Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ઓપન ભાવનગર ચિત્ર સ્પર્ધા "માર્ગસલામતી અને જન જાગૃતિ" વિષય પર આગામી ૧૭-૧-૨૦૧૬ ને રવિવારના રોજ સવારે ૧૧ થી ૧.
ચિત્ર સ્પર્ધા માં નામ નોધણી કરવા માટે સંપર્ક ૮૩૪૭૬૫૩૯૮૧,૯૮૨૫૫૬૬૬૪૨,૯૪૨૬૩૪૮૫૯૬,૮૦૦૦૯૨૫૦૫૯...
Photo

Post has attachment
Happy New Year To All Friend's......
Photo

Post has attachment

"SAFETY IS NOT JUST A SLOGAN,IT'S A WAY OF LIFE."
"સલામતીએ ફકત સૂત્ર નથી,પરંતુ જીંદગી છે."
સમર્થ ફાઉન્ડેશન-ભાવનગર
આર.ટી.ઓ.કચેરી-ભાવનગર તથાસુરક્ષા સેતુ સોસાયટી -ભાવનગર.
Wait while more posts are being loaded