ဆီခ်င္ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းသလဲ
---------------------------------------------

ဆီခ်င္ခြက္ သံုးခုရွိပါတယ္

ပထမ တစ္ခြက္က ၃ ပိႆာ ဆန္႔တဲ့ ခြက္

ဒုတိယ တစ္ခြက္က ၇ ပိႆာ ဆန္႔တဲ့ခြက္

တတိယ တစ္ခြက္က ၁၀ ပိႆာ ဆန္႔တဲ့ ခြက္

၁၀ ပိႆာ ရွိတဲ့ ခြက္ထဲမွာေတာ့ ဆီအျပည့္ထည့္ထားတယ္

ဘယ္လို ခ်င္ရမွာလဲဆိုေတာ့

အဲ ၁၀ ပိႆာ ခြက္ထဲကေန ၅ပိႆာ ခ်င္ထုပ္ရမွာပါ

ဒါေပမယ့္ ေပးထားတဲ့ ခြက္ထဲမွာက ၅ပိႆာပဲ ဆန္႔တဲ့ ခြက္ မပါဘူး ျဖစ္ေနတယ္

၇ပိႆာ ခြက္နဲ႔ မွန္းခ်င္လို႔လဲ မရပါဘူး

လိုခ်င္တာ အတိအက် ၅ ပိႆာစီ ရွိရမွာပါ

ဒီေတာ့ ဘယ္လို ခ်င္ မလဲ
Wait while more posts are being loaded