mają zwykle 16 lat i niewielki poziom kompetencji w tym zakresie. Wynika to z małej ilości godzin tego przedmiotu i nie przejawiania zainteresowania omawiana tematyka. Wynika to z braku bezpośrednich potrzeb korzystania z wiedzy w tym zakresie w sposób praktyczny. Uczniowie gimnazjum nie uczestniczą bezpośrednio jako strona załatwianych spraw w urzędach, nie posiadają zdolności prawnej. Ta rola jest przypisana do ich rodziców lub opiekunów prawnych. Teoretycznie podobna sytuacja występuję również u uczących się osób w wieku 18 lat. Jednak ze względu na stopniowe usamodzielnienie, nabywanie nowej wiedzy w szkole, uczestniczenie w zdarzeniach społecznych staja się oni dojrzalsi do samodzielnego podejmowania decyzji w tak ważnych sprawach, jak wybór swoich przedstawicieli do organów państwowych i samorządowych. Wyjątkiem są młode osoby, które po ukończeniu obowiązku szkolnego tj. w wieku 16 lat zaprzestają kontynuowania nauki i podejmują pracę. Kontakt ze środowiskiem pracy, inny rodzaj odpowiedzialności, z którym musza się zmierzyć, szybsze usamodzielnienie związane z zakończeniem okresu kształcenia wymusza na nich wzrost poziomu świadomości społecznej.
Należy również zauważyć na przykładnie obecnie prowadzonej kampanii wyborczej przedstawicieli do sejmu i senatu, że mimo dostępności mediów, licznych audycji i spotów reklamowych wiedza z nich przekazywana nie przedstawia programów politycznych uczestniczących w kampanii partii a jedynie wyrywkowe poglądy i reklamę oraz antyreklamę konkurencyjnych ugrupowań politycznych.
Moim zdaniem, aby świadomie dokonywać wyborów należy posiadać wiedzę, która powinna być rzetelnie przekazywana w szkole. Potrzebny jest również poziom dojrzałości społecznej. W związku z powyższym uważam, ze nie należy zmieniać wieku wyborczego w Polsce.
 
 

Post has attachment

UPRZEJMIE PROSZĘ O POMOC

STWORZYLIŚMY FAJNĄ FIRMĘ

Pragniemy nawiązać współpracę z organizacjami społecznymi z obszaru całego kraju oraz bloku wschodniego, oraz spółdzielniami społecznymi. Naszym celem jest wsparcie w obszarze walki z bezrobociem i poszukiwanie rozwiązań społecznych do walki z ubóstwem. Chcemy społecznie wspierać tworzenie spółdzielni socjalnych, małą przedsiębiorczość.
Pomożemy bezpłatnie w rejestracji.
Udzielimy wskazówek, doradzimy.

Pierwotnie mieliśmy stworzyć stowarzyszenie, jednak ze względów prawnych i czas rejestracji wybraliśmy wybraliśmy inną formę prawną

Proszę roześlijcie tego linka do swoich znajomych
http://www.lbs-logisticcenter.oferteo.pl/

NUMEROLOGIA

Czym jest numerologia?
 Jeśli przyjrzymy się uważnie zasadom wszechświata i ich logice, albo kiedy przeanalizujemy wydarzenia w ludzkim życiu, odkryjemy, że wszystko co jest, jest podporządkowane liczbom. Człowiek używał liczb od zarania dziejów. Liczby odzwierciedlają zasady, według których powstał świat. Liczby są żywymi siłami, warto więc poznać energię, którą emitują. Pozwoli to nam rozwijać w sobie pozytywne cechy, jakie reprezentują liczby z naszego Portretu Numerologicznego.
Każdy z nas urodził się w określonym dniu, pod wpływem wibracji emitowanych w tym konkretnym miejscu i czasie. W ten sposób każdy z nas, od momentu swojego urodzenia, pozostaje w zasięgu oddziaływania liczb, które są motorem naszych poczynań i istotnym elementem naszej osobowości.
 Znając podstawy numerologii możemy wyeliminować z naszej osobowości te aspekty, które są dla nas niewygodne i zaplanować swój los zgodnie z wibracjami zawartymi w naszym Portrecie Numerologicznym. Warto wiedzieć, kiedy jest odpowiedni moment na nasze działanie, tzn. kiedy wibracje nam sprzyjają, a kiedy warto wstrzymać się od działania, bo wibracje nie są nam przychylne. 
Przy pomocy numerologii możemy poznać własne zdolności i ograniczenia, co jest wielkim krokiem w samorealizacji, szczęściu i osiąganiu naszych zamierzeń. Jeśli znamy swoje wrodzone możliwości, możemy ich użyć, żeby pozbyć się naszych słabych stron. W ten sposób będziemy zestrajać swoje wibracje z rytmem kosmicznym, żeby wibrować ze wszechświatem w harmonii i zgodzie.

Jak obliczyć swoją wibrację urodzenia?
Wibrację tę otrzymujemy, sprowadzając do jednej cyfry naszą datę urodzenia, poprzez dodanie do siebie dnia, miesiąca i roku naszego urodzenia. Np.: ktoś urodził się 22.03.1964, czyli: 2+2+3+1+9+6+4=27=2+7=9. Ta osoba jest numerologiczną Dziewiątką. Albo ktoś urodził się 24.10.1995 i sumujemy: 2+4+1+1+9+9+5=31=3+1=4. Ta osoba jest numerologiczną Czwórką.
Natomiast nie sprowadzamy do jednej cyfry liczb 11, 22, 33 i 44. Te liczby są tzw. Liczbami Mistrzowskimi, o czym za chwilę.  

Znaczenie liczb - Co to oznacza, że ktoś jest Dziewiątką albo czwórką?

1 - Jedynki to osoby o charakterze i indywidualności jaka cechuje przywódców. Jedynki są wszędzie pierwsze i nie boją się robić rzeczy, których do tej pory nikt nie robił. Torują drogę innym i bywają prekursorami w wielu dziedzinach. Są śmiałe i odważne, często realizują niezwykłe cele. Chcą za wszelką cenę wyróżniać się i coś po sobie pozostawić. Jedynka jest twórcza, niezależna, błyskotliwa i dynamiczna. Jest też ekstrawertyczna, niebanalna, pełna entuzjazmu i dumna z siebie i ze swoich sukcesów. Nie znosi dominacji i rozkazywania, buntuje się przeciwko uznanym autorytetom i władzy. To ona jest od wydawania poleceń i to ona staje się autorytetem dla innych. Jedynka jest energiczna i zawsze pozytywnie nastawiona do świata. Zwykle jest pewna siebie i posiada ogromny dar przekonywania. Chce przewodzić, dlatego wśród Jedynek znajdziemy wiele wpływowych osób, celebrytów i ludzi na stanowiskach. Jeśli Jedynka, z jakiegoś powodu prowadzi nudne, albo przeciętne życie, staje się zgorzkniała, sfrustrowana i głęboko nieszczęśliwa.
Jedynki są obdarzone lotnym, błyskotliwym umysłem i są niezwykle kreatywne i pomysłowe. Jednak najlepsze rezultaty osiągają jako przywódcy, szefowie, czy kierownicy. Ich zapał, energia, intuicja i ambitne plany sprawiają, że doskonale sprawdzą się w biznesie. Ich entuzjazm jest zaraźliwy, a otoczenie ma przekonanie, że dla Jedynki niema przeszkód. Jedynki powinny pracować na własny rachunek, albo mieć luźne obowiązki. Jedynka nie sprawdzi się w kieracie.
Jedynki mają ogromną zdolność do zarabiania pieniędzy, ale również do ich wydawania. Lubią otaczać się komfortem i luksusem, często żyją ponad stan. Ich skłonność do ryzykownych działań sprawia, że często wchodzą w niejasne interesy i mogą stracić swój majątek. Jedynki powinny w życiu zachować umiar i kierować się rozwagą. 
W miłości mają powodzenie, są uczuciowe i namiętne. Jednak kiedy kochają, są zazdrosne i zaborcze, chcą też dominować. Najlepsze związki tworzą z Dwójkami i Szóstkami.

2 - Dwójki są miłe, taktowne i dobre. Charakteryzują się wielką empatią i są bardzo wyczulone na krzywdy innych. Zwykle nie popadają w konflikty z otoczeniem, gdyż nie chcą w żadnym razie, dominować nad kimkolwiek. Są to osoby ceniące wszystko to, co subtelne, duchowe i intelektualne. Dwójki nie akceptują żadnego brudu moralnego i małoduszności. Zwykle są dobrze wykształcone, interesują się sztuką i wszystkim, co kryje w sobie słowo „piękno”. Spokojne, powściągliwe, ostrożne w podejmowaniu decyzji, szukają aprobaty u innych i są bardzo wyczulone na ich opinie. Są nieśmiałe, skromne i prostoduszne oraz całkowicie pozbawione pretensji. Ich charakter sprawia, że w życiu otwierają się przed nimi niejedne drzwi. Zazwyczaj zdobywają szacunek otoczenia, dzięki czemu, mogą zupełnie nieświadomie stać się manipulatorami. Emanują harmonią i spokojem, co zyskuje im wielu przyjaciół. Dwójki są zawsze chętne, żeby nieść pomoc, czasami z tego powodu są wykorzystywane. W przyjaźni są szlachetne.
Dwójki są doskonałymi psychologami, doskonale rozumieją zawiłości ludzkiej duszy. Pomaga im w tym dar obserwacji, ich przenikliwość i dar analizy. Są zawsze lubiane i akceptowane, dzięki temu mają wielu przyjaciół.
Zawodowo, Dwójki sprawdzą się wszędzie tam, gdzie jest potrzebny takt, dyplomacja i wysoka kultura osobista. Są doskonałymi pracownikami, zawsze zdyscyplinowane i posłuszne. Jednak trzeba je w pracy chwalić i zachęcać, bo Dwójki są nieśmiałe i niepewne siebie. Unikają ryzyka i śmiałych działań, dlatego najlepsza dla nich jest współpraca i praca w grupie. Nie pociąga ich odkrywanie nowych dróg, wolą to, co znane i sprawdzone. Dzięki swojej umiejętności analizy i wnikania w szczegóły, Dwójka podejmuje trafione decyzje, co zyskuje jej uznanie i szacunek otoczenia.
Bardzo chętnie wydaje pieniądze na innych, sprawia jej to przyjemność, natomiast rzadko kupuje coś sobie. Dwójka nie potrafi upominać się o swoje należności, a jej prostolinijność i szczodrość są często wykorzystywane przez nieuczciwych ludzi.
Dwójki, to najlepsi partnerzy w całej skali numerologicznej. Dom, rodzina i harmonijne współżycie z ludźmi bardzo wiele dla nich znaczą. Dwójki są szczęśliwe, kiedy są akceptowane i otoczone gronem życzliwych ludzi. Z natury bardzo romantyczne, potrafią zdobyć się na wielkie poświęcenie, żeby uszczęśliwić ukochaną osobę. Niestety, ich wyrozumiałość i tolerancja sprawiają, że łatwo można je zdominować.
Dwójki powinny starać się patrzeć na świat bardziej trzeźwo i opanować swoją nadwrażliwość. Inaczej, ich bliscy będą się wiecznie pilnować, żeby ich nie urazić.
Najlepszy związek stworzy Dwójka z osobą o tej samej wibracji, lub z czwórką i szóstką.

3 - Trójki uwielbiają błyszczeć i olśniewać otoczenie. Są żywe, utalentowane i ciekawe świata. Potrafią być czułe i uczuciowe, choć bywają porywcze w swej szlachetności i idealizmie. Pełne optymizmu i wiary, Trójki uwielbiają być w centrum zainteresowania i są bardzo łase na pochwały i komplementy.  Zazwyczaj są zdolne do wielkich poświęceń, jeśli trzeba pomóc przyjaciołom, lub dochować wierności własnym ideałom. Radosne Trójki śmiało patrzą w przyszłość, a wszystko, co zsyła im los, biorą za dobrą monetę. Na wszystko patrzą przez różowe okulary. Jak nikt, potrafią cieszyć się życiem, a ich entuzjazm jest zaraźliwy. Dzięki temu, sprawiają wiele radości otoczeniu i zyskują wielu przyjaciół. Cechuje je zaradność i aktywność, a ich wieczny optymizm jest inspiracją dla ludzi z ich otoczenia.
Są obdarzone magnetyzmem i głęboką intuicją i żadna wibracja nie posiada tyle czaru, co Trójka. Pełne wrodzonego wdzięku, towarzyskie i wyrafinowane sprawiają, że wszyscy w ich towarzystwie doskonale się czują.
Spontaniczne, życzliwe i sympatyczne Trójki, potrafią doskonale uwieść otoczenie i sprawiają, że każdy, kto miał z nimi kontakt, wpada w sidła ich promiennej osobowości. Są niesamowitymi gadułami i potrafią zalewać słuchaczy potokiem słów nawet wtedy, gdy nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Powinny wystrzegać się powierzchowności i pustych gestów, a także teatralności i chęci zdobycia uwagi otoczenia, za wszelką cenę. 
Trójki uwielbiają przyjmować gości, toteż w ich domach przeważnie nie zamykają się drzwi. Nie pragną sukcesów, popularności, czy władzy, są na to zbyt leniwe. Uwielbiają za to życie w luksusie i komforcie. To urodzeni sybaryci, w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Trójki to z natury wolni artyści i twórcy, nie sprawdzą się w tzw. praktycznych zawodach. Należy dać im swobodę i wolność wyboru profesji. Inteligentne, ambitne, z dużą wyobraźnią Trójki, obdarzone są największą ilością talentów spośród wszystkich wibracji. Dlatego często jest im trudno obrać właściwą drogę w życiu, są zbyt uzdolnione. Jednak w życiu zawodowym szybko osiągają to, czego chcą. Przeważnie Trójki są pozbawione kompleksów, toteż doskonale sprawdzą się jako aktorzy, śpiewacy, czy komicy. Trójka będzie także świetnym pisarzem, poetą, dziennikarzem i malarzem. Natomiast, jeśli będzie wykonywała jakąś żmudną i monotonną pracę, szybko straci swój zapał, stanie się leniwa i niesolidna. Trójki są świetnymi zwierzchnikami, inspirują swoich podwładnych i zawsze liczą się z ich pomysłami.
Mają stosunkowo lekkie podejście do pieniędzy. Potrafią, bez ograniczeń, wydawać na zbytki i przyjemności, ale są też niezwykle hojne i uwielbiają obdarowywać przyjaciół prezentami. 
Trójki, dzięki swojemu czarowi i wdziękowi mają duże powodzenie u płci przeciwnej, jednak zanim spotkają swoją połówkę, skaczą z kwiatka na kwiatek i namiętnie się zakochują. Każda miłość wydaje się im najprawdziwsza i największa, toteż kochają szczerze, aż do czasu, kiedy ktoś następny nie olśni ich bardziej, niż dotychczasowy partner. Zwykle poszukują swojego ideału i bywają do niego przywiązane bardziej, niż do realnej osoby. Trójki doskonale porozumiewają się z innymi wibracjami, ale najlepiej dogadają się z inną Trójką, a także z Jedynką, Piątką i Dziewiątką.

4 - Czwórki są odpowiedzialne, solidne, poważne, pracowite i wytrwałe. We wszystko potrafią włożyć tyle energii, że odnoszą przeważnie same sukcesy. Nie mają czasu na nastroje i humory, bo są zawsze zajęte pracą, czy organizowaniem wszystkiego. Nigdy nie ryzykują, nie lubią przygód i niespodziewanych zmian. Ostrożne, umiarkowane Czwórki kierują się zawsze rozsądkiem i trzeźwym umysłem. Są wytrwałe i rzadko porzucają raz obrany cel. Nie podejmują decyzji których nie przemyślą dokładnie, co niekiedy może być wadą. Powolność Czwórki sprawia, że przegapia ona nierzadko odpowiedni moment do działania, czy podjęcia decyzji. Spokojne, łagodne i powściągliwe nie lubią okazywania uczuć, czy publicznych wystąpień. Mają wiele zahamowań, w ich życiu może brakować radości i luzu, ale Czwórka nie potrafi pójść za głosem serca. Jest na to zbyt praktyczna.
Czwórki nie są gadułami, rozmawiają rzeczowo, zwięźle i konkretnie. Potrafią uciąć jednym słowem dyskusję, która ich nie interesuje. Nie lubią niekonkretnych osób, a same zawsze mówią na temat i bez owijania w bawełnę. Są logiczne i spójne. Wyznają tzw. prawdy oczywiste, nie interesują się duchowością, czy metafizyką. Zwykle stoją mocno na ziemi i nie dają porwać się entuzjazmowi, czy uczuciom, nie popartym solidnymi podstawami.
Czwórki całe życie pracują, a kiedy nie maja nic do zrobienia, czują się niespokojne i mają wyrzuty sumienia. To sprawia, że cieszą się dużą aktywnością fizyczną i psychiczną do późnego wieku. Bywają ostre i surowe, nie znoszą lenistwa i mają ogromne wymagania w stosunku do siebie i innych. Są mało tolerancyjne, co przysparza im konfliktów w otoczeniu i nierzadko zyskują miano despotów. Czwórki miewają wrogów, toteż powinny przyjmować ludzi takimi, jakimi oni są.
Ale za to Czwórki są dokładne, sumienne i punktualne. Bardzo dbają o porządek, a niektóre z nich stają się wręcz jego fanatykami. Przeważnie nie mają zbyt dużego poczucia humoru, lubią rzeczy i sytuacje jasno określone. Są dyskretne i powściągliwe, nie mają zbyt wielu przyjaciół, za to ci, których mają są im wierni do grobowej deski. Nie cierpią plotek, gadulstwa, osób o wybujałym temperamencie i powierzchowności.
W przyjaźni są wierne i lojalne. Cechuje je niezwykła pamięć, wszystko to, co przyswoi ich mózg, zostaje w nim do końca życia.
Czwórki bardzo porusza wszelka niesprawiedliwość społeczna. Często stają w opozycji do rządów, czy dyktatur i swojej sprawie oddają się z takim samym zapałem, z jakim na co dzień pracują.
Zwykle lubią prace monotonne, wymagające cierpliwości, dokładności i dbałości o szczegóły. Nie dla nich jest natchnienie, czy twórcza wena, Czwórki są przywiązane do świata materialnego, a wszystko, co osiągają, osiągają siłą swojego charakteru, wytrwałością i ciężką pracą.
Pieniądze są ważne dla Czwórek, bo dają im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Czwórki nie szastają pieniędzmi, nie znoszą marnotrawstwa i każdy ich zakup jest dokładnie przemyślany. Nie angażują swoich pieniędzy w niepewne interesy, czy gry hazardowe. Dobrze się czują, kiedy posiadają odłożoną sumkę na „czarną godzinę”.
Czwórki zwykle nie zakochują się od pierwszego wejrzenia, dużo czasu zajmuje im poznanie danej osoby. Nie lubią wyznań i deklaracji, swoją miłość wolą wyrazić czynem, niż słowem. W związkach są bardzo lojalne, choć mało romantyczne i mało namiętne. Bywają też zazdrosne, a nawet zaborcze, ale potrafią ciężko pracować, żeby polepszyć byt swojemu wybrankowi i dzieciom. Najlepszym partnerem będzie dla nich Dwójka, Szóstka i Siódemka.

5 – Piątki Osoby o tej wibracji są obdarzone wybitną inteligencją, bogatą wyobraźnią i lotnym, chłonnym umysłem. Są oryginalne, niecierpliwe i impulsywne, bardzo ruchliwe i zmienne. Mają ogromny pęd, by doświadczać i poznawać wszystko, co jest nowe, nowoczesne, czy niezwykłe. Interesuje je wszystko, co przynosi wolność i zmiany. Piątki nie żyją przeszłością. Są zawsze w teraźniejszości i spoglądają śmiało w przyszłość, rządne przygód i ciągłych wrażeń. Piątki, to wielcy przeciwnicy zabobonów, guseł, wierzeń i praktyk, które uniemożliwiają rozwój cywilizacji, bądź są przestarzałe. Mają niezwykłą zdolność przyswajania informacji i chwytają wszystko w lot, łącznie z niuansami danej sprawy. Niestety, ich ciekawość często prowadzi do tego, że Piątki są jednocześnie zajęte kilkoma sprawami i łatwo jest im popaść w słomiany zapał. Powinny ćwiczyć koncentrację i wykorzystywać swoje wspaniałe cechy. Piątki są nerwowe, niespokojne, zawsze w ruchu, gotowe poznać, zbadać i doświadczyć. Bardzo szybko reagują na różne bodźce, chcą być wszędzie tam, gdzie coś się dzieje i chcą uczestniczyć we wszystkim, co nowe i interesujące.
Piątki są bezpośrednie i spontaniczne, potrafią być też niezwykle romantyczne. Sprawiają wrażenie pewnych siebie, ale przeważnie jest to ich maska, za którą kryje się wielka nieśmiałość. Każdy dzień jest dla nich wielką, pasjonującą przygodą i wyzwaniem, zwykle niczego nie planują i nie przewidują, chcą przeżyć wszystko do końca. Kochają życie, ruch i wolność. Zwykłe, normalne życie jest dla nich tragiczną wegetacją, unikają go jak ognia. Śmiało podejmują się ryzykownych działań, które niejednego wprawiłyby w przerażenie. Piątki są zazwyczaj pobudliwe i nadwrażliwe, a ich reakcje są instynktowne i trudne do przewidzenia. Potrafią błyskawicznie przejść od stanu euforii, do bezgranicznej rozpaczy i przeżywają wszystkie swoje stany niezwykle intensywnie. Cechuje je niezwykła niezależność i poczucie wolności, wcześnie się buntują, nie znoszą żadnych ograniczeń, więzów czy kajdan. 
Piątki są bardzo wrażliwe na piękno, sztukę i sprawy duchowe, jednak nie poświęcają się niczemu dogłębnie. Są zazwyczaj chłodne i obojętne, bojąc się, by emocje nie przesłoniły im zdolności racjonalnego myślenia.
Zazwyczaj podejmują decyzje pod wpływem impulsu, szybko zmieniają światopogląd, przekonania czy plany życiowe. Uwielbiają podróże i wszelkie zmiany otoczenia. Cechuje je wewnętrzny niepokój, ogromna wyobraźnia i duża podatność na wszelkie bodźce.
W pracy Piątka odniesie sukces, jeśli będzie miała kolorowe i pełne emocji zajęcie, bez żadnych barier i ograniczeń. Doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest potrzebna żyłka do interesów, bystry umysł, znajomość ludzkiej natury i umiejętność wpływania na innych. Wszelka rutyna i brak bodźców sprawia, że piątka czuje się tak, jakby marnowała życie. Świetnie sprawdzi się tam, gdzie jest potrzebne nowoczesne, otwarte i postępowe myślenie. Niestety, Piątki mają skłonność do robie wielu rzeczy na raz i porzucaniu ich, kiedy przestaną być interesujące. Niewiele jest rzeczy, które naprawdę kończą.
Pieniądze nie odgrywają w życiu Piątek jakiejś istotnej roli. Ponad bogactwo, przekładają one wolność w działaniu, dlatego nie poddadzą się konwenansom i obowiązkom. Wolą życie niestałe i niepewne.
Zazwyczaj mają bardzo wiele kontaktów towarzyskich, natomiast brakuje im prawdziwych przyjaciół. A to dlatego, że wiecznie zagonione i w pośpiechu, nie skupiają się na przeżyciach innych ludzi i nie nawiązują głębokich relacji.
Piątki są zmysłowe, pełne sexappealu, idealistyczne, czułe i namiętne. Ich oryginalność, urok i magnetyzm sprawiają, że mogą zdobyć każdego osobnika płci przeciwnej. Partner Piątki może być spokojny o to, że nie zabraknie mu w życiu niespodzianek i fascynacji. Szczęście Piątki mogą znaleźć z drugą Piątką, lub Trójką, która podobnie jest podobnie jak one, entuzjastyczna i lubi intensywne życie.

6 - Szóstki to osoby godne najwyższego zaufania, prawe, szlachetne, łagodne, szczodre i opanowane. Dużą rolę w ich życiu odgrywa rodzina i są w stanie zrezygnować dla bliskich ze swoich dążeń i zainteresowań, poświęcając się. Są zrównoważone i delikatne, łatwo dają się lubić, a jeśli się z kimś zaprzyjaźnią, są wierne po grób. Uwielbiają otaczać się przyjaciółmi i przyjmować gości. Bardzo lubią wygodne życie i zazwyczaj cały czas troszczą się, by poprawić warunki sobie i bliskim. Zwykle biorą na siebie wszystkie obowiązki rodzinne i sprawia to im ogromną przyjemność. We wszystkim szukają harmonii, doskonałości i równowagi. Mają zdolność do przejmowania się rzeczami mało istotnymi, co często utrudnia im życie.
W ich życiu ogromną rolę odgrywają uczucia, Szóstki są czułe, wrażliwe, romantyczne i kochające, ale same też potrzebują miłości i uwagi. Są skrupulatne, uporządkowane i nierzadko przesadnie dokładne. Kierują się szczytnymi ideami, walczą z niesprawiedliwością, chcą nieść pomoc bliźnim i bardzo ważne są dla nich prawa człowieka. Powinny jednak uważać, bo ich prostoduszność i naiwność bywa wykorzystywana przez ludzi pozbawionych skrupułów i wrażliwości.
Szóstki zazwyczaj wybierają wygodne i bezkonfliktowe życie i mają skłonności do pasywności i lenistwa. Są wrażliwe, czułe, bezbronne, romantyczne i podatne na wzruszenia. Często okazują się zupełnie nieodporne na brutalność i dosłowność świata. Uwielbiają otaczać się pięknymi przedmiotami i z dużym wyczuciem urządzają swoje mieszkania. Najszczęśliwsze są wtedy, kiedy mogą się kimś opiekować, choć czasami ich przesadna troska i zainteresowanie mogą okazać się na dłuższą metę męczące. Czasami potrafią być zazdrosne, zaborcze i za bardzo mieszać się w sprawy bliskich. Powinny pohamować gadulstwo i powstrzymać się od plotek, do których mają skłonności. Nie lubią trudnych i wymagających wysiłku sytuacji.
Szóstki często są tak oddane rodzinie, że zapominają o swoich zawodowych planach i marnują swoje zdolności i talenty. Sukces, który nie przynosi Szóstce poprawy w życiu jej rodziny i bliskich, zupełnie się dla niej nie liczy. To rodzina jest najważniejsza w życiu Szóstek i to ona jest ich motorem do działania. 
Działalność zawodowa nigdy nie będzie dla Szóstki priorytetem.
Szóstki powinny bardziej wierzyć we własne siły i zapanować nad swoją nieśmiałością i niezdecydowaniem.
Szóstki z dużą rozwagą wydają pieniądze, obca jest im rozrzutność i marnotrawstwo. Nie obnoszą się ze swoim bogactwem, nigdy nie żyją ponad stan, nie zaciągają pożyczek i kredytów, a w trudnej sytuacji finansowej wolą liczyć wyłącznie na siebie. 
W związkach Szóstki są szczere i lojalne. Zazwyczaj poszukują prawdziwej miłości, a kiedy ją znajdą, dążą do założenia rodziny.
Idealnym partnerem dla Szóstki byłaby druga Szóstka, ale też dobrym towarzyszem życia może okazać się dwójka.

7 - Siódemki to osoby natchnione, gotowe zgłębiać wszystko co jest tajemnicze i nieznane. Często są obdarzone ponadnaturalną intuicją i zdolnościami parapsychicznymi. Kochają filozofię i wszelkie przejawy duchowości, co potrafi stwarzać czasem duży dystans pomiędzy Siódemką ze swoją ulotnością, a osobą zainteresowaną wyłącznie materialną stroną życia.  
Są bardzo ciekawe i już od wczesnego dzieciństwa przyswajają niemal każdy rodzaj wiedzy. Nigdy nie przyjmują czyjejś prawdy tylko dlatego, że tak jest przyjęte, albo dlatego, że ktoś tak sądzi. Każdą informację krytycznie sprawdzają, badają i analizują. Dzięki swoim poszukiwaniom, Siódemka niejednokrotnie zostaje zapalonym studentem Biblii, co przeważnie jest zajęciem na całe życie. Nigdy nie przestaje poszukiwać piękna, harmonii i prawdy. Siódemki są silnymi indywidualistami i przeważnie ich zdanie różni się od zdania ogółu, co sprawia, że wybierają życie w samotności. Ta samotność nigdy im nie ciąży, przeciwnie, lubią ją i akceptują.
Wśród wszystkich liczb, Siódemka jest najbardziej tajemnicza. Nie lubi uzewnętrzniania swoich uczuć, jest małomówna, nierzadko pełna zahamowań i kompleksów, ostrożna, powściągliwa i introwertyczna. Bardzo trudno jest ją poznać, na czym jej szczególnie nie zależy. Siódemki lubią w ciszy i samotności rozmyślać nad problemami metafizycznymi, sensem i celem istnienia czy zagadką wszechświata.
Nie są ani wylewne ani komunikatywne, przeważnie są odbierane jako zimne, wyniosłe, pyszne i zarozumiałe, co nie przysparza im przyjaciół. Są obdarzone wielką przenikliwością i intuicją, graniczącą z jasnowidzeniem. Dzięki temu Siódemka z łatwością odkrywa motywacje i pobudki, jakie rządzą otoczeniem. Sama nie daje się poznać, a strach przed zranieniem sprawia, że stwarza między sobą a innymi, duży dystans. Siódemki żyją w swoim własnym świecie, odgrodzone od rzeczywistości. 
Siódemki są zazwyczaj doskonale wykształcone, bo całe swoje życie spędzają na studiach, badaniu i analizowaniu. Ich wiedza powoduje, że bywają cenione i popularne, co nie sprawia im przyjemności. Siódemki uciekają od tłumów i zgiełku i najlepiej spędzają czas, rozkoszując się pięknem przyrody i samotnym rozmyślaniom.
Zawodowo, Siódemki są bardzo cenione za perfekcyjność, rzetelność i wiedzę, którą nieustannie pogłębiają. Jednak najlepiej sprawdzą się, pracując na własny rachunek, gdyż są dumnie, niezależne i nie podporządkowują się rozkazom. 
Osoby o tej wibracji zupełnie nie interesują się sprawami materialnymi i nie posiadają zmysłu praktycznego. Owszem, znają wartość pieniądza, gdyż mają doskonały gust i są wybredne, ale kompletnie nie pociąga ich bogactwo i sława.
Siódemki nie potrafią wyrażać uczuć i trudno będzie im znaleźć szczęście i stabilizację w zawiązku z drugą osobą. Najlepszą parę stworzą z drugą Siódemką, albo z czwórką, lub z dziewiątką.

8 - Ósemka jest najsilniejszą wibracją w numerologii, a osoby z pod jej wpływu są energiczne, bojowe, impulsywne, zuchwałe i pewne siebie. Niejednokrotnie są wyznawcami bardzo skrajnych poglądów. Mają niezwykle silne osobowości i charaktery. Ósemka związana jest z władzą, siłą, sławą i sukcesami we wszystkim, czego się dotknie. Niejednokrotnie Ósemki swoją karierę i dobrobyt materialny budują od początku, zaczynając wszystko od przysłowiowego zera. Są praktyczne, konstruktywne, bardzo pozytywne i obdarzone zdrowym rozsądkiem. Nie znoszą kompromisów i wszystko widzą w biało-czarnych barwach, chcą wszystko albo nic, teraz, albo nigdy. Podziwiają ludzi, którym się powiodło i uciekają od wszystkiego co jest nijakie, czy zaledwie przeciętne. We wszystkim, co robią, wykazują dużo pasji, determinacji i zaangażowania, a w swoim działaniu są kompetentne i niezwykle skuteczne. Ósemki są szczere, prostolinijne i uczciwe, nienawidzą kłamstwa, intryg i hipokryzji. Ósemka to urodzony wódz, o niezwykłych zdolnościach przywódczych, lubiący rozkazywać i kierować podwładnymi. 
Ósemki są zawsze gotowe, by walczyć i wygrywać, w czym pomaga im niezwykły zapał i ambicja. Jeśli Ósemka w coś wierzy, pozostaje temu wierna i dzięki swojej silnej wierze może z łatwością stać się fanatykiem religijnym, czy politycznym. Uparte i zawzięte Ósemki często są przekonane, że tylko one mają rację, nie liczą się ze zdaniem innych, nie przyznają się do własnych błędów i lubią dominować. Ich upór niejednokrotnie może przesłaniać im zdrowy rozsądek i obiektywizm. Bywa, że przywiązują dużą wagę do pieniędzy, sławy, pozycji i bogactwa, ale nigdy nie są zadowolone ze swoich osiągnięć i zdobyczy. Zawsze chcą więcej i lepiej, nigdy nie zadowalają się tym, co już jest w ich posiadaniu. Ósemka, dzięki swej sile, jest w stanie bardzo wiele wytrzymać i zapanować nad swoimi uczuciami, jednak sprowokowana, wybucha niezwykle namiętnie i nie liczy się z konsekwencjami swojej furii. Ósemki, powinny pracować nad sobą i nauczyć się opanowywać swój  wybuchowy temperament.
Niezwykle odważne, świetnie sprawdzają się w sytuacjach wysokiego ryzyka i tam, gdzie inni tracą głowę, one do końca zachowują zimną krew. Dla osób, które nie przypadły im do gustu, bądź przeszkadzają w realizacji ich celów, Ósemki potrafią być szorstkie i nieprzyjemne, natomiast wobec osób, które lubią, są miłe, ciepłe i serdeczne.
Przeważnie są nastawione do życia materialistycznie, lubią pieniądze i zawsze są gotowe, żeby poprawić swój byt i swoją sytuację społeczną. Osoby o tej wibracji niejednokrotnie gromadzą kolosalne majątki, ale żyją w ciągłym napięciu i nigdy nie są zadowolone. Wszystko, co osiągają i co walczą, czyli sława, prestiż i pieniądze, zawdzięczają swojej pracowitości i inteligencji. Powinny jednak czasami pohamować swoją zachłanność.
W kontaktach uczuciowych Ósemki są zaborcze i nie mają zbyt wielu przyjaciół, są zbyt zajęte karierą i bogaceniem się, żeby zajmować się jeszcze życiem towarzyskim. Jeśli już się jednak zakochają, są gorące i namiętne, a od partnera wymagają całkowitego podporządkowania się i oddania. Ósemki będą najbardziej szczęśliwe z pełnymi wewnętrznego spokoju Dwójkami i harmonijnymi Szóstkami.

9 - Dziewiątka zamyka skalę numerologii, a osoby pod jej wpływem są dojrzałe duchowo i przeważnie osiągnęły już bardzo wysoki etap swojego rozwoju.
Dziewiątka nierzadko posiada dar jasnowidzenia i potrafi doskonale przenikać skomplikowane ludzkie zamiary i motywacje. Żadna z wibracji nie jest tak prawa i szlachetna jak Dziewiątka i żadna nie jest tak wyczulona na potrzeby i krzywdę bliźnich. Dziewiątka potrafi pomagać z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jej filozofią jest miłość i tylko miłością kieruje się w podejmowaniu życiowych decyzji, wyborów czy sądów.
Dziewiątki są niezwykle inteligentne i lotne, a ich wyobraźnia i pomysłowość pomagają im znaleźć wyjście niemal z każdej sytuacji. Przeważnie osiągają sukcesy tam, gdzie inni ponosili klęski i porażki i robią zwykle to, co innym się nie udało. Zazwyczaj są doskonale zorientowane w tym, co się dookoła nich dzieje i w każdej sytuacji potrafią wychwycić najsubtelniejsze nawet niuanse i pozornie nic nie znaczące ludzkie zachowania.
Dziewiątki są subtelne, kompetentne i życzliwe, ale mają tendencję do wtrącania się w życie innych i koniecznie chcą sprawować pieczę nad ich sprawami. Miewają gwałtowne charaktery, są skłonne czasami dramatyzować i wyolbrzymiać drobiazgi. Dziewiątka realizuje się jedynie wtedy, kiedy może pomagać innym. Wśród reszty wibracji jest największym filantropem, spełnia się, kiedy broni słabszych i doskonale sprawdza się we wszelkiej działalności dobroczynnej czy charytatywnej.
Odważna, szlachetna, jest najlepszym obrońcą słabszych i nikt, tak jak ona, nie potrafi wczuć się w potrzeby i problemy bliźnich. Zazwyczaj jest miła, sympatyczna , subtelna i dyskretna, ale może też wydawać się czasami dziwna i ekstrawagancka. Dziewiątki często kierują się w życiu własnymi normami postępowania, co sprawia, że otoczenie ich nie rozumie, potrafią jednak szybko zjednywać sobie przyjaciół i od razu wzbudzają zaufanie. Doskonale sprawdzają się w pracy na rzecz społeczeństwa i ludzkości i nic nie jest w stanie tak poruszyć Dziewiątki, jak czyjaś krzywda, nieszczęście i ból. Szlachetne i całkowicie bezinteresowne Dziewiątki są doskonałymi przewodnikami, doradcami duchowymi i nauczycielami, wiele osób przychodzi do nich po radę i po to, żeby się wypłakać.
Dziewiątki są czułe, romantyczne, sentymentalne, marzycielskie i idealistyczne. Jeśli spotkają miłość swojego życia, oddają się jej bez reszty i są najwierniejszymi i najbardziej oddanymi partnerami. Odczuwają wielką potrzebę miłości i bezpieczeństwa.
Dziewiątka stworzy najlepszy związek z drugą Dziewiątką, bądź z Siódemką, z którą znajdzie porozumienie w zgłębianiu wiedzy i samodoskonaleniu się.

LICZBY MISTRZOWSKIE.
Jeśli jesteś pod wpływem wibracji Liczby Mistrzowskiej, spoczywa na tobie obowiązek kształcenia się, doskonalenia i rozwoju duchowego. Masz ogromną zdolność wpływania na innych, ale jednocześnie są ci postawione wysokie wymagania.
Możesz korzystać z wpływu swojej Liczby Mistrzowskiej razem z jej sumą, czyli ktoś, kto jest 22, będzie miał również cechy osobowości 4 bo 2+2=4.

11 - Osoby będące pod działaniem wibracji liczby Jedenaście stoją przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest postępowanie według najwyższych norm moralno – etycznych. Ich życie jest służbą dla całej ludzkości.
Odznaczają się niezwykłą charyzmą, są doskonałymi mówcami i nierzadko zostają przywódcami masowych ruchów społecznych, czy ideologicznych. To urodzeni misjonarze i kaznodzieje. Jedenastki posiadają niezwykle przenikliwe umysły i zdolność przewidywania przyszłości, co pomaga im w podejmowaniu błyskawicznych i trafionych decyzji. Prawdziwa Jedenastka zwykle zostaje szybko zauważona, bo wszystko, czego się dotknie, kończy się sukcesem. Jednak wśród zaszczytów i wyróżnień, pozostaje skromna i umiarkowana. Nie chwali się żadnym ze swych osiągnięć i z żadnego nie jest dumna. Jej powołaniem jest służba ludzkości, dążenie do doskonałości duchowej i obrony własnych ideałów. 
Jedenastkę cechuje twórcza wyobraźnia, bezstronność, oryginalność i wielkoduszność. Jedenastki zostają często mistykami, numerologami, astrologami i uczniami wszelkiej wiedzy tajemnej. Osoby o tej wibracji to przeważnie humaniści, wizjonerzy i poeci.
Można wśród nich spotkać natchnionych pisarzy, malarzy, aktorów, a także świetnych naukowców i filozofów. Potrafią zachować doskonałą równowagę między rzeczywistością i podświadomością, a ich zaszczyty, sława, czy bogactwo są dla nich wartością jedynie wtedy, kiedy mogą posłużyć dla dobra i rozwoju ludzkości.
Dla Jedenastek nie istnieją przeszkody nie do pokonania i jednocześnie stają się one dla wielu wzorem i inspiracją.
Wszystkie wibracje Mistrzowskie zawierają w sobie wiele podobnych cech, powołań i przeznaczeń. Ich moralność, duchowość, mentalność, intuicyjność i wewnętrzna motywacja są niemal identyczne.
To osoby, którym zdarzają cudowne, niespodziewane, niezwykłe i wymykające się spod ich kontroli przypadki i które mają całe życie wrażenie, jak gdyby ktoś prowadził je za rękę i opiekował się nimi. 

22 - Liczba ta symbolizuje władzę materialną, podporządkowaną wyższym celom duchowym.
Dwudziestki Dwójki, pragnienie władzy, sławy, czy bogactwa doskonale godzą z altruizmem, wielkodusznością i wrodzonym dostojeństwem. Są niezwykle silne i doskonale łączą ducha z materią. Zwykle zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, czy polityki. Z wielkim rozmachem realizują naprawdę potężne plany, a sprzyjają im niezwykłe zbiegi okoliczności i zaskakujące przypadki.
Robią ogromne kariery i wspinają się na same szczyty, są prawdziwymi zwycięzcami. Dwudziestki Dwójki są powołane, żeby działać, pracować, tworzyć, a jednocześnie budować w sobie i na świecie, najwyższe wartości duchowe.
Zwykle osiągają same szczyty na drabinach społecznych i finansowych. Są autentycznymi ludźmi sukcesu, triumfującymi w każdej chwili i sytuacji. Nie istnieje dla nich dziedzina, w której nie osiągnęłyby powodzenia. Ich ogromna witalność i energia są przeznaczone do naprawdę wielkich i wyjątkowych celów.
Dążeniem Dwudziestki Dwójki będzie zawsze postęp społeczny i materialny, oraz uczestnictwo we wszelkich ruchach i akcjach charytatywnych. Na równi z rozwojem świata materialnego, dbają jednocześnie o rozwój duchowy, co zapewnia im spokój wewnętrzny. Ich zobowiązaniem karmicznym jest cieszyć się z posiadanego dobrobytu, czy władzy, co jest możliwe jedynie w realnym życiu, a nie w świecie iluzji.
Osoba, która znalazła się pod negatywnym wpływem tej liczby i uległa jej, zazwyczaj nie przebiera w środkach, żeby osiągnąć upragniony cel, a wszystkich tych, którzy staną jej na drodze jest gotowa natychmiast unicestwić. Dzieje się tak zawsze, kiedy Dwudziestka Dwójka przestaje wypełniać swoje powołanie, a zaczyna działania nakierowane jedynie na własne korzyści.

33 - Liczba Trzydzieści Trzy symbolizuje miłość uniwersalną, która poświęca się najwyższym ideałom i jest gotowa zapłacić każdą cenę za ich obronę. Oznacza idealną harmonię między własną osobowością a umysłowością. Spokój i subtelność, jaką emanuje osoba pod wpływem tej wibracji sprawiają, że lgną do niej wszystkie zagubione i nieszczęśliwe istoty. Nierzadko, pełni role mistrzów i duchowych przywódców ludzkości i choć też osiąga sukcesy jako poeta, pisarz, czy malarz, jej podstawowym powołaniem jest dzielić się swoją wiedzą i duchowym światłem.
Jak każda wibracja Mistrzowska, Trzydziestka Trójka jest obdarzona szczególną intuicją, a dodatkowo jest bardzo uzdolniona artystycznie i twórcza. Jej dzieła są zawsze wyjątkowe, bo jak nikt potrafi odczuwać piękno i posiada niezwykłe środki, żeby je wyrazić.
Trzydziestka Trójka niezwykle kocha swoją rodzinę i jest gotowa poświęcić dla jej dobra dokładnie wszystko. Jej nadprzyrodzona intuicja i wrażliwość sprawiają, że bez problemu zgłębia wszelką mistykę, wiedzę tajemną czy zjawiska paranormalne.
Wszystkie myśli i czyny osób o tej wibracji są podporządkowane zasadom etyczno – moralnym i choć uważane są za mistrzów i przewodników duchowych, najwięcej wymagają od siebie samych. Posiadają też ogromną przewagę duchową nad innymi liczbami, dzięki czemu cieszą się szacunkiem i uznaniem i często, wbrew własnej woli, osiągają najwyższe zaszczyty i sławę.
Trzydziestka Trójka, jak wszystkie Liczby Mistrzowskie, powinna uważać, żeby nie używać swego niezwykle silnego wpływu na otoczenie w niewłaściwy sposób i zadbać o to, żeby móc sprostać swojemu powołaniu. Inaczej, jej rozwój duchowy zostanie zahamowany, a życie stanie się pełne frustracji i gorzkości.

44 - Czterdziestki Czwórki odznaczają się niezwykłą osobowością, magnetyzmem, zmysłem praktycznym, odpornością i nieskończoną wyobraźnią, dzięki której tworzą z rozmachem wielkie projekty. Nigdy nie pracują w chaosie, zawsze mają wizję całości swojego dzieła, a ich pomysłowość sprawia, że wpadają na genialne rozwiązania sytuacji pozornie bez wyjścia. Doskonale godzą ze sobą sprzeczności i w każdej sytuacji wykazują się niezmąconą równowagą emocjonalną, jednocześnie panując nad swym ciałem i umysłem. Wykazują się kultem sprawiedliwości i efektywnej pracy, a ich nadprzyrodzona intuicja sprawia, że zawsze podejmują właściwe decyzje. Cechuje je niebywała wprost energia i zapał przy realizacji własnych dążeń i zamierzeń, a dzięki swojej wytrwałości i samodyscyplinie posiadają ogromną potrzebę naprawy świata i opieki nad pokrzywdzonymi. Czterdziestka Czwórka z radością poświęci całkowicie swoje bogactwo, sławę, przywileje czy władzę, żeby tylko przyczynić się do budowania lepszej rzeczywistości. Przeważnie osoby pod wpływem tej liczby czują odpowiedzialność za rozwiązanie wszystkich problemów na ziemi, a ich działalność charytatywna,  czy społeczna, ma nierzadko międzynarodowy zasięg.
Droga spełnienia się Czterdziestek Czwórek jest wyjątkowo trudna i wymaga niezwykłego zaparcia, samodyscypliny, rozwagi i pokory. Jeśli porzucą swoją drogę przeznaczenia i swoje ideały dla dóbr doczesnych i niepohamowanej ambicji, grozi im, jak wszystkim Liczbom Mistrzowskim, upadek i przegrane życie.

WIBRACJA IMIENIA I NAZWISKA.
Liczbę tej wibrację otrzymujemy, kiedy analizujemy każdą cyfrę, przywiązaną do liter wszystkich imion i nazwisk jakie zostały nam nadane przy narodzeniu, chrzcie, bierzmowaniu i ślubie, a które figurują w dokumentach, np. w akcie chrztu, czy w metryce. Wibracje Imienia i Nazwiska mogą być wzmocnione, bądź osłabione przez Wibrację Urodzenia. Obydwie te wibracje powinny pozostawać ze sobą w harmonii, nie zestrojone powodują konflikty i liczne problemy.
W alfabecie numerologicznym Ą=A, Ć=C itd. a cały alfabet wygląda tak: 
A, J, S=1
B, K, T=2
C, L, U=3
D, M, V=4
E, N, W=5
F, O, X=6
G, P, Y=7
H, Q, Z=8
I, R=9.
Przykładowo, osoba nazywa się Jan Kowalski:
1 1 5    2 6  5   1  3  1 2 9
J A N  K O W A L S K I
Czyli: 1+1+5+2+6+5+1+3+1+2+9=36=3+6=9.
Wibracja tej osoby to Dziewięć.
Ażeby wyliczyć szczegółowo Wibrację Urodzenia i stworzyć Portret Numerologiczny, należy również przeanalizować inne wibracje, jak Wibrację Życia, Wibrację Ekspresji czy Wibrację Celów Życiowych.

CIEKAWOSTKI NUMEROLOGICZNE.
Liczba Twojego Adresu ma wpływ na to, jak się tobie mieszka, czy przychodzą do ciebie goście, a jeśli tak, to jacy, jakie masz relacje z sąsiadami, czy jest przy tobie dostatek itd. Dobrze jest, zmieniając mieszkanie, zaplanować w swoim adresie te liczby, których wibracje współgrają z naszą wibracją urodzenia i wszystkich mieszkańców danego domu. Dobierając liczby należy pamiętać, że sumujemy numer domu, jeśli jest dwucyfrowy i sumujemy numer bloku z numerem mieszkania.
Numerologia Samochodu. O tym, że każde auto ma swoją specyfikę, nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy właściciel, który zżywa się ze swoim samochodem, jest gotów przyznać, że każdy ma swój wyjątkowy charakter.
Kupując auto, zwracamy uwagę na markę, rocznik, kolor, przebieg, czy stan silnika, ale nigdy nie zwracamy uwagi na tablice rejestracyjne. Tymczasem, w określonej wibracji, każdy człowiek poczuje się zupełnie inaczej. I tak, wibracja szalonego wozu sportowego może świetnie współgrać z wibracją młodego, odważnego mężczyzny. Natomiast fatalnie w tej wibracji poczuje się rodzina z małymi dziećmi, czy kobieta, która świeżo zrobiła prawo jazdy.
W Numerologii Samochodu każda cyfra i litera odgrywa samodzielną rolę, nie sumujemy liczb, jak w przypadku innych numerologii.
Wait while more posts are being loaded