Post is pinned.Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
27.11.2017
3 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Mehmet Görmez'den Osman Ünlü'ye bomba 'kerhane' cevabı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez camiye çocuk getirilmesine karşı çıkanlara çok net cevap verdi.

TGRT'de yayınlanan iftar programlarında hocalık yapan Osman Ünlü'nün galiz bir benzetmeyle çocukların camilere götürülmesine karşı çıkmasına Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez çok net bir ifadeyle cevap verdi: "Çocukların camiye getirilmesinden rahatsız oluyorsanız Namazı evinizde kılın" dedi.

"Rabbimiz çocuklar için 'Gözün nuru, kalbin süruru' ifadesini kullanıyor. Gözün nuru olmazsa göz görmez." diyen Görmez, şunları söyledi:

RAHATSIZ OLUYORSANIZ EVİNİZDE KILIN

"Çocuk İslam ümmetinin istikbalidir. Çocuk olmadığı zaman hepimiz kör oluruz, göremeyiz. Her Ramazan geldiğinde Diyanet İşleri Başkanı olarak en çok üstünde durduğum konu cami-çocuk ilişkisini yeniden nasıl tamir edebiliriz oldu. Bu ülkede herkesin cami-çocuk ilişkisiyle ilgili acı bir hatırası olduğunu biliriz. Camiye gelmeyen sevdiğimiz dostlarımıza 'Neden gelmiyorsun?' diye sorduğumuzda mutlaka Ramazan gelmiştir, annesi babası camiye götürmüştür, orada ya azarlanmıştır yahut bir hakaret duymuştur.

'Çıktım bir daha dönmedim.' hocam diyorlar. Yıllarca devam eden bu kötülüğü cami cemaatinin zihninden ve kafasından silmek için çok daha büyük çabalara ihtiyaç var. Eğer ümmetin istikbalini kuracak bir yavrumuzun zihninde cami, cemaat ve namaz ile ilgili yanlış bir iz bırakacak şekilde ona kötü davranacaksanız teravih namazınızı evinizde kılın. Bunu demeye devam edeceğim.

"BİZ, SIRTINA ÇOCUK BİNDİ DİYE SECDESİNİ UZATAN PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ"

"Allah bizi o nimetten hiçbir zaman mahrum bırakmasın. Biz, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan Peygamberin ümmetiyiz. Biz, hutbe irat ederken çocuk kendisine yürüyor diye minberden inen, çocuğu kucağına alıp hutbesine devam eden Allah Resulünün ümmetiyiz. Biz, çocuk ağlaması duydu diye namazını kısa kesen Peygamberin ümmetiyiz. Çocuk konusu en önemli konumuzdur. Çocuk-kitap, çocuk-iman, çocuk-mabed ilişkisi çok önemlidir.

"KABUL ETMEK ZORUNDALAR"

Görmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın mabed ilişkisi üzerinde çokça durduk. Bunu da anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bu konuda da büyüklerin zihinlerini işgal eden her türlü hurafeleri ortadan kaldıracak çalışmalara ihtiyaç var. Allah, Hz. Meryem'i bir mabede adayarak mabed ile kadın arasındaki ilişkiyle ilgili oluşan bütün hurafeleri yok etti. Hz. Meryem ile ilgili ayet bütün mihraplarımızın üzerinde yazılıdır. Mihraba adanmış bir büyük kadını Allah Kur'an'da zikretti.

Ona müstakil bir sure ayırdı. Annesi 'Rabbim, ben karnımdakini mabede adamıştım ama kız çocuğu doğurdum.' dediğinde Rabbimiz ona 'Rabbi onu en güzel bir şekilde kabul buyurmuştur.' dedi. Ancak Rabbin kabul buyurduğunu cami cemaatinin bir kısmı kabul buyurmaya maalesef yanaşmıyor. Kabul etmek zorundalar. Rabbimiz kabul etmiş. Bu yanlış düşünceleri bir an önce zihinlerimizden silmek durumundayız." dedi.

Din ve Aile03.06.2017 09:37:55
http://m.milatgazetesi.com/mehmet-gormez-den-osman-unlu-ye-bomba-kerhane-cevabi-haber-115016
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment


Anasayfaİletişim English

         

Meal                                 TÜRKÇE - DİYANET KURAN MEALİ                                 TÜRKÇE - YASAR NURİ ÖZTÜRK KURAN MEALİ                                 TÜRKÇE - ELMALILI HAMDİ YAZIR KURAN MEALİ                                 TÜRKÇE - MUHAMMED ESED KURAN TEFSİRİ                                 KURAN-I KERİM ( ARAPÇA )                                 KURAN-I KERİM ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )                                 (ENGLISH) QURAN by A. YUSUF ALİ                                 (ENGLISH) QURAN by M.H. SHAKIR                                 (ENGLISH) COMMENTARY by MUHAMMED ESED                                 (SPANNISH) EL SAGRADO CORAN                                  (RUSSIAN) QURAN                                  (GERMAN) DER HEILIGE KORAN                                  (FRENCH) LE SAINT CORAN                                  KUR'AN TEFSİRİ - SEÇMELER                                 (ITALIAN) IL SACRO CORANO                                  (DUTCH) QURAN                                  (FINNISH) QURAN                                  (AZERBAIJANI) QURAN                                  (JAPANESE) QURAN                                  (CHINESE) QURAN                                  (KOREAN) QURAN                                  (MALAY) QURAN                                  (INDONESIAN) QURAN                                  (BOSNIAN) QURAN                                  (SWAHILI) QURAN                                  (PORTUGAL) QURAN                                  (POLISH.) QURAN .                                 (ALBENIAN) QURAN                                  (PERSIAN) QURAN  by Fuladvand                                 (URDU) QURAN                       Sure                                 Fatiha                                 Bakara                                 Al-i İmran                                 Nisa                                 Maide                                 Enam                                 Araf                                 Enfal                                 Tevbe                                 Yunus                                 Hud                                 Yusuf                                 Rad                                 İbrahim                                 Hicr                                 Nahl                                 İsra                                 Kehf                                 Meryem                                 Ta Ha                                 Enbiya                                 Hac                                 Müminun                                 Nur                                 Furkan                                 Şuara                                 Neml                                 Kasas                                 Ankebut                                 Rum                                 Lokman                                 Secde                                 Ahzab                                 Sebe                                 Fatır                                 Yasin                                 Saffat                                 Sad                                 Zümer                                 Mümin                                 Fussilet                                 Şura                                 Zuhruf                                 Duhan                                 Casiye                                 Ahkaf                                 Muhammed                                 Fetih                                 Hucurat                                 Kaf                                 Zariyat                                 Tur                                 Necm                                 Kamer                                 Rahman                                 Vakıa                                 Hadıd                                 Mücadele                                 Haşr                                 Mümtehine                                 Saf                                 Cuma                                 Münafikun                                 Tegabun                                 Talak                                 Tahrim                                 Mülk                                 Kalem                                 Hakka                                 Mearic                                 Nuh                                 Cin                                 Müzzemmil                                 Müddessir                                 Kıyame                                 İnsan                                 Mürselat                                 Nebe                                 Naziat                                 Abese                                 Tekvir                                 İnfitar                                 Mutaffifın                                 İnşikak                                 Büruc                                 Tarık                                 Ala                                 Gaşiye                                 Fecr                                 Beled                                 Şems                                 Leyl                                 Duha                                 İnşirah                                 Tin                                 Alak                                 Kadir                                 Beyyine                                 Zilzal                                 Adiyat                                 Karia                                 Tekasür                                 Asr                                 Hümeze                                 Fil                                 Kureyş                                 Maun                                 Kevser                                 Kafirun                                 Nasr                                 Tebbet                                 İhlas                                 Felak                                 Nas             

  TÜRKÇE - DİYANET KURAN MEALİ
( DİYANET KURAN MEALİ )19 - MeryemBismillahirrahmânirrahîm

         

Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.

1.Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.2.Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.3.Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.4.O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım."5, 6."Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"7.(Allah şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik."8.Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?"9.(Vahiy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım."10.Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi.11.Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti.12, 13, 14.(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.15.Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!16, 17.(Ey Muhammed!) Kitapta (Kur'an'da) Meryem'i de an.Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.18.Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi.19.Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi.20.Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi.21.Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi.22.Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.23.Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi.24.Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı."25.. "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün."26."Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de.27.Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!"28."Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi."29.Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler.30.Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı."31."Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti."32."Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı."33."Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)."34.Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.35.Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir.36.Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.37.(Fakat hıristiyan) gr
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded