Post has attachment
Đạo phật thường hay dung với hòa.
Séc người cho tội sét thân ta.
Miễn người rõ phận vui lòng thứ.
Tha thứ cho người.Người thứ ta...
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Mahatat.
Photo

Post has attachment
Xuân đến xuân đi mấy vạn xuân.
Tuổi đời chồng chất khổ muôn phần.
Thế sự mệt nhòa bao toan tính.
Thân mỏi tâm mòn nặng bước chân.
Xuân đến hoa khai tâm tự tại.
Xuân đi hoa rụng chẳng bân khuâng.
Vô nhiễm vô cầu tâm an lạc.
Xuân mãi là xuân tự thoát trần.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật....
PhotoPhotoPhoto
08/02/2018
3 Photos - View album

Post has attachment
Kính chúc tất cả các bạn g+ thân thương luôn luôn an lạc vui khỏe thành công trong cuộc sống...
PhotoPhotoPhoto
07/02/2018
3 Photos - View album

Post has attachment
Thân chào tất cả các bạn chư huynh đệ buổi tối an lành vui vẻ hp. Năm mới như ý
PhotoPhotoPhoto
07/02/2018
3 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded