Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
KHÔNG HIẾU DƯỠNG CHA MẸ THÌ KHÓ MÀ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG!

Trong năm khóa mục này, thứ nhất là "Tịnh Nghiệp Tam Phước", đây là nền tảng. Trong đây nói ba điều cần thiết phải làm.
Điều thứ nhất là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp". Bạn đem câu này làm cho được, phước báo trời người bạn liền đạt được. Đây là phương pháp tu học phước báo trời người.
Điều thứ hai là từ nền tảng này mà nâng lên trên cao, "thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi" là phước Nhị Thừa, chính là phước báo của A La Hán cùng Bích Chi Phật, từ ngay chỗ này mà cắm gốc.
Điều thứ ba là "phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, tụng đọc Đại Thừa, khuyến tấn hành giả", là phước báo của Bồ Tát. Cho nên có người muốn hỏi mà nói, Phật pháp rốt cuộc dạy các vị tu học cái gì? Bạn đem ba câu này nói cho người ta nghe thì đúng rồi. Cho nên, Đại Thừa Bồ Tát, ba điều mười một câu này là viên mãn.
Tôi giảng Kinh cũng thường nói, nếu như chúng ta đầy đủ điều thứ nhất, thì niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Nếu bạn đầy đủ hai điều, tổng cộng có bảy câu, thì bạn vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phương Tiện Hữu Dư. Nếu như bạn đầy đủ ba điều này, tổng cộng mười một câu bạn đều làm được, thì bạn sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Đây là cơ bản giáo nghĩa của Phật pháp. Chúng ta học Phật không tốt chính là do lơ là đi những việc này.
Chúng ta ở trong gia đình có thể đối xử tốt được với cha mẹ hay không? Có thể có cái tâm hiếu thuận hay không? Nếu như hiềm ghét tư tưởng người già cổ hữu, hữu hóa, không theo kịp thời đại, vậy thì không được rồi, đây là đại bất hiếu, hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn không thể bước vào cửa Phật. Bạn niệm Phật có niệm được tốt hơn, một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu, khi lâm chung A Di Đà Phật cũng sẽ không đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Bất hiếu với cha mẹ. Người vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người đại hiếu, không có người nào là người bất hiếu thuận mà có thể vãng sanh Thế giới Cực Lạc, niệm Phật có tốt hơn cũng không thể vãng sanh. Phật dạy bảo chúng ta không sai, vừa mở đầu liền đem việc này dạy cho chúng ta. Cho nên, bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng thì niệm Phật không thể vãng sanh. Bạn xem lời nói này, đến chỗ này vẫn là "cung kính Tam Bảo, phụng sư sư trưởng", luôn là niệm niệm không quên, tri ân báo ân. Người vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nào là không hiếu thuận, không có người nào là vong ân phụ nghĩa. Nhất định phải hiểu được đạo lý này.
Cho nên trong Tam Bảo, hình tượng của Tam Bảo, Phật bảo và Tăng bảo hoàn toàn là nhắc nhở chúng ta, thấy được Phật thì phải nghĩ đến ân đức của Phật, nhìn thấy Tăng thì phải nghĩ đến Phật dạy cho chúng ta sáu phép hòa kính, cho đến pháp bảo không chỉ phải tôn kính, mà nhất định phải chăm chỉ nỗ lực học tập.

- HT: Tịnh Không -
Photo

Post has attachment
CẢM ỨNG HÀO QUANG TRONG PHÁP HỘI, TRONG ĐẠO TRÀNG

Người niệm Phật chân thật , không cầu thần thông, không mong cảm ứng, thành thật niệm là đúng. Không những không mong thần thông, cảm ứng, ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu. Thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, loại ý nghĩ này đều không nên có. Có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng nhìn thấy, nhìn thấy cũng xem giống như chưa nhìn thấy vậy. Không nên nhìn thấy rồi bèn tự cho là tài giỏi, đem khoe khoang với người khác, đây đều là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết đó là ma đến chướng đạo của bạn, ma muốn đến phá hoại bạn, hiện loại cảnh giới này để cám dỗ bạn.

Sự việc này, trong “Kinh Lăng Nghiêm” nói vô cùng tường tận. “Kinh Lăng Nghiêm” ở 3 quyển cuối cùng, Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ấm ma. Cảnh giới ma nếu như bạn không có năng lực biện biệt, bạn sẽ xem nó là cảnh giới Phật. Thực ra nó là cảnh giới ma, tuyệt đối không phải cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí tuệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều không thể không biết...

...Giống như chúng ta ở trong pháp hội, có rất nhiều người đến chụp hình, sau khi rửa phim ra, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác, hình ảnh tôi đã xem qua, hình chụp không thể nghĩ bàn, đem đến cho tôi xem, tôi lập tức xé đi, vứt vào trong sọt rác, không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền “Nơi này của chúng tôi có cảm ứng”, không phải là sự việc tốt.

Bạn nên biết, học Phật vừa mới nói rồi, vô lượng pháp môn là tu cái gì vậy? Là tu định. Định là gì vậy? Tâm thanh tịnh. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, vừa sinh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn bị phá hoại, đây không phải ma là gì chứ? Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì, thế thì được, cái đó thì được. Mọi người hiện nay không có cái công phu này, sau khi nhìn thấy rồi tâm liền động rồi, đây là ma đến phá hoại đạo tràng, không được phép không biết, đây không phải tướng lành.

Nếu như người trụ trì, người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ-tát có linh nghiệm, ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi, thế thì thật đáng tiếc. Những việc rất kỳ lạ, chúng ta biết có, không phải giả, thật sự là có. Nhưng mà phải biết nó là sự việc như thế nào, chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng, minh bạch, không thể bị nó hại.

Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang giảng kí (Tập 168-169).
HT: Tịnh Không chủ giảng
Photo

Post has attachment
A di đà phật 
Photo
Photo
01/07/2017
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded