Để biết về các hoạt động của cộng đồng THÁI BÌNH DƯƠNG.H có thể xem ở các trang tin: Trung tâm nghiên cứu Nam Thái Bình Dương, Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu Mỹ, Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu Á, Trung tâm nghiên cứu những vấn đề Quốc tế, Trung tâm nghiên cứu kinh tế Quốc tế, Trung tâm Thông tin Quốc tế (CII.H), Trung tâm tư vấn & phát triển Dự án ... và trang tin điện tử HẢI HƯNG.

Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu Á (CASC) đã liên kết với Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu Mỹ (ASC) và Trung tâm nghiên cứu Nam Thái Bình Dương (CSPS) trong hoạt động khoa học, đào tạo, tư vấn...và tạo thành nhóm nghiên cứu Thái Bình Dương từ năm 1997.
Wait while more posts are being loaded