دل پر غصه

سلام درست نمی گوید

رفتار درست نمی کند

دل پر غصه نظر نمی دهد

دل پر غصه لایک نمی زند............بابا حالا کی میگه دل غصه داره........
.....


😒😮😮😮😨😨😨😨😎😎😎😎😬😬😬😬😬
Wait while more posts are being loaded