Post has attachment
این عکسها را به اشتراک بگذارید . من عاشق این چیبییوسا هستم شما چطور؟؟؟؟
Photo

Post has attachment
شاید دیگه یه رویا شده باشه براکه هر هفته که درست سر ساعت 1 بعد از ظهر وقتی صدای در اتاقمرو میشنوم شمارو ببینم نه نامه ها و هدیه هایتان.
Photo

Post has attachment
این عکسها را به اشتراک بگذارید ممنون.
Photo

Post has attachment
میکسی از قهرمانان تنیس کوچولو ازنظر من بامزه هستند. مخصوصا یوکیمورا، آتوبه و فوجی نظر شما چیه کدوم بامزه تره؟؟؟؟؟؟

Post has attachment
تو این دنیا دو جور آدم هست اون هایی که رها میکنند و اون هایی که رها میشن ول چراهمیشه من دومی هستم؟
Photo

Post has attachment
یکی منو از دست این نوواکی نجات بده
Photo

Post has attachment
با نگاه به چشمانم چه میبینی؟
Photo

Post has attachment

Post has attachment
این عکسها را به اشتراک بگذارید ممنون.
Photo

Post has attachment
من به این نازی چرا از این حرفها میزنی؟
Photo
Wait while more posts are being loaded