Post has attachment
DEN MODERNA MÄNNISKANS DILEMMA

Det moderna livet har visat sig svårare att hantera än vad många människor tänkt sig. Vi lever materiellt som kungar i det moderna västerländska samhället, men ändå är detta med ”lycka” ett undflyende fenomen. Många har funnit att de hamnat i en återvändsgränd när de har skaffat sig alla de där sakerna man ”ska ha”, som bil, villa, sommarställe och bra jobb och ändå inte känner sig lyckliga. Man fyller sitt liv med tidsfördriv, men tomheten lurar runt hörnet, särskilt när kärleken flagnar. Man inser att man borde vara nöjd med tillvaron, men känslan av tillfredsställelse vill inte infinna sig. Dessutom är många oroliga över att arbetslivet blir alltmer stressigt. Man jobbar och sliter mer än någonsin och utbrändheten lurar runt hörnet. Ska det behöva vara så?

Psykoanalytikern Erich Fromm noterar att trots att människans makt över tingen ständigt ökar känner sig människor ofta maktlösa. Trots att man lagt ned mycket energi på att bli ”naturens herre” har man tappat perspektivet på de mest fundamentala frågorna - om hur människan ska leva för att få ett gott liv och hur människans inneboende resurser kan frigöras.

”Att leva är en konst, den kanske svåraste konsten människan ger sig in på”, noterar Erich Fromm i ett eko av filosofen Senecas inledande citat. Han anser att det moderna samhället trots sin betoning av lycka, individualitet och egennytta har lärt människor att sträva efter framgång i arbetslivet på bekostnad av en fokusering på vad som är viktigt för oss som personer. Ett annat perspektiv på livet skulle kunna ge oss möjlighet att nå den tillfredsställelse vi söker.


Vad som behövs är ofta en inre utveckling som motvikt till den yttre världens dominans.
Sökandet efter livsvisdom kan kanske ses som en motståndskamp mot förytligandet av vår verklighet.

Trots att det är mer än två tusen år sedan Senecas kloka påstående om den svåra konsten att leva, har vi fått mycket lite handledning i den konsten. Vi förutsätts kunna leva livet med de redskap vi föds med och som uppfostran ger oss, och där ingår inte mycket av ett livsfilosofiskt perspektiv.

I gamla tider fungerade religionen som en ”stödkorsett” som gav svar på existentiella frågor och vägledning kring hur man skulle leva sina liv. Det var en korsett som ofta skavde och många kände sig befriade när de slapp den. I dagens läge tar man i stället till psykoterapi för att lösa problem i tillvaron. Terapi fyller en viktig funktion för att lösa många slags problem, men psykoterapi hjälper oss oftast inte med hur vi ska tänka kring våra liv på ett mer övergripande sätt. Vi behöver därför komplettera med filosofiska perspektiv, med den livskunskap som författare, psykologer och andra förmedlat och med reflektion kring våra egna livserfarenheter. Det utvecklar sig snart till ett sökande efter livsvisdom.

~utdrag ur "På väg mot Livsvisdom - En guide i vardagen"
Photo

Post has attachment

Att ha kraften att va' stark
att ha vishet att va' klok
Allt det där, det lär du dej till slut
Och på resan som du gör nu
dina frågor vill ha svar
Det är du som väljer vägen
det är du som ger och tar

Människa - se himlen nu
öppna hjärtat, känn dej fri
Var det livet lät dej bli
En dag är du glad att du är du

Du får lära själv att leva
ingen finns att ta din hand
Med förtröstan, tro och tillit
Ska du växa från barn till man

Människa - se himlen nu
öppna hjärtat, känn dej fri
Se vad livet lät dej bli
En dag är du glad att du är du

Så lär du dej till slut
utav det du själv lär ut
Du tar din plats bland dem du håller av

Och sånt som du har drömt om
den längtan som du haft
Se, du närmar dig ditt mål nu
tog dej dit av egen kraft

Människa - se himlen nu
öppna hjärtat, känn dej fri
Var det livet lät dej bli
Människa var glad att du är du

Eeo- eeo-, människa
Människa, människa du lever nu

Post has attachment

KUNSKAPEN OM VÅRAN INTELLIGENS UTVECKLAS


...hela tiden och just nu är detta gängse uppfattning och den beskrivningsmodellen jag använder mig av...

IQ - Kognitiv/Intellektuell intelligens ­Mental kapacitet, förmåga till logiskt och matematiskt tänkande.

EQ - Emotionell intelligens Förmåga till ­empati, förståelse av egna och andras ­känslor.

SQ - Själslig intelligens Att kunna finna en djupare mening i livet, att engagera sig, ­inspireras och se nya möjligheter.

Specifika intelligenser inom IQ, EQ och SQ

Språklig intelligens Förmåga att muntligt eller skriftligt använda ord på ett träffsäkert sätt.

Matematisk/logisk intelligens Förmåga att använda siffror och logik.

Visuell intelligens Förmåga att uppfatta den rumsliga världen, ombilda och förändra objekt man ser och även kunna återskapa dem utifrån sin inre syn.

Musikalisk intelligens Förmåga att uttrycka sig med musik. Även känsla för rytm, melodi, och tonhöjd.

Kroppslig intelligens Förmåga att ­använda kroppen för att uttrycka tankar och känslor. Koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och snabbhet.

Social intelligens Förmåga att uppfatta och urskilja skillnader och förändringar hos andra människor. Att uppfatta deras ­känslotillstånd och tolka deras motiv och avsikter.

Självkännedom intelligens Att ha en klar självbild och att se sina starka och svaga sidor.

Naturintelligens Förmåga att observera, spåra, samla in och artbestämma växter och djur. Förstå sammanhang i naturen, se skiftningar och kunna använda sig av dessa erfarenheter.

Existentiell intelligens Förmåga att ­fundera och lägga fram frågor rörande liv och död samt existentiella frågor.

#kognetivintelligens #emotionellintelligens #själsligintelligens #IQ #EQ #SQ

#linguisticintelligece #språkligintelligens #logicalintelligence #logiskintelligens #interpersonalintelligence #socialintelligence #intrapersonalintelligence #självkännedomintelligens #existensiellintelligens #musicalintelligence #musikaliskintelligens #visualitelligence #spatialintelligence #visuellintelligens #naturalisticintelligence #naturintelligens #kinaestheticintelligence #kroppsligintelligens
Photo

Post has attachment

ATT VARA MÄNNISKA - HUMAN BEING

Du är en ANDE - SPIRIT
Du har en SJÄL - SOUL
Och du bor i en KROPP - BODY

Din kropp består förutom utav olika kroppsdelar av:

MEDVETNA OCH OMEDVETNA PROCESSER

Ju mer och fler du blir medveten om, förstår och utvecklar, ju enklare blir det för dig att förstå dig själv, dina tankar, meningen med livet och världen utanför...

#medveten #medvetna #omedveten #omedvetna #blimedveten #ande #själ #kropp #blivänmeddigsjälv #blivänmedlivet

#tankar #känslor #sinnen #intelligenser #förmågor #talanger #kunskap #minne

#awareness #conscious #unconscious #spirit #soul #body #mind #emotion #ability #capacity #knowledge #memory
Photo

Post has attachment

VISDOM HANDLAR I GRUNDEN OM VÅRAN FÖRMÅGA ATT TA HAND OM FRAMTIDEN

För individens egen utveckling och livsväg är visdom av stor betydelse. Men det finns ännu en anledning till att det är så viktigt att vi utvecklar denna förmåga. Visdom handlar nämligen i grunden om mänsklighetens förmåga att ta hand om sin framtid. Om vi lyckas har vi en framtid, men utan visdom har mänskligheten små förutsättningar att överleva som art.

Vi står nämligen inför utmaningar som ingen annan generation före oss har tvingats hantera. Hotet från massförstörelsevapen är reellt, och de kan orsaka en katastrof som vi knappast kan föreställa oss. De förbättrade transportmöjligheterna har lett till att epidemier sprids på ett sätt som vi inte kunde ana för några decennier sedan. Och till detta ska vi lägga miljöförstöringen, som redan har orsakat stora skador på vår jord. Det är verkligen sant -i en värld utan visdom överlever ingen.

Enligt en utbredd missuppfattning kan vi som individer inte påverka utvecklingen. Vi är för små och för betydelselösa för att göra någon skillnad. Men det är inte sant att vi är hjälplösa offer. Vi kan alla påverka utvecklingen. Och det är faktiskt större än så - vi har alla en skyldighet att bidra till en bättre värld. Det hör nämligen till jobbet med att vara människa. Att utveckla vår egen visdom är ett viktigt steg på vägen mot att uppfylla våra skyldigheter, mot oss själva och mot vår omvärld. Och genom att delta i kampen för en bättre värld gör vi inte bara människor runt omkring oss fria, vi frigör samtidigt oss själva.

~ ur Vägar till visdom av Stefan Einhorn


#visdom #förmåga #intelligens #tillsammans #together
#OccupyTogether #OccupyYourself #OccupyLove
Photo

Post has attachment

DISKUSSIONSUNDERLAG - LYSSNA GÄRNA PÅ DETTA PROGRAM

- Fundera under tiden på var och ens förmåga hos deltagarna, över hur mycket självkännedom enligt dig respektive har och motivera i sådana fall varför?

- Tycker du de har rätt eller fel i deras respektive resonemang och i sådana fall varför?

#lärkännadigsjälv #självkännedom #självinsikt #insikt #självmedvetande #medvetande #jaget #egot #intelligens #känslor #tankar #själen #emotionellintelligens #själsligintelligens #mening #självcentrering #centrering #egocentrisk #kroppochsjäl 

Post has attachment

VÅRAT NUVARANDE SYSTEM SOM I MÅNGT OCH MYCKET KRETSAR KRING OCH ÄR UPPBYGGT RUNT VETENSKAPEN

Och vetenskapliga teorier gör oss allt mer själsligt tomma

#tomhet #själsligtomhet #vilsen #vilsna #emptiness #spiritualemptiness #lost

Post has attachment

TILL OCH MED NÄR ALLA MÖJLIGA VETENSKAPLIGA FRÅGOR HAR BLIVIT BESVARADE KÄNNS DET SOM OM LIVSPROBLEMEN FÖRBLIR FULLSTÄNDIGT OBEHANDLADE

~ Ludwig Wittgenstein
Photo

Post has attachment

VI ÄR INTE MÄNSKLIGA VARELSER MED SJÄLSLIG ERFARENHET - VI ÄR SJÄLSLIGA VARELSER MED MÄNSKLIG ERFARENHET

~ Pierre Teilhard De Chardin
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded