Post has attachment
हे सूर्य र चन्‍द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्‍किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर।
"भजनसंग्रह 148:3"
Photo

Post has attachment

Post has attachment
अँगाल्‍ने एउटा समय छ, र अलग रहने एउटा समय।
उप 3:5 
Photo

Post has attachment
“धेरै स्‍त्रीहरूले उत्तम कुराहरू गर्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई तिमीले जितेकी छ्यौ।”
हितो 31:29 
Photo

Post has attachment
उहाँ स्‍वर्ग र पृथ्‍वी, समुद्र र त्‍यसमा भएका यावत्‌ थोकका सृष्‍टिकर्ता हुनुहुन्‍छ। परमप्रभु सदाकालको निम्‍ति विश्‍वासयोग्‍य रहनुहुन्‍छ।
भज 146:6
Photo

Post has attachment
“जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्‍न पाऊँ भनी आफ्‍ना वस्‍त्र धुनेहरू धन्‍यका हुन्‌। बाहिरचाहिँ कुकुरहरू, मन्‍त्रतन्‍त्र गर्नेहरू, व्‍यभिचारीहरू, हत्‍याराहरू, मूर्तिपूजकहरू र असत्‍य मन पराउने र त्‍यसैमुताबिक चल्‍नेहरू रहन्‍छन्‌।
प्रका 22:14‭-‬15
Photo

Post has attachment
अब सबै कुरा सुनिएका छन्‌— कुराको निष्‍कर्ष यही हो। परमेश्‍वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर। किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्‍य यही नै हो।
उप 12:13 
Photo

Post has attachment
उच्‍च चरित्र भएकी पत्‍नी कसले पाउन सक्‍छ? तिनी मानिकभन्‍दा पनि अति नै बढ़ी मूल्‍यकी हुन्‍छिन्‌।
हितोपदेश 31:10
Photo

Post has attachment
अब विश्‍वास, आशा, प्रेम, यी तीन रहन्‍छन्, तर यिनमा सर्वोत्तमचाहिँ प्रेम नै हो।
१ कोरिन्थी 13:13
Photo

Post has attachment
परमेश्‍वर त्‍यसभित्र हुनुहुन्‍छ, त्‍यो खस्‍नेछैन। झिसमिसेमै परमेश्‍वरले त्‍यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ।
भजनसंग्रह 46:5 
Photo
Wait while more posts are being loaded