Post has attachment
در اصل، ماساژ تایلندی مالش نامیده می شود. این یک لمس دقیق نیست اما برای شل کردن عضلات به همراه فشار پر انرژی به کار می رود. مالش کمی شدید است و روی کف سر یا پشت انجام می شود. انگشتان، پایه دست ها و کفدست اعمال می شود. پوست نباید خیلی چرب باشد.

تمرین: یک دست را روی عضلات ماساژ گیرنده بگذارید و شروع به مالشی شدید در یک منطقه کوچک کنید. بعد کم کم حرکت را به سمت دیگر عضلات ادامه دهید و فشاری شدید روی مناطق عضلاتی سفت وارد کنید. دستتان را کاملاً صاف نگه دارید و مچ تان را شل کنید و در یک طرف به طرف دیگر حرکت را انجام دهد.مالش پشت بدن:
پشت ماساژ گیرنده بایستید. پشتش را با کف دست و پر انرژی بنالید و از مالش ستون فقرات اجتناب کنید و فشاری شدید روی نقاط سخت وارد کنید. بدن ماساژ گیرنده و دست هایتان باید به دلیل تشدید گردش حالت سوزش پیدا کنند.مالش کف سر:
پشت سر ماساژ گیرنده بایستید و به آرامی شروع به مالش کف سر با دست کنید، در حالی که موهایش را کنار می زنید. با لمس هایی سریع و سبک تمام کف سر را مالش دهید. دست ها و مچ هایتان را شل نگه دارید.مالش ران:
دستتان را روی عضلات سفت ران قرار دهید و به شدت مناطق سفت را مالش دهید. این حرکت برای شروع یک جلسه ماساژ درمانی مفید است. از یک طرف ران شروع و به طرف دیگر حرکت ادامه دهید تا یک حس سوزن سوزن شدن در کف دستتان احساس کنید. این به عضلات کمک می کند تا برای لمس های عمیق تر آمادگی پیدا کند.کشیدگی به کمک ساق دست:
فشار معمولی

تماس ساق دست

کشیدگی به کمک ساق دست یک روش خوب مسکن کشیدگی هاست، فشار اعمال شده از طریق ساق دست که به شکل جارو عمل می کند، منتقل می شود. عضلات را چرب کنید تا بتوانید به راحتی ساقتان روی آن ها سُر بخورد. از این روش برای لمس آخر یا برای شل کردن عضلات خیلی سفت استفاده می شود.

تمرین: بعد از این که مطمئن شدید که وضعیت تان متعادل است و جایگاهتان مناسب است، روی پشت ماساژ گیرنده خم شوید و ساق دست هایتان را روی پشت بدنش قرار دهید. دست هایتان را به آرامی مشت کنید و مچ هایتان شل باشند. در حالی که ساق دست هایتان را روی بدن ماساژ گیرنده سر می دهید، به آرامی از هم جدا کنید و کمی فشار وارد کنید، از وزن بدنتان برای شل کردن عضلات استفاده کنید و چندین بار تکرار کنید. از اعمال هر فشار مستقیم بر روی استخوان اجتناب کنید.کشیدگی ساق دست بر روی کمر:
بر روی پشت ماساژ گیرنده خم شوید، ساق و دستهایتان را بر روی طرف مخالف ستون فقرات قرار دهید. روی عضلات فشار بیاورید و کمی ساق دست هایتان را بچرخانید. آن ها را کاملاً صاف روی بدن قرار دهید. این حرکت باید بدون لغزیدن انجام شود. آن را در همه جا تکرار کنید به خصوص جاهایی که عضلات سفت هستند.کشیدگی ساق دست به شکل مورب روی پشت بدن:
روی پست بدن ماساژ گیرنده خم شوید و ساق دست هایتان را به طور مورب در طرف مخالف ستون فقرات بگذارید، به آرامی دست هایتان را در حال کشیدن دور کنید و فشاری معولی نیز وارد کنید و بلغزانید تا یک دست به شانه برسد و دست دیگر به کنار نزدیک کمر برسد.

دست هایتان را به شکلی بچرخانید که مچ و ساق دست هایتان دوباره کاملاً صاف قرار بگیرد.کشیدگی ساق دست بر روی ران:
به سمت روی ران ماساژ گیرنده قرار بگیرید. ساق دست هایتان را روی عضلاتش قرار دهید. به آرامی دست هایتان را در حال کشیدگی دور کنید و طوری بچرخانید که دوباره صاف بشوند. روی عضلات سفت ران کار را تکرار کنید و حرکت را قبل از رسیدن به زانو یا باسن تمام کنید. روغن زیادی استفاده کنید و از ماساژ قسمت درونی ران اجتناب کنید.فشار شدید :
تکنیک های فشار شدید، بسیار محدود هستند و برای مناطق خاصی به کار می روند. باید آن ها را با دقت انجام دهید تا از هر گونه ناراحتی پیشگیری کنید. آن ها را می توانید یک یا دو بار به کار ببرید. آن هم با توجه به واکنش ماساژ گیرنده (منطقه اطراف باید فوراً تسکین داده شود).

تهران ماساژ مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات ماساژ در منزل برای آقایان میباشد که شما شهروندان تهرانی میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و درخواست ” ماساژور در منزل ” را ارائه دهید تا در اسرع وقت ماساژور حرفه ای ما در منزل شما همراه با تخت ماساژ حاضر شود.

#massage
#thai_massage
#ماساژ
#ماساژ_تایلندی
#ماساژ_در_منزل
#ماساژ_درمانی
#ماساژ_سوئدی

Post has attachment
پیچ دادن حرکت آخر ماساژ عضلات است که می تواند در اتمام ماساژ درمانی باشد. این حرکت برای شل کردن خوب عضلات است که برای کمر و عضوها بسیار مناسب است. این حرکت فشار را از بین دست ها وارد می کند. باید عضلات را به روغن آغشته کنید تا دست ها راحت روی پوست بلغزند.

تمرین: یک دست را در نزدیک نقطه مورد نظر بدن ماساژ گیرنده قرار دهید، دست دیگر را در طرف مخالف بگذارید. دست های شل تان کاملاً صاف روی بدن ماساژ گیرنده قرار می گیرند. یک دست را در حالی که روی عضلات سُر می خورد از خود دور کنید. در حالی که تماس با عضلات بر هم زده نشود، در همان زمان، دست دیگرا را به سمت خودتان سر بدهید، دست هایتان یک لمس جزئی با هم خواهند داشت. کار را ادامه دهید و دست هایتان را جا به جه کنید. بعد دوباره تکرار کنید تا همه مناطق عضلاتی مورد نظر را در بر بگیرد.پیچ دادن بازو:
دست هایتان را جفت هم اطراف بازو قرار دهید، پیچ دادن بازوها را به آرامی به سمت مچ دست انجام دهید، به طور تناوبی و بدون توقف کار را انجام دهید تا تاثیری خوب داشته باشد. فشار روی بازو از دیگر نقاط بدن باید کم تر باشد.پیچ دادن ماهیچه ساق پا:
دست هایتان را به طور جفت در دو طرف ماهیچه ساق پای ماساژ گیرنده قرار دهید و دقیقاً از زیر زانو شروع کنید. یک دست را به سمت خودتان روی عضله بکشید و هم زمان دست دیگر را در حالی که دور می کنید بر روی عضلات بلغزانید. شما می توانید فشار زیادی را روی عضلات سفت ماهیچه پا وارد کنید. روغن زیاد بمالید.پیچ دادن پشت بدن:
در یک طرف بدن ماساژ گیرنده به سمت دنده ها قرار گیرید. یک دستتان را نزدیک قفسه سینه دقیقاً در زیر بغل قرار دهید. در حالی که آن را به سمت خودتان می کشید، دست دیگر را روی دنده مخالف قرار دهید. دست هایتان را یکی پس از دیگری روی پشت بلغزانید تا به انتها برسید. حرکت را به اندازه کافی سفت در حال پایین آمدن کمر تکرار کنید.مالش دایره وار:
ماساژ در منزل دایره وار برای مناطق ظریف، آسیب پذیر یا مفصل ها مناسب است این روش خوبی برای رفع خستگی ماساژ گیرنده است. کشیدن دست ها به شکل دایره وار با یک فشار متعادل باعث تسکین و آرامش ماساژ گیرنده می شود. با دستتان دایره هایی را در جهت عقربه های ساعت روی سطح جلویی بدن و در جهت خلاف عقربه های ساعت روی سطح عقبی بدن بکشید.تمرین: دست هایتان را کاملاً صاف روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. در حالی که دست هایتان با بدن ماساژ گیرنده، تماس دارد. یکی بعد از دیگری دایره هایی فرضی را برای خود رسم کنید. در حال اتمام یک دایره، دست را به آرامی بلند کنید و دست دیگر در تمامی با بدن باقی بماند. این کار را به آرامی چندین بار تکرار کنید. می توانید با شست دستتان هم این کار را انجام دهید چون دست همیشه در تماس با بدن است.مالش دایره وار بر روی شکم:
در منار بدن ماساژ گیرنده قرار گیرید. یک دست را روی شکمش بگذارید و دایره هایی را در جهت عقربه ساعت اطراف ناف بکشید. دست دیگر را روی شکم برای ادامه کشیدن دایره ها بگذارید. فشار مناسبی را اعمال کنید. توجه کنید که یک دست همیشه در تماس با بدن است.مالش دایره وار کمر:
هم سطح کمر ماساژ گیرنده قرار گیرید. یک دست را روی استخوان خاجی (مهره بین کمر و دنبالچه) بگذارید. در حال اعمال یک فشار معمولی، دایره هایی به طور آرام با دستتان در جهت خلاف عقربه ساعت بکشید، به گونه ای که کاملاً روی پوست بلغزد. دست دیگر به عنوان حامی به کار می رود. هر چه فشار وارده منظم باشد. این کار را چندین بار تکرار کنید تا این قسمت تسکین پیدا کند.مالش دایره وار روی زانو:
یک شست تان را دقیقاً بالای کاسه زانو ماساژ گیرنده بگذارید و دایره هایی را در جهت عقربه های ساعت اطراف مفصل بکشید. شست دیگر را در حال کشیدن دایره هایی در جهت مخالف به کار گیرید. این کار را چندین بار اطراف مفصل تکرار کنید و اگر لازم شد شست هایتان را گاهی بلند کنید. این حرکت به شل کردن مفصل زانو کمک می کند.

#massage
#ماساژ_در_منزل
#ماساژ_درمانی
#ماساژ

Post has attachment
فشار آوردن برای بالا رفتن روی عضوها به کار می رود. فشار وارد شده در جهت قلب است. بعد از تماس سطحی، این فشار به شل کردن کشش عضلات و تحریک گردش کمک می کند. شست ها و انگشان سبابه عضو موردنظر را احاطه می کنند، به طوری که دست فشار را وارد می کند. مالش فشار برای بازکردن «گره ها» مناسب است.

تمرین: شست و انگشت سبابه را روی عضو ماساژ گیرنده درست در بالای مفصل به شکل ۷ قرار دهید. به آرامی عضو را فشار دهید، در حالی که با دست فشار را وارد می کنید. همان طور که روی عضو جلو می روید، شکل ۷ انگشتتان شما بازتر می شود و در نتیجه فشار هم کاهش پیدا می کند.

فشار آوردن روی ساق دست:
در حالی که مچ دست ماساژ گیرنده را با یک دست گرفتید، شست و انگشت سبابه را درست در بالای مچ دست قرار دهید و عضلات را به سمت آرنج فشار دهید. تماس به شکل دست کامل است. فشار را کمی دقت وارد کنید و تا نزدیک شدن به آرنج کم کنید.فشار آوردن روی ران:
کاملاً دو دست را روی ران ماساژ گیرنده، دقیقاً در بالای زانو قرار دهید. یک دست در امتداد دست دیگر باشد و فشار را وارد کنید تا به باسن نزدیک شوید. فشار باید به اندازه کافی سفت باشد و چندین بار لمس کردن تکرار شود. از فشار سطح درونی ران ها اجتناب کنید و ترجیحاً با باسن تماس پیدا نکنید.فشار آوردن روی ماهیچه ساق پا:
به سمت کف پای ماساژ گیرنده قرار گیرید و کاملاً دست هایتان را در بالای قوزک پا به شکل ۷ در امتداد هم قرار دهید. به سمت بالا در جهت زانو فشار بیاورید و فشاری خیلی محکم روی عضلات ساق پا وارد کنید. از ماساژ در منزل واریس ها اجتنباب کنید و فشار را تا زیر زانو کاهش دهید.

چرخش با شست:

فشار معمولی

تماس شست ها

چرخش با شست را برای شل کردن عضلات، باز کردن در گره ها و برقراری لمس یک قسمت با قسمت دیگر به کار می برند. چرخش در طول ستون فقرات با روی مناطق کوچکی از دست ها به کمک انگشتان می باشد. شست ها به طور تناوبی تا رسیدن پیاپی با بدن تماس دارند.

تمرین: یک شست را روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید و آن را به آرامی از خودتان دور کنید در حالی که روی عضلات سر می دهید و کمی فشار اعمال می کنید. در حالی که به پایان لمس تان می رسید، شست تان را به آرامی بلند کنید و در موقعیت بعدی قرار دهید. با دست دیگر چرخش را شروع کنید و به طور تناوبی لمس ها را ادامه دهید تا در نهایت بر روی هم قرار بگیرند.چرخش با شست روی ستون فقرات:
بالای سر ماساژ گیرنده قرار گیرید. شروع به چرخش یک شست بر روی عضلات یک طرف ستون فقرات کنید. با شست دیگر به طور تناوبی ادامه دهید و بین لمس ها، دست هایتان را بلند کنید و تا پایین کمر ادامه دهید. این کار را چندین بار چندین بار تکرار کنید.

چرخش با شست روی دست:

در حالی که انگشتان ماساژ گیرنده را با یک دست گرفتید، از شست هایتان برای چرخش روی کف دست و شل کردنکشش استفاده کنید. اول با یک شست، حرکت را نجام دهید، سپس با شست دیگر ادامه دهید به طوری که تا حد ممکن با کف تماس داشته باشید. فشار محکم و مؤثر خواهد بود. احساس ماساژ گیرنده را همیشه جویا شوید.چرخش با شست روی بینی:
این ماساژ درمانی متفاوت و بسیار دقیق برای مناطق حساس است. د ر حال کار کردن بر روی صورت ماساژ گیرنده، یک چرخش شست خیلی دقیق در امتداد بینی انجام دهید و تا استخوان نوک بینی ادامه دهید. از لمس های چرخشی بسیار کوچک استفاده کنید تا احساسی بسیار تسلی بخش و خوب داشته باشد.

#massage
#ماساژ_در_منزل
#ماساژ_درمانی
#ماساژ

Post has attachment
فشار معمولی:
این تکنیک به شل کردن کشش عضلانی کمک می کند به آسانی کسانیکه حتی آشنایی به ماساژ در منزل ندارند نیز از آن استفاده کنند، و بعد از آغشته کردن بدن به یک روغن با تماس سطحی به کاربرده می شود. آن را به آرامی شروع کنید، سپس مطابق با واکنش های ماساژ گیرنده، فشار را زیاد کنید تا احساس کنید عضلاتش شل شده اند. این ماساژ مناسب مناطق گوشتی و عضلانی است.
خمیرگی (ورز دادن)
فشار – معمولی
تماس – انگشتان و شست
خمیرگی یکی از محرک ترین تکنیک ها است. بعد از این که عضلات آغشته به روغن ماساژ تایلندی را با تماس سطحی آماده کردید با خمیرگی (همانطور که از اسمش پیدا است) تحریک مجددی برای شل کردن عضلات، سست کردن کشش و کم کردن انرژی عضلاتی ایجاد می کنید. این تکنیک برای سطح های گوشتی ران، باسن و عضلات اطراف ستون فقرات به کار می رود. برای مناطق ضعیف یا برای استخوان ها مناسب نیست.
تمرین:
شست ها و نوک انگشتان را در موقعیت موردنظر قرار دهید. با شست به عضلات فشار بیاورید و رها کنید. بعد بدون برهم زدن تماس، با انگشتان عضلات را بگیرید و آن ها را به سمت شست بچرخانید. در حال تمام کردن حرکت، شروع به ماساژ با دست دیگر در یک موقعیت کمی متفاوت کنید به گونه ای که با ریتم ممتد و تناوبی کار شود. وقتی شما به این نوع حرکت عادت کردید. از کف دستتان برای تأثیرپذیری بیشتر استفاده کنید.
خمیرگیری ران:
در کنار ماساژ گیرنده قرار گیرید. با شست روی عضلاتش فشار بیاورید و به کمک انگشتانتان به سمت بالا بچرخانید. حرکتی مشابه را با دست دیگر شروع کنید و به طور تناوبی لمس ها را به سمت و پایین ران ادامه دهید. حرکت را بر روی عضلات ران انجام دهید و از فشار بر روی منطقه گردی پشت زانو و سطح درونی ران خودداری کنید.
خمیرگیری باسن:
هم سطح باسن ماساژ گیرنده قرار گیرید. خم شوید و شروع به مالش باسن مخالف کنید، اول با یک دست این کار را انجام دهید تا یک ریتمی پیدا کند. مناطق گوشتی را برای شل کردن کشش ها ماساژ دهید. یک فشار منطقی وارد کنید و فراموش نکنید که این عضلات اغلب کمی حساس هستند.
خمیرگی پشت بدن:
هم سطح کمر ماساژ گیرنده قرار گیرید. خم شوید و شروع به مالش نوار عضلاتی طرف مخالف ستون فقرات کنید با فاصله ۵/۲ سانتیمتر از ستون فقرات، شست تان را فشار دهید. بعد انگشتتان را برای نزدیک کردن به شست ها بچرخانید. از پایین کمر تا شانه ها بالا و پایین بروید و از ماساژ ستون فقرات خودداری کنید.

#massage
#ماساژ
#ماساژ_در_منزل
#ماساژ_تایلندی
#ماساژ_سوئدی

رایگان های نت و موبایل:

1- فروشگاه اینترنتی
10 هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای 50 هزار تومان (اولین خرید) هدیه بگیرید و در ازای هر بار استفاده‌ی دوستانتان از این کد طبق قوانین کلاب به شما بامیل تعلق می‌گیرد.
bmlclub_bca_Sadegh
با کسب امتیاز بن خرید بامیلو دریافت کنید!
telegram.me/BMLbot?start=khj_Sadegh
بامیلو بزرگترین بازار آنلاین ایران، ایستگاه اول خرید اینترنتی.
👇ورود به سایت 👇
http://opizo.com/jt0Cdg


2- پرواز و تور و هتل
http://opizo.com/tWHSd7

دوست شما، شما را به عضويت در سايت رزرواسيون آنلاين بلیط هواپیما، تور، هتل "سفرمي" دعوت نموده است. شما مي توانيد با عضويت ، در اولين خريد خود از تخفيف 10,000 توماني برخوردار شويد.لينک ثبت نام :

http://opizo.com/tWHSd7

3- فکس اینترنتی

10 فکس اینترنتی رایگان هدیه بگیرید.
http://opizo.com/eQWLGP

با معرفی FAX.IR به دوستان خود و عضویت هرر دوست 2000 تومان شارژ هدیه دریافت کنید.

4- تاکسی

با این لینک تو اسنپ ثبت‌نام کن و 8۰۰۰ تومان اعتبار بگیر.با اسنپ می‌تونی خیلی راحت از هرجا که هستی درخواست خودرو بدی

http://opizo.com/MUr2dc
5- پیک

پیک رایگان با الوپیک بگیر!
با اپلیکیشن الوپیک میتونی به راحتی هر جا و هر وقت، راحت پیک درخواست کنی و بسته خودتو ارزان و مطمئن با بهترین راننده ها به مقصد برسونی.
برای استفاده از پیک رایگان کافیه الوپیک رو از لینک زیر دانلود کنی:
http://opizo.com/iqOdwV

و بعد از نصب اپلیکیشن در هنگام ثبت نام کد زیر رو در قسمت کد معرف وارد کنی:
SETQJ

6- تاکسی
با اپلیکیشن تپسی در هر زمان و مکان تاکسی درخواست دهید و سفری با کیفیت، راحت، ایمن و ارزان داشته باشید.
اپلیکیشن تپسی را از
http://opizo.com/LO83yn

دریافت نمایید و برای استفاده از هدیه سفر خود کافی است کد زیر را در قسمت «کد هدیه و تخفیف» وارد کنید:
REVHRR

7- همراه اول
سلام. این لینک باشگاه مشتریان همراه اوله. تو باشگاه می تونی کلی امتیاز جمع کنی و با امتیازات بسته های اینترنت، مکالمه و پیامک رایگان بگیری. به محض ورودت 20 امتیاز هدیه هم بهت می ده...
http://opizo.com/bOHPwA


8- سفارش غذا اینترنتی

5000 تومان هدیه برای اولین خرید از ریحون
http://opizo.com/28WV2g

9- هواپیما هتل:
با این لینک تو تریپ ثبت‌نام کن و ۵۰۰۰ تومان اعتبار بگیر.

با تریپ می‌تونی خیلی راحت ارزونترین بلیط های هواپیما و هتل رو رزرو کنی


http://opizo.com/ECL9Mj

1- پرواز و تور و هتل
https://goo.gl/Bv6JHt
دوست شما، شما را به عضويت در سايت رزرواسيون آنلاين بلیط هواپیما، تور، هتل "سفرمي" دعوت نموده است. شما مي توانيد با عضويت ، در اولين خريد خود از تخفيف 30,000 توماني برخوردار شويد.لينک ثبت نام :

https://goo.gl/Bv6JHt2- فروشگاه اینترنتی
10 هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای 50 هزار تومان (اولین خرید) هدیه بگیرید و در ازای هر بار استفاده‌ی دوستانتان از این کد طبق قوانین کلاب به شما بامیل تعلق می‌گیرد.
bmlclub_bca_Sadegh
با کسب امتیاز بن خرید بامیلو دریافت کنید!
telegram.me/BMLbot?start=khj_Sadegh
بامیلو بزرگترین بازار آنلاین ایران، ایستگاه اول خرید اینترنتی.
👇ورود به سایت 👇
http://bml.re/clb0lMj


3- فکس اینترنتی

10 فکس اینترنتی رایگان هدیه بگیرید.
http://fax.ir/?refid=uuuA9GFB85o1Zwunph9bGwz
با معرفی FAX.IR به دوستان خود و عضویت هرر دوست 2000 تومان شارژ هدیه دریافت کنید.

4- تاکسی

با این لینک تو اسنپ ثبت‌نام کن و ۵۰۰۰ تومان اعتبار بگیر.با اسنپ می‌تونی خیلی راحت از هرجا که هستی درخواست خودرو بدی

https://snapp.taxi/passenger/toshemaja zi


5- پیک

یه پیک رایگان با الوپیک بگیر!
با اپلیکیشن الوپیک میتونی به راحتی هر جا و هر وقت، راحت پیک درخواست کنی و بسته خودتو ارزان و مطمئن با بهترین راننده ها به مقصد برسونی.
برای استفاده از پیک رایگان کافیه الوپیک رو از لینک زیر دانلود کنی:
alopeyk.com
و بعد از نصب اپلیکیشن در هنگام ثبت نام کد زیر رو در قسمت کد معرف وارد کنی:
SETQJ

6- تاکسی
با اپلیکیشن تپسی در هر زمان و مکان تاکسی درخواست دهید و سفری با کیفیت، راحت، ایمن و ارزان داشته باشید.
اپلیکیشن تپسی را از
www.tap30.ir
دریافت نمایید و برای استفاده از هدیه سفر خود کافی است کد زیر را در قسمت «کد هدیه و تخفیف» وارد کنید:
REVHRR

7- همراه اول
سلام. این لینک باشگاه مشتریان همراه اوله. تو باشگاه می تونی کلی امتیاز جمع کنی و با امتیازات بسته های اینترنت، مکالمه و پیامک رایگان بگیری. به محض ورودت 20 امتیاز هدیه هم بهت می ده...
http://my.mci.ir/user/clubInvitation?invId=CU2ppGTi9a

🍎رایگان های فضای مجازی🎈

Post has attachment
رایگان های فضای مجازی
1- فروشگاه اینترنتی
10 هزار تومان تخفیف برای خریدهای بالای 50 هزار تومان (اولین خرید) هدیه بگیرید و در ازای هر بار استفاده‌ی دوستانتان از این کد طبق قوانین کلاب به شما بامیل تعلق می‌گیرد.
bmlclub_bca_Sadegh
با کسب امتیاز بن خرید بامیلو دریافت کنید!
telegram.me/BMLbot?start=khj_Sadegh
بامیلو بزرگترین بازار آنلاین ایران، ایستگاه اول خرید اینترنتی.
👇ورود به سایت 👇
http://bml.re/clb0lMj

2- پرواز و تور و هتل
https://goo.gl/Bv6JHt
دوست شما، شما را به عضويت در سايت رزرواسيون آنلاين بلیط هواپیما، تور، هتل "سفرمي" دعوت نموده است. شما مي توانيد با عضويت ، در اولين خريد خود از تخفيف 30,000 توماني برخوردار شويد.لينک ثبت نام :

https://goo.gl/Bv6JHt
3- فکس اینترنتی

10 فکس اینترنتی رایگان هدیه بگیرید.
http://fax.ir/?refid=uuuA9GFB85o1Zwunph9bGwz
با معرفی FAX.IR به دوستان خود و عضویت هر دوست 2000 تومان شارژ هدیه دریافت کنید.

4- تاکسی

با این لینک تو اسنپ ثبت‌نام کن و ۵۰۰۰ تومان اعتبار بگیر.با اسنپ می‌تونی خیلی راحت از هرجا که هستی درخواست خودرو بدی

https://snapp.taxi/passenger/toshemajazi

5- پیک

یه پیک رایگان با الوپیک بگیر!
با اپلیکیشن الوپیک میتونی به راحتی هر جا و هر وقت، راحت پیک درخواست کنی و بسته خودتو ارزان و مطمئن با بهترین راننده ها به مقصد برسونی.
برای استفاده از پیک رایگان کافیه الوپیک رو از لینک زیر دانلود کنی:
alopeyk.com
و بعد از نصب اپلیکیشن در هنگام ثبت نام کد زیر رو در قسمت کد معرف وارد کنی:
SETQJ

6- تاکسی
با اپلیکیشن تپسی در هر زمان و مکان تاکسی درخواست دهید و سفری با کیفیت، راحت، ایمن و ارزان داشته باشید.
اپلیکیشن تپسی را از
www.tap30.ir
دریافت نمایید و برای استفاده از هدیه سفر خود کافی است کد زیر را در قسمت «کد هدیه و تخفیف» وارد کنید:
REVHRR

7- همراه اول
سلام. این لینک باشگاه مشتریان همراه اوله. تو باشگاه می تونی کلی امتیاز جمع کنی و با امتیازات بسته های اینترنت، مکالمه و پیامک رایگان بگیری. به محض ورودت 20 امتیاز هدیه هم بهت می ده...
http://my.mci.ir/user/clubInvitation?invId=CU2ppGTi9a

🍎رایگان های فضای مجازی🎈

Post has attachment
ماساژ
ماساژ و حذف ضایعات متابولیک را تحریک می کند. سیستم لنفاوی یکی از انتقال دهنده های این ضایعات می باشد و در سلامتی بدن نقش بسزایی دارد. فزونی مایع لنف یا اثرات یک زخم از مجراها و گره های لنفاوی می گذرند و به بدن در جهت جبران کردن و بهبود یافتن هر چه سریع تر ضایعه کمک می کنند.
سیستم لنفاوی:
ماساژ درمانی در تخلیه آب میان بافتی و سلول ها نقش بسزایی دارد. لنف توسط گره های لنفاوی مختلف، قبل از برگشتن به قلب، تصفیه می شود. اندام های اصلی بدن:
اندام های اصلی از ماهیچه های صاف تشکیل شده اند و توسط دنده ها محافظت می شوند، از طریق سیستم گردش خون تغذیه می شوند و توسط عصب های طناب نخاعی کنترل می شوند. کارشناس توسط سیستم عصبی خودگردان هدایت می شود.
اندام ها:
اندام کار مکان
قلب پمپ خون به بدن در چپ قفسه سینه، بین دو لبه ریه چپ
ریه اکسیژن دار کردن خون و دفع دی اکسید کربن در حفره سینه، توسط دنده ها محافظت شده
کبد تفکیک مواد غذایی و تصفیه خون در حفره شکلی، سمت راست در بالای دیافراگم
معده جمع آوری و تجریه غذاها در حفره شکلی، سمت چپ در بالای دیافراگم
کلیه حفظ تعادل مایعات و دفع ضایعات در شت حفره شکمی
روده بزرگ جذب آب، ویتامین ها و مواد معدنی و دفع ضایعات قرار گرفته دور حفره شکمی، در اطراف روده باریک
روده باریک تجزیه مواد غذایی تا حدودی هضم شده و جذب مواد مغذی در ارتباط با معده و روده بزرگ

راهنمای اندام های اصلی بدن:
با ماساژ بدن اندام های اصلی بالا تنه توسط قفسه سینه محافظت می شوند و توسط سیستم عصبی خودگردان کنترل می شوند.
پوست:
پوست وسیع ترین اندام بدن است و مستقیماً با دنیای بیرون در تماس است. اندام ترشحی از طریق عرق است، به علاوه دمای بدن را تنظیم می کند. گیرنده های حسی اطلاعات را به موقع به محیط می رسانند.
پوست از دو بستر اصلی تشکیل شده است:
ورم قرار گرفته روی بستری از بافت زیر پوستی که مواد مغذی را مهیا می کند، یک بستر فیبرداری است که شامل پایانه های، عصبی، عروقی خونی و غدد، فولیکول مو، غدد سبابه و مولد عرق هستند.
اپیدرم، در بالای درم، خودش از ۵ بستر تشکیل شده است:
بستر قاعده ای، دائماً سلول های جدیدی تولید می کند که کم کم به سمت بستر بیرونی (بستر شاخی؟) بالا می روند. سلول ها همان طور که به سطح می رسند، کم کم می میرند و بستر کراتین را تشکبل می دهند، ماده فیبرداری که به پوست ضخامت می دهد. پوست، بدن را از باکتری ها، میکروارگانیسم ها و اثرات مضر محافظت می کند. گیرنده های مختلفی با سیستم عصبی ارتباط برقرار می کنند و بی نهایت حساس نسبت به لمس، فشار، درد و تغییرات دمایی هستند.

ماساژ و پوست:

ماساژ پوست جریان خون را تحریک می کند، در سلامتی و قابلیت ارتجاعی پوست نیز نقش مهمی دارد.
استفاده از روغن های مغذی و مالش پوست همچنین به حذف سلول های مرده سطح پوست و آب رسانی بهتر آن کمک می کنند.
پوست از دو بستر اصلی تشکیل شده است: اپیدرم و ورم. غنی از پایانه های عصبی، پوست دائماً اطلاعات مربوط به محیط را تجزیه و تحلیل می کند.
آمادگی ماساژ :

برای انجام ماساژ محیط کار مهم است. محیط باید آرامش بخش و مهعمان نواز باشد. آمادگی اتاق به تمرکز ذهنی شخص ماساژ درمانی گیرنده بیشتر از ماساژ کمک می کند.
آمادگی مکان:
یک میز ماساژ بدن یا یک فضای به اندازه کافی آزاد، روشنایی، یک اتاق نسبتاً گرم، سکوت، آرامش (جائی که آشفته نشوید) و احتمالاً موزیک ملایم لازم است، یک مشت و مال ۵ دقیقه ای شانه ها نیازی به جای خاصب ندارد و هر جایی می شود آن را انجام داد. مطمئناً نتیجه آن خیلی خوب خواهد بود.
یک محیط آرام ایجاد کنید. جایی که در آن احساس راحتی و آرامش کنید. تعدادی شمع یا یک بخور اسانس محیط را صمیمی تر می کند. برای ماساژ فضای معتدل خیلی مناسب است.وقت گذاشتن به اندازه کافی برای ماساژ خیلی مهم است، حتی قبل و بعد از آن از اهمیت برخوردار است. برای ماساژ دادن از قبل یک زمانی را مشخص کنید تا فقط آن زمان را به ماساژ اختصاص دهید.
دادن و گرفتن:
ماساژ دادن واقعا کار خاصی است. شما وقت و انرژیتان را برای شخص دیگری صرف می کنید، بدون هیچ درخواست بازگشتی. شما، به ویژه روی آن چه که انجام می دهید تمرکز می کنید (نوعی ارتباط بدون کلام). هرچند که شما باید به نیازهایتان درباره انرژی، وضعیت، راحتی، تجربه کافی و امکاناتتان توجه داشته باشید. ولی نقطه کانونی در اصل شخص ماساژ گیرنده، نیازها و واکنش هایش است. بنا به واکنشی که به مالش هایتان نشان می دهد، تکنیک هایتان را تطبیق دهید تا ماساژ درمانی تجربه ای سیال و دینامیک بشود.
گاهی اوقات، هیچ اتفاقی نمی افتد وقتی که ماساژ گیرنده خودش را شل نمی کند، روی بدنش تمرکز نمی کند و اجازه نمی دهد برایش چیزی را انجام بدهید، بنابراین کار آسانی نیست. از ماساژ یرنده بخواهید تا در طول و بعد ماساژ، احساساتش را به گونه ای مثبت و به دور از هر نوع قضاوتی بیان کند، فراموش نکنید که قصدتان یک تجربه آموزنده برای هر دو نفرتان است. وقتی که هر دو روی روند ماساژ تمرکز می کنید، جادوی دادن و گرفتن بی نهایت اهمیت پیدا خواهد کرد.
محیط ماساژ بدن باید تمیز، ساده و مهمان نواز باشد. قبل از شروع کردن، همه چیزهای موردنیاز را در دسترس بگذارید.

ماساژ سوئدی

اولین روش ماساژ مدرن در غرب ماساژ سوئدی میباشد و برای کسانی که اولین بار ماساژ و SPA را تست میکنند، بسیار لذت بخش است. در این نوع ماساژ که از انواع روغن‌های گیاهی و کرم استفاده می‌شود، ماساژور حرکات کششی، فشاری و لرزشی را با قصد افزایش اکسیژن خون و دفع سموم درون عضلات به سمت قلب اعمال می‌نماید. با افزایش جریان موجود در خون ، عضلات گرم‌تر شده و دفع اسید لاکتیک، اسید اوره و سایر دفع شدنی‌های متابولیسم، حس آرامش عمیقی را برای شما به ارمغان می‌آورد.در این نوع ماساژ در کنار بهبود وضعیت پوست ، با تحریک سیستم عصبی استرس‌های روحی و جسمی به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در سراسر دنیا ماساژ سوئدی برای افزایش تندرستی ، رفع درد و رسیدن به آرامش انجام میشود که بطور گسترده‌ای بین مصری ها ، یونانیان و رومیان رواج داشته است. ماساژ سوئدی هنر شفا بخش باستانی است که بر روی دستگاه‌های بدن فواید بسزایی داشته و موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگی‌های عضلانی می‌گردد و با تشدید جریان خون فشار وارد بر رگ‌ها و سیاه رگ‌ها را کم کرده و از ناراحتی‌های قلبی می‌کاهد.
هم چنین ماساژ پا یکی از کهن‌ترین انواع ماساژ بوده که حدود پنج هزار سال قبل در چین ابداع شده است. ماساژ ساق پا گردش خون در پا‌ها را بهبود بخشیده و به جلوگیری از گشاد شدن سیاه رگ‌ها کمک می‌کند. تاریخچه ماساژ درمانی به حدود ۹۰۰ سال قبل بر می‌گردد. در متن کتاب امپراتور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پوست و پا توصیه شده است.
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ سوئدی آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ تایلندی

در کشور تایلند همه جا مکانهایی تحت عنوان ماساژ تایلندی به چشم می خورد . شاید فقط یک حصیر کوچک که روی زمین پهن شده و یا اینکه تخت ها و صندلی هایی که کنار هم ردیف شده است .
در گذشته در کشور تایلند از ماساژ برای درمان و رفع استرس استفاده میکردند ولی بعد از مدتی این ماساژ به صدر جدول پر طرفدارترین ماساژ های روی کره زمین تبدیل شد .
فوائد ماساژ تایلندی:
ساختار اسکلتی خود را تنظیم می کنید.
انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهید.
تنش های ماهیچه ای و مفصلی خود را تسکین و یا کاهش می دهید.
اندامها و ارگانهای داخلی بدن را تحریک می کنید.
سیستم انرژی بدن خود را میزان و در حد تعادل در می آورید.
تاثیر تاي ماساژ بر روی عضلات
الف)ماساژ تایلندی با افزایش جریان گردش خون در عضلات، اکسیژن و مواد غذایی بیشتری به ماهیچه‌ها رسیده و همچنین مواد زایدی چون اسید لاکتیک با سرعت بیشتری از ماهیچه‌ها دفع می‌شوند که باعث رفع خستگی عضلات می‌شود.
ب) ماساژ تایلندی با گرم کردن و تقویت عضلاتی که از آنها کمتر استفاده می‌شود، احتمال آسیب‌های آتی به عضلات کاهش یافته و پیری عضلات را به تعویق می‌اندازد.
ج) ماساژ تایلندی با رساندن اکسیژن و مواد غذایی بیشتر به عضلات، به بهبود نسوج آسیب دیده کمک کرده و دوره بهبودی آنها را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه درد،
کوفتگی و سفتی عضلات را از بین می‌برد.
تیم ماساژ در تهراندر زمینه ارائه خدمات ماساژ در منزل با روشی کاملا اصولی و حرفه ای به انجام ماساژ تایلندی میپردازد . کلیه خدمات ماساژ در منزل با تجهیزات کامل انجام میشود و تیم ماساژ تهران با تمام تجهیزات کامل مهمان منزل شما خواهد شد .
ماساژ صورت

ماساژ صورت شامل قسمت های پیشانی ، بینی و سوراخ های بینی ، اطراف دهان و گونه ها ، اطراف چشم و گردن و چانه و گوش ها میباشد .
ماساژ میبایست در محیطی آرام و ساکت انجام بگیرد.
پیش از شروع ماساژ تلفن خود را خاموش کنید ، یک شمع معطرروشن کنید و روی یک صندلی راحت بنشینید یا اینکه بر روی یک تخت نرم و گرم بخوابید . پخش موسیقی ملایم و کلاسیک نیز به افزایش تاثیر ماساژ کمک می کند.
پیش از شروع ماساژ حتماً صورت خودرا بشویید . به همه قسمتهای صورت خود کرم مخصوص ماساژ صورت بمالید تا در عین حال که صورت نرم شود ، منافذ پوست نیز باز شوند .
روش بهتر استفاده از روغن مخصوص ماساژ سر و صورت است که در عین حال که ویژگی کرم ماساژ را دارا میباشد به ویتامینه کردن پوست نیز کمک شایانی میکند .
فواید ماساژ صورت
۱- بهبود حالت عضلات و پوست صورت (پوست نرمتر و مقاوم تر می شود)
۲- ریلکس شدن عضلات صورت و چشم ها
۳- تسکین سر درد ها و دردهای ناحیه صورت
۴- کاهش چین و چروک ریز و کم عمق پوست صورت
۵- تحریک جریان خون
۶- کاهش استرس و تنش
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ صورت آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ روغنی

در زمان پیشینیان ما یکی از مهمترین رسوم در حمام های عمومی مشت و مال بود.
و البته درمان خیلی از مشکلات عضلانی و قولنجها در آن زمان نیز ماساژ دلاک ها در هوای دم کرده و پر از بخار حمام بود.
این مشت و مال‌ها در واقع‌‌ همان ماساژ روغنی امروز است که به رشیوه ها و تکنیک های مختلف در سراسر جهان انجام میگیرد و در گذشته نیز در چین، ایران، یونان، رم باستان و در بسیاری از فرهنگ‌ها بوده است و سقراط نیز از ماساژ به عنوان هنر مشت و مال برای درمان بیماری‌ها نام برده است. اگرچه تا امروز صورت قطعی و علمی اثرات درمانی ماساژ بر درد ها و ناراحتی ها مشخص نشده اما بعضی حتی ماساژ را تحت عنوان یک شیوه درمانی جایگزین جهت تحریک سیستم ایمنی بدن به میدانند ولی به هر حال تاثیر آن بر ناراحتی های اسکلتی و عضلانی با ریلکس کردن عضلات و تقویت گردش خون در آنها اثبات شده است.
در ماساژ روغنی بسته به روش انجام آن ، از انواع مختلف حرکات مالشی و ضربه‌های ملایم و محکم و حرکات چرخشی برای ایجاد فشار در عضلات و دیگر بافت‌های نرم بدن استفاده میشود.
در ماساژی مانند ماساژ روغنی ، حتی به برخی اعضای داخلی و نقاط عمیق درون عضلات هم فشار وارد می‌شود تا اثر خاصی در بدن ایجاد شود. نحوه اثر ماساژ بر بدن هنوز مشخص نیست. ممکن است تحریک مداوم و منظم اعصاب محیطی باعث ترشح هورمون‌های عصبی خاصی در بدن شود که ایجاد آرامش یا حتی سرخوشی می‌کند یا این‌که تحریک متناوب سلول‌های عضلانی و انقباض و انبساط آنها باعث تغییری در وضعیت الکترولیت‌های بدن و دیگر هورمون‌ها می‌شود که آن‌ها هم به نوبه خود حالت خاصی را در فرد موجب می‌شوند. بلوکه کردن گیرنده‌های درد در اثر ماساژ هم یکی از دلایلی است که از ماساژ درمانی برای برطرف کردن درد مزمن عضلات و مفاصل استفاده می‌شود.
تیم تخصصی ماساژ تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .

Post has attachment
ماساژ
آیا تا به حال این سوال برای شما به وجود آمده است که چرا بدن انسان نیاز به ماساژ دارد و یا اینکه هدفاز ماساژ بدن چیست ؟ تا به حال فکر کرده اید که ماساژ درمانی چه تاثیری بر عضلات شما دارد ؟
تیم ماساژ درمنزل امروز با یک مقاله مفید و در عین حال آموزنده در خدمت شما کاربران وب سایت ماساژ تهران میباشد .

هدف از ماساژ:
چرا ماساژ می دهیم و چرا ماساژ خیلی عامیانه است؟ ماساز فقط باعث سرحالی می شود؟ قطعا سلامتی نشانه هایی دارد. با ملاحظه تمام موارد آخرین هدف ماساژ مفید بودن برای همه قسمت های بدن با چندین پلان است.
کاهش استرس:
ماساژ در گردش خون، افزایش میزان اکسیژن بافت ها و کاهش فشار، سرخرگی و رفع خستگی عضله ها مؤثر است و درد مفصل ها را بهبود می بخشد. ماساژ سیستم عصبی را تحریک و به هر شکل که انجام شود برای رفع خستگی مؤثر است.
تمدد اعصاب و میزان استرس را کاهش می دهد، استرس که متأسفانه عامل بسیاری از مشکلات سلامتی است. ماساژ بدن می تواند به عنوان پیشگیری مورد استفاده قرار بگیرد. تحریک بعضی نقاط، نیروی حیاتی اندام های درونی را افزایش می دهد و باعث تسکین علائم دردهای متداول می شود.
وقتی بدن در حالت آرام است، ذهن می تواند رفع خستگی کند، وضعیتی که رسیدن به آن از طریق راهی دیگر مشکل است. ماساژ فوراً اثرات قابل مشاهده ای را وقتی که استرس روزانه محو می شود، ایجاد می کند.
قدرت شفابخش ماساژ:
ماساژ یک وضعیت تماس مثبت برای افراد دارای تجربه منفی با افراد منزوی است که از نظر روان شناختی بسیار عمیق و درمان کننده است، یک روش خوب برای ارتباط برقرار کردن با یک فرد دیگر و همچنین ایجاد رابطه های احساسی با یک نوزاد استو ماساژ درمانی به عنوان بهترین هدیه برای جلب اعتماد طرف متقابل می تواند کاربرد داشته باشد.
ماساژ به عنوان بهترین نیروبخش جسمی و حسی می تواند عمل کند. در بین دیگر مزایا، شل شدن عضلات سفت می شود که بر روی وضعیت و حالت چهره اثر گذار است.
افزایش گردش خون، رنگ پوست را بهتر می کند و به پوست حیات دوباره می بخشد. آرامش اعصاب و سر حالی درونی از طریق حالت و لبخند معلوم می شود.
نکاتی ضروری است که بهتر است به آن ها توجه کنید:
فقط زمانی که آرام و پر انرژی هستید و سلامتی کامل دارید ماساژ دهید.
به فاکتورها و نکات ضروری که بیان خواهد شد، توجه داشته باشید، در صورت تردید، حتماً با پزشکتان مشورت کنید.
اگر موارد زیر را دارید، ماساژ را انجام ندهید:
عفونت، تب – مشکلات قلبی – ازدیاد فشار قلبی – سرطان بی درمان
ماساژ ندهید روی:
واریس ها- ورمی که هنوز تشخیص داده نشده – مشکلات پوستی – بریدگی ها
توجه ویژه کنید، اگر دارید:
آسم (دارو را در دسترس قرار دهید) – بارداری (فشار باید سبک باشد) و در ۴ ماهه اول از ماساژ شکم اجتناب کنید).
ماساژ را انجام ندهید اگر:
خسته هستید – عفونت دارید – مطمئن از واکنش تان در عمل نیستید.

ماساژ سوئدی

اولین روش ماساژ مدرن در غرب ماساژ سوئدی میباشد و برای کسانی که اولین بار ماساژ و SPA را تست میکنند، بسیار لذت بخش است. در این نوع ماساژ که از انواع روغن‌های گیاهی و کرم استفاده می‌شود، ماساژور حرکات کششی، فشاری و لرزشی را با قصد افزایش اکسیژن خون و دفع سموم درون عضلات به سمت قلب اعمال می‌نماید. با افزایش جریان موجود در خون ، عضلات گرم‌تر شده و دفع اسید لاکتیک، اسید اوره و سایر دفع شدنی‌های متابولیسم، حس آرامش عمیقی را برای شما به ارمغان می‌آورد.در این نوع ماساژ در کنار بهبود وضعیت پوست ، با تحریک سیستم عصبی استرس‌های روحی و جسمی به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در سراسر دنیا ماساژ سوئدی برای افزایش تندرستی ، رفع درد و رسیدن به آرامش انجام میشود که بطور گسترده‌ای بین مصری ها ، یونانیان و رومیان رواج داشته است. ماساژ سوئدی هنر شفا بخش باستانی است که بر روی دستگاه‌های بدن فواید بسزایی داشته و موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگی‌های عضلانی می‌گردد و با تشدید جریان خون فشار وارد بر رگ‌ها و سیاه رگ‌ها را کم کرده و از ناراحتی‌های قلبی می‌کاهد.
هم چنین ماساژ پا یکی از کهن‌ترین انواع ماساژ بوده که حدود پنج هزار سال قبل در چین ابداع شده است. ماساژ ساق پا گردش خون در پا‌ها را بهبود بخشیده و به جلوگیری از گشاد شدن سیاه رگ‌ها کمک می‌کند. تاریخچه ماساژ درمانی به حدود ۹۰۰ سال قبل بر می‌گردد. در متن کتاب امپراتور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پوست و پا توصیه شده است.
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ سوئدی آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ تایلندی

در کشور تایلند همه جا مکانهایی تحت عنوان ماساژ تایلندی به چشم می خورد . شاید فقط یک حصیر کوچک که روی زمین پهن شده و یا اینکه تخت ها و صندلی هایی که کنار هم ردیف شده است .
در گذشته در کشور تایلند از ماساژ برای درمان و رفع استرس استفاده میکردند ولی بعد از مدتی این ماساژ به صدر جدول پر طرفدارترین ماساژ های روی کره زمین تبدیل شد .
فوائد ماساژ تایلندی:
ساختار اسکلتی خود را تنظیم می کنید.
انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهید.
تنش های ماهیچه ای و مفصلی خود را تسکین و یا کاهش می دهید.
اندامها و ارگانهای داخلی بدن را تحریک می کنید.
سیستم انرژی بدن خود را میزان و در حد تعادل در می آورید.
تاثیر تاي ماساژ بر روی عضلات
الف)ماساژ تایلندی با افزایش جریان گردش خون در عضلات، اکسیژن و مواد غذایی بیشتری به ماهیچه‌ها رسیده و همچنین مواد زایدی چون اسید لاکتیک با سرعت بیشتری از ماهیچه‌ها دفع می‌شوند که باعث رفع خستگی عضلات می‌شود.
ب) ماساژ تایلندی با گرم کردن و تقویت عضلاتی که از آنها کمتر استفاده می‌شود، احتمال آسیب‌های آتی به عضلات کاهش یافته و پیری عضلات را به تعویق می‌اندازد.
ج) ماساژ تایلندی با رساندن اکسیژن و مواد غذایی بیشتر به عضلات، به بهبود نسوج آسیب دیده کمک کرده و دوره بهبودی آنها را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه درد،
کوفتگی و سفتی عضلات را از بین می‌برد.
تیم ماساژ در تهراندر زمینه ارائه خدمات ماساژ در منزل با روشی کاملا اصولی و حرفه ای به انجام ماساژ تایلندی میپردازد . کلیه خدمات ماساژ در منزل با تجهیزات کامل انجام میشود و تیم ماساژ تهران با تمام تجهیزات کامل مهمان منزل شما خواهد شد .
ماساژ صورت

ماساژ صورت شامل قسمت های پیشانی ، بینی و سوراخ های بینی ، اطراف دهان و گونه ها ، اطراف چشم و گردن و چانه و گوش ها میباشد .
ماساژ میبایست در محیطی آرام و ساکت انجام بگیرد.
پیش از شروع ماساژ بدن تلفن خود را خاموش کنید ، یک شمع معطرروشن کنید و روی یک صندلی راحت بنشینید یا اینکه بر روی یک تخت نرم و گرم بخوابید . پخش موسیقی ملایم و کلاسیک نیز به افزایش تاثیر ماساژ کمک می کند.
پیش از شروع ماساژ حتماً صورت خودرا بشویید . به همه قسمتهای صورت خود کرم مخصوص ماساژ صورت بمالید تا در عین حال که صورت نرم شود ، منافذ پوست نیز باز شوند .
روش بهتر استفاده از روغن مخصوص ماساژ سر و صورت است که در عین حال که ویژگی کرم ماساژ را دارا میباشد به ویتامینه کردن پوست نیز کمک شایانی میکند .
فواید ماساژ صورت
۱- بهبود حالت عضلات و پوست صورت (پوست نرمتر و مقاوم تر می شود)
۲- ریلکس شدن عضلات صورت و چشم ها
۳- تسکین سر درد ها و دردهای ناحیه صورت
۴- کاهش چین و چروک ریز و کم عمق پوست صورت
۵- تحریک جریان خون
۶- کاهش استرس و تنش
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ صورت آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ روغنی

در زمان پیشینیان ما یکی از مهمترین رسوم در حمام های عمومی مشت و مال بود.
و البته درمان خیلی از مشکلات عضلانی و قولنجها در آن زمان نیز ماساژ دلاک ها در هوای دم کرده و پر از بخار حمام بود.
این مشت و مال‌ها در واقع‌‌ همان ماساژ روغنی امروز است که به رشیوه ها و تکنیک های مختلف در سراسر جهان انجام میگیرد و در گذشته نیز در چین، ایران، یونان، رم باستان و در بسیاری از فرهنگ‌ها بوده است و سقراط نیز از ماساژ به عنوان هنر مشت و مال برای درمان بیماری‌ها نام برده است. اگرچه تا امروز صورت قطعی و علمی اثرات درمانی ماساژ بر درد ها و ناراحتی ها مشخص نشده اما بعضی حتی ماساژ را تحت عنوان یک شیوه درمانی جایگزین جهت تحریک سیستم ایمنی بدن به میدانند ولی به هر حال تاثیر آن بر ناراحتی های اسکلتی و عضلانی با ریلکس کردن عضلات و تقویت گردش خون در آنها اثبات شده است.
در ماساژ روغنی بسته به روش انجام آن ، از انواع مختلف حرکات مالشی و ضربه‌های ملایم و محکم و حرکات چرخشی برای ایجاد فشار در عضلات و دیگر بافت‌های نرم بدن استفاده میشود.
در ماساژی مانند ماساژ روغنی ، حتی به برخی اعضای داخلی و نقاط عمیق درون عضلات هم فشار وارد می‌شود تا اثر خاصی در بدن ایجاد شود. نحوه اثر ماساژ بر بدن هنوز مشخص نیست. ممکن است تحریک مداوم و منظم اعصاب محیطی باعث ترشح هورمون‌های عصبی خاصی در بدن شود که ایجاد آرامش یا حتی سرخوشی می‌کند یا این‌که تحریک متناوب سلول‌های عضلانی و انقباض و انبساط آنها باعث تغییری در وضعیت الکترولیت‌های بدن و دیگر هورمون‌ها می‌شود که آن‌ها هم به نوبه خود حالت خاصی را در فرد موجب می‌شوند. بلوکه کردن گیرنده‌های درد در اثر ماساژ هم یکی از دلایلی است که از ماساژ درمانی برای برطرف کردن درد مزمن عضلات و مفاصل استفاده می‌شود.
تیم تخصصی ماساژ تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .

Post has attachment
ماساژ
در حالی که آماده ماساژ می شوید، همه آن چیزهایی را که نیاز داریددر دسترس بگذارید و مطمئن شوید که میز مطابق با قدتان تنظیم شده است. همچنین، شما فقط روی حرکت ماساژ درمانی تمرکز کنید.
لباس هایتان باید گشاد و راحت باشند تا مانع حرکتتان نشوند. لباس های قابل شستشویی را انتخاب کنید که لکه های روغن از آن ها پاک شوند.
لباس شخص ماساژ گیرنده بنا به نوع ماساژش که با روغن یا موزون باشد فرق می کند. برای شیاستو یا ماساژ سر، شخص لباس به تن دارد.
لیست تدارکات:
مواد لازم:
یک میز ماساژ یا یک زیرانداز نرم.
یک ملحفه برای سطح ماساژ.
یک حوله لطیف بزرگ و یکی کوچک برای پوشاندن سینه.
روغن ها.
تکیه گاه برای سر، زانوها یا قوزک ها.
یک لیوان آب (برای هر دو نفر تهیه شود).
دستمال کاغذی.
موزیک (اختیاری).
شمع یا یک بخور اسانس (اختیاری).
فراموش:
موهای بلند را پشت ببندید.
ناخن هایتان کوتاه باشد.
منع مصرف دارو برای شخص ماساژ گیرنده وجود نداشته باشد.
مطمئن باشید که اتاق به اندازه کافی گرم است.
به لیست تدارکات دقیت کنید و میز ماساژ درمانی را در یک ارتفاع راحت، قبل از ماساژ تنظیم کنید.
انواع روغن و طرز تهیه:
برای ماساژ با روغن، باید آن را از قبل آماده کنید. دست هایتان با روغن به راحتی بر روی پوست سر می خورند. روغن های مخصوص ماساژ همگی گیاهی هستند. روغن های فشرده در سرما یا بید به عنوان بهترین روغن ها شناخته شده اند. ماساژ بدن یک موقعیت غذارسانی و آب رسانی به پوست را مهیا می کند. آن ها را در یک جای خنک و تاریک نگهداری کنید. بیشتر روغن ها زمان مصرف ۱ تا ۲ سال دارند. روغن های خارجی به وفور در بازار وجود دارند. اول با آن روغنی که سازگارتر هستید کار را شروع کنید و بعد به تدریج که تجربه تان بیشتر شد، از روغن های دیگر استفاده کنید.
طرز تهیه:
برای آماده کردن یک ترکیب، در یک بطری با یک کاسه، ۱۰ میلی لیتر (۲ قاشق قهوه خوری) از روغن را برای ماساژ بدن یا ۵ میلی لیتر (۱ قاشق قهوه خوری) برای ماساژ صورت بریزید. در زمان ماساژ، دست هایتان را کاملاً به روغن آغشته کنید به جای اینکه مستقیماً روی بدن ماساژ گیرنده بریزید.
برای بدن:
ملایم: روغن بادام شیرین ۷ میلی لیتر، هسته انگور ۳ میلی لیتر.
قوی: روغن بادام شیرین ۶ میلی لیتر، روغن آوگا ۴ میلی لیتر، روغن آفتابگردان ۷ میلی لیتر، روغن ماکدامیا ۳ میلی لیتر.
معمولی: روغن آفتابگردان ۴ میلی لیتر، روغن هسته زردآلو ۲ میلی لیتر، جوجویا ۱ میلی لیتر.
برای صورت:
حساس: روغن آفتابگردان ۴ میلی لیتر، جویا ۱ میلی لیتر.
قوی: روغن آوگا ۴ میلی لیتر، ماکادامیا ۱ میلی لیتر.
معمولی: روغن آفتابگردان ۳ میلی لیتر، روغن سینورودون ۱ میلی لیتر، روغن هسته زردآلو ۲ میلی لیتر.
روغن های مخصوص:
نام کاربرد نوع استفاده
روغن هسته انگور روغن شفاف برای بیشتر پوست ها روغن پایه یا به تنهایی
روغن بادام شیرین روغن برای همه نوع ماساژ روغن پایه یا به تنهایی
روغن نارگیل روغن سنگین، چرب، درکمتر از دمای محیط سفت می شود، مناسب برای پوست های تیره، زمان مصرف طولانی فقط برای ماساژ
روغن آفتابگردان روغن شفاف، مغذی، مناسب برای کودکان و پوست حساس روغن پایه یا به تنهایی
روغن دانه سویا تناوبی با روغن گردو، اما به حساسیت به این روغن توجه داشته باشید. به تنهایی
روغن هسته زردآلو روغن مغذی، مؤثر در آب رسانی به پوست، به ویژه صورت در یک ترکیب
روغن آوکا روغن غنی برای پوست های پیر در یک ترکیب
روغن ماکادامیا روغن مغذی برای پوست های پیر در یک ترکیب
روغن سینورودون روغن با بوی شرید، مناسب برای پین و پروک و جای زخم، مدت مصرف کوتاه در یک ترکیب، با صرفه جویی
روغن جوجویا موم گیاهی ابریشمی، مناسب برای پوست های حساس، به ویژه پوست صورت، در کم تر از دمای محیط سفت می شود. در یک ترکیب

وضعیت ماساژ دهنده :

وضعیت ماساژ دهنده در ماساژ خیلی مهم است، به ویژه وقتی که آن را به طور مرتب انجام بدهد. اول از همه، تمرکزش بر روی حرکات مهم است. به خاطر داشته باشید که گفتیم ماساژ باید برای هر دو نفر مفید باشد. کنترل وزن و اطمینان از اینکه حرکات فقط از شانه سرچشمه نمی گیرند، قابل اهمیت است. در این سایت به سه وضعیت اصلی اشاره می کنیم:
کاربر روی میز:
پاهایتان را از عرض شانه بازتر کنید، هم در یک راستا، هم یکی جلوی دیگری، تا حد مککن، ستون فقراتتان را صاف نگه دارید. به آرامی زانوهایتان را خم کنید تا اینکه از باسن سرچشمه بگیرید. وقتی به جلو خم می شوید، مجموع بدنتان باید جا به جه شود بدون اینکه به گردنتان فشاری تحمیل شود. در حال انجام یک فشار، وزنتان را به دست ها انتقال دهید و شانه هایتان را شل کنید.
کاربر روی زمین:
باید زانوها، قوزن کها و باسن متعادل باشند، از یک زیرانداز استفاده کنید. ستون فقرات باید صاف باشد. برای انجام یک فشار به جلو خم می شوید تا وزناتن از باسن، ستون فقرات و شانه ها به دست ها برسد.بقیه را شل کنید. قسمت ماساژ را بدون هیچ نیروی اضافی با یک دست ماساژ دهید.
کاربر روی صندلی:
در پشت ماساژ گیرنده قرار گیرید، پاها را به اندازه عرض شانه بازکنید. حرکتتان باید از سمت شان ها به بازوها و دست هایتان منتقل بشود. شانه هایتان را خم کنید و روی ماساژ گیرنده تکیه ندهید. برای انجام ماساژ، یک پا را به عقب ببرید، به جلو خم شوید (قسمت بالا تنه) و از وزنتان استفاده کنید.

ماساژ سوئدی

اولین روش ماساژ مدرن در غرب ماساژ سوئدی میباشد و برای کسانی که اولین بار ماساژ و SPA را تست میکنند، بسیار لذت بخش است. در این نوع ماساژ که از انواع روغن‌های گیاهی و کرم استفاده می‌شود، ماساژور حرکات کششی، فشاری و لرزشی را با قصد افزایش اکسیژن خون و دفع سموم درون عضلات به سمت قلب اعمال می‌نماید. با افزایش جریان موجود در خون ، عضلات گرم‌تر شده و دفع اسید لاکتیک، اسید اوره و سایر دفع شدنی‌های متابولیسم، حس آرامش عمیقی را برای شما به ارمغان می‌آورد.در این نوع ماساژ در کنار بهبود وضعیت پوست ، با تحریک سیستم عصبی استرس‌های روحی و جسمی به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در سراسر دنیا ماساژ سوئدی برای افزایش تندرستی ، رفع درد و رسیدن به آرامش انجام میشود که بطور گسترده‌ای بین مصری ها ، یونانیان و رومیان رواج داشته است. ماساژ سوئدی هنر شفا بخش باستانی است که بر روی دستگاه‌های بدن فواید بسزایی داشته و موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگی‌های عضلانی می‌گردد و با تشدید جریان خون فشار وارد بر رگ‌ها و سیاه رگ‌ها را کم کرده و از ناراحتی‌های قلبی می‌کاهد.
هم چنین ماساژ پا یکی از کهن‌ترین انواع ماساژ بوده که حدود پنج هزار سال قبل در چین ابداع شده است. ماساژ ساق پا گردش خون در پا‌ها را بهبود بخشیده و به جلوگیری از گشاد شدن سیاه رگ‌ها کمک می‌کند. تاریخچه ماساژ درمانی به حدود ۹۰۰ سال قبل بر می‌گردد. در متن کتاب امپراتور زرد (کتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به ماساژ پوست و پا توصیه شده است.
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ سوئدی آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ تایلندی

در کشور تایلند همه جا مکانهایی تحت عنوان ماساژ تایلندی به چشم می خورد . شاید فقط یک حصیر کوچک که روی زمین پهن شده و یا اینکه تخت ها و صندلی هایی که کنار هم ردیف شده است .
در گذشته در کشور تایلند از ماساژ برای درمان و رفع استرس استفاده میکردند ولی بعد از مدتی این ماساژ به صدر جدول پر طرفدارترین ماساژ های روی کره زمین تبدیل شد .
فوائد ماساژ تایلندی:
ساختار اسکلتی خود را تنظیم می کنید.
انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهید.
تنش های ماهیچه ای و مفصلی خود را تسکین و یا کاهش می دهید.
اندامها و ارگانهای داخلی بدن را تحریک می کنید.
سیستم انرژی بدن خود را میزان و در حد تعادل در می آورید.
تاثیر تاي ماساژ بر روی عضلات
الف)ماساژ تایلندی با افزایش جریان گردش خون در عضلات، اکسیژن و مواد غذایی بیشتری به ماهیچه‌ها رسیده و همچنین مواد زایدی چون اسید لاکتیک با سرعت بیشتری از ماهیچه‌ها دفع می‌شوند که باعث رفع خستگی عضلات می‌شود.
ب) ماساژ تایلندی با گرم کردن و تقویت عضلاتی که از آنها کمتر استفاده می‌شود، احتمال آسیب‌های آتی به عضلات کاهش یافته و پیری عضلات را به تعویق می‌اندازد.
ج) ماساژ تایلندی با رساندن اکسیژن و مواد غذایی بیشتر به عضلات، به بهبود نسوج آسیب دیده کمک کرده و دوره بهبودی آنها را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه درد،
کوفتگی و سفتی عضلات را از بین می‌برد.
تیم ماساژ در تهراندر زمینه ارائه خدمات ماساژ در منزل با روشی کاملا اصولی و حرفه ای به انجام ماساژ تایلندی میپردازد . کلیه خدمات ماساژ در منزل با تجهیزات کامل انجام میشود و تیم ماساژ تهران با تمام تجهیزات کامل مهمان منزل شما خواهد شد .
ماساژ صورت

ماساژ صورت شامل قسمت های پیشانی ، بینی و سوراخ های بینی ، اطراف دهان و گونه ها ، اطراف چشم و گردن و چانه و گوش ها میباشد .
ماساژ میبایست در محیطی آرام و ساکت انجام بگیرد.
پیش از شروع ماساژ تلفن خود را خاموش کنید ، یک شمع معطرروشن کنید و روی یک صندلی راحت بنشینید یا اینکه بر روی یک تخت نرم و گرم بخوابید . پخش موسیقی ملایم و کلاسیک نیز به افزایش تاثیر ماساژ کمک می کند.
پیش از شروع ماساژ حتماً صورت خودرا بشویید . به همه قسمتهای صورت خود کرم مخصوص ماساژ صورت بمالید تا در عین حال که صورت نرم شود ، منافذ پوست نیز باز شوند .
روش بهتر استفاده از روغن مخصوص ماساژ سر و صورت است که در عین حال که ویژگی کرم ماساژ را دارا میباشد به ویتامینه کردن پوست نیز کمک شایانی میکند .
فواید ماساژ صورت
۱- بهبود حالت عضلات و پوست صورت (پوست نرمتر و مقاوم تر می شود)
۲- ریلکس شدن عضلات صورت و چشم ها
۳- تسکین سر درد ها و دردهای ناحیه صورت
۴- کاهش چین و چروک ریز و کم عمق پوست صورت
۵- تحریک جریان خون
۶- کاهش استرس و تنش
تیم تخصصی ماساژ در تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ صورت آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
ماساژ روغنی

در زمان پیشینیان ما یکی از مهمترین رسوم در حمام های عمومی مشت و مال بود.
و البته درمان خیلی از مشکلات عضلانی و قولنجها در آن زمان نیز ماساژ دلاک ها در هوای دم کرده و پر از بخار حمام بود.
این مشت و مال‌ها در واقع‌‌ همان ماساژ روغنی امروز است که به رشیوه ها و تکنیک های مختلف در سراسر جهان انجام میگیرد و در گذشته نیز در چین، ایران، یونان، رم باستان و در بسیاری از فرهنگ‌ها بوده است و سقراط نیز از ماساژ به عنوان هنر مشت و مال برای درمان بیماری‌ها نام برده است. اگرچه تا امروز صورت قطعی و علمی اثرات درمانی ماساژ بر درد ها و ناراحتی ها مشخص نشده اما بعضی حتی ماساژ را تحت عنوان یک شیوه درمانی جایگزین جهت تحریک سیستم ایمنی بدن به میدانند ولی به هر حال تاثیر آن بر ناراحتی های اسکلتی و عضلانی با ریلکس کردن عضلات و تقویت گردش خون در آنها اثبات شده است.
در ماساژ روغنی بسته به روش انجام آن ، از انواع مختلف حرکات مالشی و ضربه‌های ملایم و محکم و حرکات چرخشی برای ایجاد فشار در عضلات و دیگر بافت‌های نرم بدن استفاده میشود.
در ماساژی مانند ماساژ روغنی ، حتی به برخی اعضای داخلی و نقاط عمیق درون عضلات هم فشار وارد می‌شود تا اثر خاصی در بدن ایجاد شود. نحوه اثر ماساژ بر بدن هنوز مشخص نیست. ممکن است تحریک مداوم و منظم اعصاب محیطی باعث ترشح هورمون‌های عصبی خاصی در بدن شود که ایجاد آرامش یا حتی سرخوشی می‌کند یا این‌که تحریک متناوب سلول‌های عضلانی و انقباض و انبساط آنها باعث تغییری در وضعیت الکترولیت‌های بدن و دیگر هورمون‌ها می‌شود که آن‌ها هم به نوبه خود حالت خاصی را در فرد موجب می‌شوند. بلوکه کردن گیرنده‌های درد در اثر ماساژ هم یکی از دلایلی است که از ماساژ درمانی برای برطرف کردن درد مزمن عضلات و مفاصل استفاده می‌شود.
تیم تخصصی ماساژ تهران با استفاده از روغن مخصوص ماساژ آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل شما میباشند و کلیه تجهیزات لازم جهت انجام ماساژ را با خود به منزل شما می آورند .
Wait while more posts are being loaded