บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก. ในฐานะผู้รับข่าวสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คำพยากรณ์ และการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้มนุษย์รู้พระประสงค์ของพระองค์อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ
Wait while more posts are being loaded