Post has shared content
بدرود را دوست نداشته ام هرگز
اما ناگزیریم بر مرده وداع را
حتی اگر بهترینمان باشد

گذر از عشق را دوست نداشته ام هرگز
اما ماندن مرگیست قبل از پایان
مدتها پیش رفتن را تمرین کرده آنکه رفته

باید عزیز داشت آنها را که برای ما هستند
که از فردا بیخبریم

و باز باید عاشق شد
لذت تجربه کردن همیشگی نیست
تجربه کن دوباره با او که دوستش میداری
حتی لذت گناه کردن هم بهمراه اوست که واقعیست
که گناه با همراهی او عین ثوابت است

Note: 16-08-2017 at 19:02 at home, Tehran, Iran. By PK
Pic: 18-04-2006 in Naghsh-e Jahan Square, Isfahan city, Iran
#Iran #tehran #home #isfahan #naghshejahan
#naghshejahansquare #art #poem #photography #mobilephotography #voyage #parsking
#ایران #تهران #سعادت_آباد #خانه #خونه #اصفهان #میدان_نقش_جهان #دلنوشته
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
آدمها از نگرانی از دست دادن دروغ میگن، و از دست میدن
آدما از ترس نداشتن پنهان میکنن، و گم میکنن
زندگی بهم یاد داد: اگه دروغگو نباشم، شاید رسوا شم، اما از دست نمیدم
اگه پنهان نکنم شاید برنجونم، اما میتونم جبران کنم و شادی بسازم، و ببخشش رو از آن خودم کنم
و اگه پا فشاری بر اشتباه نکنم، استحکام و لذت رو برای همیشه داشته باشم
و کسانی که این درس رو یاد نگیرن. بهترین همراهاشون رو از دست میدن، و این تکرار ابدیست، یا فرا باید گرفت
کاش با دیدن یا شنیدن یا خوندن احتیاجی به تجربه نبود، تا همیشه با هم بودن مال ما بود

Note: 14-08-2017 at 18:34 at home in Tehran, Iran. By PK
Pic: 07-05-2017 of an art work, at a gallery in Place de Vosges in Paris, France
#iran #tehran #home #mynotes #france #paris #placedesvosges #artgallery #art #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyage #parsking
#ایران #تهران #خانه #خونه #دلنوشته
Photo

Post has shared content
16-04-2006 the Zoroastrian Fire Temple in Yazd city, Iran.
The Yazd Atash Behram, also known as Yazd Atash Kadeh, is a temple that was built in 1934 and enshrines the Atash Bahram, meaning “Victorious Fire”, dated to 470 AD. It is one of the nine Atash Behrams, the only one of the highest grade fire in Iran where Zoroastrians have practiced their religion since 400 BC; the other eight Atash Behrams are in India.
#iran #yazd #atashkadeh #zoroastrian #firetemple #yazdatashbehram #yazdatashkadeh #atashbahram #victoriousfire #religion #india #art #architecture #photography #mobilephotography #voyage #parsking
#ایران #یزد #آتشکده
Photo

Post has shared content
10-08-2017 after a rainy day, an afternoon view of Jesuitenkirche (Jesuit church) in Lucerne, Switzerland.
It is a Catholic church and is the first large Baroque church built in Switzerland north of the Alps.
Construction on the associated church began in 1667. By 1673 the shell of the church and the main façade were completed. The church was consecrated in 1677, though the interior was not yet really finished. Several side altars were still missing and even the high altar was only erected four years later, due to financial problems. The onion topped towers were not completed until 1893. The vault was redecorated in the mid-18th century...
#switzerland #lucerne #jesuitenkirche #jesuitchurch #catholicchurch #baroquechurch #alps #art #architecture #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyager #parsking
Photo

Post has shared content
08-08-2017 some Pics from a beautiful city called "Zug" in a beautiful rainy day in Switzerland.
#switzerland #swiss #zug #beautifulcity #beautifulrainyday #life #art #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyager #parsking
PhotoPhotoPhotoPhoto
12/08/2017
4 Photos - View album

Post has shared content
08-08-2017 inside the ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), Switzerland.
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich) was founded by the Swiss Federal Government in 1854 (in Neo-Renaissance "Renaissance Revival" style).
It is currently ranked as 5th best university in the world for the subject of engineering and technology in the QS World University Rankings by Subject, while the same Organization has ranked it as the best university in the world for Earth & Marine Sciences in both 2015/16 and 2016/17's editions.
Twenty-one Nobel Prizes have been awarded to students or professors of the Institute in the past, the most famous of whom was Albert Einstein.
#switzerland #swiss #zurich #ethzurich #eidgenössischetechnischehochschule #swissfederalinstituteoftechnology #engeenering #technology #qsworlduniversityrankings #earthandmarinescience #earth #marine #science #nobelprize #alberteinstein #einstein #art #architecture #reneissancerevival #neoreneissance #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyager #parsking
Photo

Post has shared content
07-08-2017 a view of Engelburg Abbey, Switzerland.
It is a Benedictine monastery, which was formerly in the Diocese of Constance, but is now in the Diocese of Chur. It is dedicated to Our Lady of the Angels. Founded in 1120 by Count Blessed Conrad of Seldenburen. It was almost entirely destroyed by fire in 1729 but were rebuilt in a substantial, in baroque style
#switzerland #swiss #engelburg #engelburgabbey #Benedictinemonastery #dioceseofchur #ourladyoftheangels #art #architecture #baroque #baroquestyle #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyager #parsking
Photo

Post has shared content
05-08-2017 in Vevey city, with Vevey Fork, Switzerland.
It was initially created in 1995 by the Swiss artists Jean-Pierre Zaugg and Georges Favre to mark the Alimentarium’s tenth anniversary. The fork was removed in 1996 but reinstated about a decade later, following a public petition. Since 2014 Fork of Vevey is a Guinness World Record holder as the world’s tallest fork
It is an 8-metre-tall, 1.3-metre-wide stainless steel fork on the shore of Lake Geneva. It is a part of the Alimentarium, a museum with a permanent exhibition on food and Nestlé's history
#switzerland #swiss #vevey #lacléman #lakegeniva #alimentariummuseum #nestle #fork #veveyfork #guinnessworldrecord #swissartist #jeanpierrezaugg #georgesfavre #art #photography #mobilephotography #samsungnote5 #voyager #parsking
Photo

Post has shared content
می اندیشیدم؛ آیا میتوان فراموش کرد!
چگونه است که دستان انسانی، قلبی را تهی میکند
چنانکه جز او دیگر نمی تواند کسی ساکن آن باشد
با آن قلب لرزیده دست در دستانش
میرفتند به آن کوچه های گرم تا پنهان شوند از چشم ناآگاهان همراه
اما آن دستان هرگز برای او نبودند
آنها برای دیگریست، دستانی که حتی در آن لحظه برای دیگری می نگاشتند؛ منتظرم بمان
می اندیشیدم؛ چه ساده میتوان قلبها را لرزاند
در آن دوردستها آدمها را در قایقهایشان دست در دست هم می نگریستم
می اندیشیدم؛ کدام یک قلبش را باخته؟
و ای کاش هرگز نگوید "دستانت قلبم را می لرزانند"

Note: 05-08-2017 at 19:51 in my room (512) at Hotel de la Paix Lausanne, Switzerland. By PK
Pic: 04-08-2017 on my room's balcony at Hotel de la Paix Lausanne in Switzerland
#Switzerland #swiss #lausanne #hoteldelapaix #hoteldelapaixlausanne #art #poem #photography #mobilephotography #voyager #parsking
#دلنوشته #دستانت
Photo
Wait while more posts are being loaded