Post has attachment

Life Coach Scholarships worth over $30,000 apply before 2016 - so enthusiastic! Look at it
http://goo.gl/nYvfbo

Post has shared content
YAKUP ÜNLÜ KİŞİSEL DANIŞMAN - YAŞAM KOÇU
Photo

Yakup ÜNLÜ Profesyonel Kişisel Danışman - Yaşam Koçu

Koçluk hizmeti, istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç ile hizmet alan kişi ve kurum arasında kurulan profesyonel, planlı bir gelişim ilişkisidir.
Peter Drucker,  “Bir kuruluşta güçlü yanları etkin kılmak ve zayıflıkları da önemsizleştirmek mümkündür” der. İşte.. Koçluk da, yaklaşım olarak kişilerin güçlü yanlarını daha etkin ve verimli kılmak üzerinde çalışır.
Koç, kişi ve kurumların hedeflerine ulaşmasında daha fazlasını yapabilme ve daha fazla sonuç almak için odaklanmayı sağlar. Koç potansiyeli aktive eder.
Profesyonel Koçluğu tanımlarsak; bireyler ve kurumların performanslarını arttırarak iş ve özel yaşamlarında sıra dışı sonuçlar elde edilmesini sağlayan sürekli bir mesleki ilişki olduğunu görürüz. Koçluk süreci sonunda danışanlar, öğrenme ve problem çözme kapasitelerini geliştirir; kişisel performanslarını artırır ve yaşam kalitelerini iyileştirir.
Kurumsal Koç ise, yönetici ve kurumların gizil başarı potansiyelini aktive eden kişidir. Tüm fonksiyonlarda; daha başarılı, daha doyumlu, etkin bir sistem yaklaşımı ile danışanlarına denenmiş araçlarla destek verir. Tabii ki bu desteği temel koçluk yetkinlikleriyle yapar. Kurumlara koçluk için,doğal olarak yönetsel deneyim ve donanımda yetkinlik ön koşuldur.
Koçluk ilişkisinin amacı, koçluk alan kişi ve kurumların kendi belirledikleri hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.
Galileo ise şöyle der; “ Kimseye bir şey öğretemezsiniz sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.”

Post has shared content
BAZEN DOĞRULARIN TEK BİR CEVABI OLMAZ. HEDEFLERİNİ İYİ BELİRLEMELİSİN.
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded