Post is pinned.Post has attachment
Mimo iż jest to wyraźnie napisane w opisie społeczności, pozwolę sobie wkleić treść do wpisu, aby była jasność :)

Grupa promująca Polskę i co za tym idzie to co tutaj najlepsze. Kuchnia regionalna, dobre filmy, dobra muzyka (nie bądźmy kojarzeni z koko koko) i miejsca warte odwiedzenia, o których często sami nie wiemy choć są tak blisko.

Grupa NIE JEST MIEJSCEM AUTOPROMOCJI jej członków i prywatną timeline. Wypowiadając się, przemyśl co chcesz przekazać. NIE WSTAWIAJ MEMÓW, to mówi tylko tyle, że nie masz niczego ciekawego do powiedzenia od siebie. //01.2017 - dział z memami został usunięty.

Jeśli planujesz korzystać ze społeczności jako tuby dla swojego bloga informując o każdym wpisie, reklamować swoje usługi czy sklep, spamować, być niegrzeczny i chamski czy nagminnie łamać zasady netykiety, pożegnamy się bez żalu z mojej strony.

ad. 29.10.2017
Jeśli Twoje wpisy nie są widoczne, nie oznacza to, że ktoś siedzi 24/7 i czyta to co chcesz tu wrzucić, usuwając od razu Twoje wpisy, a po prostu dostałeś łatkę spamera. Możesz sobie na nią zarobić gdy publikujesz wpisy na wielu grupach masowo tj. kilka lub kilkanaście w krótkich odstępach czasu. Właściciel lub moderatorzy społeczności nie mają z tym nic wspólnego, dlatego nim się oburzysz, pomyśl jak wygląda Twoje zachowanie. Czy piszesz coś konkretnego, aby pogadać z innymi, czy traktujesz społeczności jako tubę, aby pokrzyczeć swoimi wpisami i najczęściej niewiele obchodzi Cię czy ktoś to przeczyta i odpowie.. krótko mówiąc, nie idź na hurt.

W skrócie, stwórzmy miejsce, gdzie warto zaglądać, bez syfu.

fot. Michał Kulesza - https://stock.tookapic.com/photos/19275
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
BARDZO dobry wykład - dziękuję
lichwa jest do wyp. . * - razem z lichwiarzami
TO NIC INNEGO JAK LEGALNA KRADZIEŻ
ps utworzenie rezerw federalnych to danie żydomasonom prawa do drukowania dolara - przez nich został wywołany globalny kryzys gospodarczy ? Temat ukazuje w jakiej niepodległej i suwerennej Polsce żyjemy . . . okupacja na całego *

>>> ILE ZOSTAŁO DO WYBORÓW ? NALEŻY STWORZYĆ WRESZCIE PARTIĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ WYŁĄCZNIE Z POLAKÓW ! NA BUTACH WYPROWADZIĆ Z POLSKIEGO SEJMU PRZYBŁĘDÓW I OBCE AGENTURY ! <<<

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
http://nczas.com/2018/04/25/poskomunista-leszek-miller-twierdzi-ze-ustawa-s-447-rzad-usa-zlamie-umowe-z-polska/

..."Sytuacja prawna umów indemnizacyjnych w Polsce
Umowy indemnizacyjne nie były ratyfikowane ani ogłaszane w Dzienniku Ustaw, przez co nie mogły one stanowić źródła prawa w Polsce. Dopiero dzięki uchwaleniu „Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych” (Dz. U. Nr 12, poz 65)[7] Minister finansów mógł wydawać decyzję na podstawie podpisanych umów dwustronnych[1]. Wątpliwość budzi natomiast kolizja umów odszkodowawczych z prawem krajowym, według prof. Jana Barcza:

„wszystkie organy Państwa Polskiego, w tym sądy, stosownie do zasady pacta sunt servanda powinny respektować wiążące Polskę umowy międzynarodowe. W przypadku kolizji postawień umowy z prawem krajowym powinny tak interpretować prawo krajowe, aby zapewnić wykonanie umowy międzynarodowej, w przypadku sprzeczności, która nie może być przezwyciężona [...] powinny dawać pierwszeństwo postawieniom umowy.”[3]

Warto zaznaczyć, iż rząd PRL w zdecydowanej większości odmawiał wypłaty odszkodowań obywatelom Polski. O wypłatach odszkodowań w odniesieniu do krajów zachodnich polskie społeczeństwo nie było informowane, wskazuje na to brak ogłoszenia w oficjalnych publikatorach polskich oraz nadanie większości dokumentów klauzuli tajności"
"Konsekwencje podpisania umów
Główną konsekwencją zawarcie umów dwustronnych było zdjęcie odpowiedzialność odszkodowawczej z państwa polskiego za mienie znacjonalizowane lub wywłaszczone cudzoziemcom. Dodatkowo dzięki przekazaniu sumy ryczałtowej państwo polskie, jego obywatele i osoby prawne nie ponosiły odpowiedzialności z tytułu podziału przekazanej sumy między zainteresowanych/poszkodowanych. Pełną odpowiedzialność za podział przekazanej sumy ryczałtowej przez Polskę ponosiły państwa które taką sumę otrzymały, to ich zadaniem było ustalenie kręgu poszkodowanych i wypłata należytego odszkodowania[3].

Warto nadmienić, iż rząd PRL w celu ożywienia polskiej gospodarki, w szczególności eksportu do krajów zachodnich, w miarę możliwości wprowadzał zapisy o rozwijaniu relacji handlowych w podpisywanych umowach odszkodowawczych z innymi krajami.(np. poprzez uzależnienie raty odszkodowania od wartości eksportowanego towaru)[2].

Od 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prowadzi portal informacyjny poświęcony tematyce reprywatyzacji, w tym także układom odszkodowawczym podpisanym przez Polskę[8]"

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded