Post has attachment
    ហ៊ុន សែនជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ កាត់កោះត្រល់​ យួនចូលពេលប្រទេស ហើយនិងឲសិទ្ធ យួនពេញច្បាប់ទៀត នេះជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ ឃើញនិងភ្នែកហើយ បងប្អូន។  អញ្ចឹងហើយបានជាដៃហ៊ុន សែនប្រឡាក់សុទ្្ធតែឈាមអ្នកស្នេហាជាតិ ហើយនិងប្រជារាស្ដ្រច្រើនណាស់ ឥឡូវចេញបញ្ជាឲសម្លាប់រាស្ដ្រទៀត សូមបងប្អូនស្ដាប់ នេះហើយជា អំណាចផ្ដាច់ការ នេះហើយជា ប្រជាធិបតេយ្យក្លែងក្លាយ។

សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជារាស្ដ្រទៀតថា គ្មានអ្នកណាម្នាក់មកបង្ខំបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនោះបានទេ
បើបងប្អូនចង់បានទឹកដីគុងវង់ តទៅដល់កូនចៅនៅអនាគត ហើយនិងរស់នៅដោយសន្ដិសុខ សុខសប្បាយ ឲកូនចៅបានរៀនសូត្រ ផ្គត់ផ្គងគ្រួសារទៅអនាគត ហើយមានការងារមានសុវត្ថិភាព ហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នោះមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេ
បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកត្រូវជាប់ប្រវត្ដសាស្ដជាអ្នកជំជួយសំឡាប់ជាតិខ្មែរ ពីព្រោះ ហ៊ុន សែន គឺជាមនុស្ស តិរច្ឆាន មនុស្សតិរច្ឆានដឹកនាំបក្សតិរច្ឆាន ប្រទេសនឹងត្រូវរលាយ។ សូមបងប្អូនគិតឲបានច្បាស់លាស់ មួយរយជាងប្រទេសជំវិញពិភពលោកគេនឹងទ្រាំទ្រ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា មានតែ ២ ប្រទេសទេដែលជួយ ហ៊ុន សែន​ សូមបងប្អូនគិតមើលទៅមួយណាល្អ មួយណាអាក្រក។
ពួកយើងបន្តគាំទ្រ ចូលរួមគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីជាការបង្គ្រប់កិច្ចទៅ បានហើយព្រោះពួកយើងនៅក្នុងក្រុមដែលមានគេចាត់តាំង  មានគេឃ្លាំមើល។ តែពេលបោះឆ្នោតយើងកុំខ្ចីចូលរួម។ វាមិនខុសទាស់ស្អីទេព្រោះពួកនេះបោកប្រាស់ កិបកេង ជញ្ជក់ ឈាម លាបព៌ណ និងកេងប្រវញ្ច័ញើសឈាមពលរដ្ឋ។ ដូច្នេះលុយ អំណោយរបស់បក្សកាន់អំណាចសុទ្ធតែជាលុយរបស់យើង ជាលុយដែលបរទេសផ្តល់ ដើម្បីជួយមន្ត្រីរាជការ ជាកម្ចីថវិការ មានសំណង ដែលពួកយើងនិងកូនចៅយើងជសអ្នកចេញសង។ មិនចាំធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយបក្ស ក្រុមតិរច្ឆានទេ  វាសំដែង យើងក៏ត្រូវចេះសំដែងដែរ គឺចូលរួមយកតែលុយទៅ លុយពួកវា ជាលុយរបស់យើងទេ។
ទុកមេដឹកនាំ អវិជ្ជា អោយកាន់ អំណាចយូរ ដូចចិញ្ចឹម ពស់វែក ក្នុងផ្ទះ។ កុំហុស់កាន់តែកើនទៅៗ បង្កបង្កើត កូនចៅ បក្សពួកគ្នាវាសុទ្ធតែជាពួក ខិលខូច  យូរៗទៅផ្តាច់ការ ព្រោះក្រុមបក្ស ពួកវា មានកុំហុស មានលុយច្រើនណាស់ មិនងាយចុះទេ វាខ្លាចក្រុមវាវិនាស ដូច្នេះល្បិចថោកទាបយ៉ាងណា ក៏ពួកវាហ៊ានធ្វើដែរ អោយតែពូជវារស់ នរណាស្លាប់ក៏មិនខ្វល់។ តើចង់អោយប្រទេសយើង ដូចកូរ៉េ ខាងជើង ដូចអតីតភូមារឺ? តើប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្តាច់ការក្នុងលោក តើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េច?

សូមបងប្អូនជួយផ្សាយពត៌មាននេះចែកជូនបន្តៗ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានជ្រាប យល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការអន្តរៈជាតិ គេមានច្បាប់ដាក់ទោសទៅលើជនក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនរាស្ត្រខ្មែរយើង។.........@NarinSOeurn_NSO
Photo

Post has shared content
    ហ៊ុន សែនជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ កាត់កោះត្រល់​ យួនចូលពេលប្រទេស ហើយនិងឲសិទ្ធ យួនពេញច្បាប់ទៀត នេះជាជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ ឃើញនិងភ្នែកហើយ បងប្អូន។  អញ្ចឹងហើយបានជាដៃហ៊ុន សែនប្រឡាក់សុទ្្ធតែឈាមអ្នកស្នេហាជាតិ ហើយនិងប្រជារាស្ដ្រច្រើនណាស់ ឥឡូវចេញបញ្ជាឲសម្លាប់រាស្ដ្រទៀត សូមបងប្អូនស្ដាប់ នេះហើយជា អំណាចផ្ដាច់ការ នេះហើយជា ប្រជាធិបតេយ្យក្លែងក្លាយ។

សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជារាស្ដ្រទៀតថា គ្មានអ្នកណាម្នាក់មកបង្ខំបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនោះបានទេ
បើបងប្អូនចង់បានទឹកដីគុងវង់ តទៅដល់កូនចៅនៅអនាគត ហើយនិងរស់នៅដោយសន្ដិសុខ សុខសប្បាយ ឲកូនចៅបានរៀនសូត្រ ផ្គត់ផ្គងគ្រួសារទៅអនាគត ហើយមានការងារមានសុវត្ថិភាព ហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ នោះមិនត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេ
បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកត្រូវជាប់ប្រវត្ដសាស្ដជាអ្នកជំជួយសំឡាប់ជាតិខ្មែរ ពីព្រោះ ហ៊ុន សែន គឺជាមនុស្ស តិរច្ឆាន មនុស្សតិរច្ឆានដឹកនាំបក្សតិរច្ឆាន ប្រទេសនឹងត្រូវរលាយ។ សូមបងប្អូនគិតឲបានច្បាស់លាស់ មួយរយជាងប្រទេសជំវិញពិភពលោកគេនឹងទ្រាំទ្រ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា មានតែ ២ ប្រទេសទេដែលជួយ ហ៊ុន សែន​ សូមបងប្អូនគិតមើលទៅមួយណាល្អ មួយណាអាក្រក។
ពួកយើងបន្តគាំទ្រ ចូលរួមគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីជាការបង្គ្រប់កិច្ចទៅ បានហើយព្រោះពួកយើងនៅក្នុងក្រុមដែលមានគេចាត់តាំង  មានគេឃ្លាំមើល។ តែពេលបោះឆ្នោតយើងកុំខ្ចីចូលរួម។ វាមិនខុសទាស់ស្អីទេព្រោះពួកនេះបោកប្រាស់ កិបកេង ជញ្ជក់ ឈាម លាបព៌ណ និងកេងប្រវញ្ច័ញើសឈាមពលរដ្ឋ។ ដូច្នេះលុយ អំណោយរបស់បក្សកាន់អំណាចសុទ្ធតែជាលុយរបស់យើង ជាលុយដែលបរទេសផ្តល់ ដើម្បីជួយមន្ត្រីរាជការ ជាកម្ចីថវិការ មានសំណង ដែលពួកយើងនិងកូនចៅយើងជសអ្នកចេញសង។ មិនចាំធ្វើត្រឹមត្រូវជាមួយបក្ស ក្រុមតិរច្ឆានទេ  វាសំដែង យើងក៏ត្រូវចេះសំដែងដែរ គឺចូលរួមយកតែលុយទៅ លុយពួកវា ជាលុយរបស់យើងទេ។
ទុកមេដឹកនាំ អវិជ្ជា អោយកាន់ អំណាចយូរ ដូចចិញ្ចឹម ពស់វែក ក្នុងផ្ទះ។ កុំហុស់កាន់តែកើនទៅៗ បង្កបង្កើត កូនចៅ បក្សពួកគ្នាវាសុទ្ធតែជាពួក ខិលខូច  យូរៗទៅផ្តាច់ការ ព្រោះក្រុមបក្ស ពួកវា មានកុំហុស មានលុយច្រើនណាស់ មិនងាយចុះទេ វាខ្លាចក្រុមវាវិនាស ដូច្នេះល្បិចថោកទាបយ៉ាងណា ក៏ពួកវាហ៊ានធ្វើដែរ អោយតែពូជវារស់ នរណាស្លាប់ក៏មិនខ្វល់។ តើចង់អោយប្រទេសយើង ដូចកូរ៉េ ខាងជើង ដូចអតីតភូមារឺ? តើប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្តាច់ការក្នុងលោក តើលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េច?

សូមបងប្អូនជួយផ្សាយពត៌មាននេះចែកជូនបន្តៗ ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានជ្រាប យល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការអន្តរៈជាតិ គេមានច្បាប់ដាក់ទោសទៅលើជនក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនរាស្ត្រខ្មែរយើង។.........@NarinSOeurn_NSO
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
**ចុចលើ លីង(Link)ខាងក្រោមនេះ:
>>>>>>> https://bit.ly/2Ik0NHb <<<<<<<
ដើម្បីរៀនតាម YouTube. ***អនាគតដែលអ្នកបង្កើត គឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះ!!

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
**ចុចលើ លីង(Link)ខាងក្រោមនេះ:
>>>>>>> https://bit.ly/2Ik0NHb <<<<<<<
ដើម្បីរៀនតាម YouTube. ***អនាគតដែលអ្នកបង្កើត គឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះ!!
Wait while more posts are being loaded