Post is pinned.Post has shared content
30.CÜZ. ..ELHAMDÜLİLLAH. .ÇOK ŞÜKÜR. ..ALLAH (C.C.)' IM ÖMÜR VERDİ BU HATİM SETİNİ PAYLAŞMIŞ OLDUM......

Post has attachment
KUR'AN DA KUR'AN VE PEYGAMBERİMİZ:
(NETTEN ALINTIDIR)
Değerli kardeşimiz,

- Kuran yeterlidir. Çünkü Kuran Hz. Peygamberin sünnetine uymayı da emretmektedir.

Demek ki, sünneti bize ulaştıran hadisler de Kuran’ın himayesindedir; onu tefsir eder.

- Kuran’da “Kur’an’ın yeterli olduğunu” gösteren bir ayeti bilemiyoruz.

Bu konuda görünürde bu soruya uygun bir ayet varsa o da Ankebut suresinin 51. Ayetidir: “Hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu?” (Enkebut,29/51) mealindeki ayette yapılan vurgu, Kuran’ın hadislere/sünnete ihtiyaç duymadığı anlamına gelmez.

Bilakis, onun evrensel ve kıyamete kadar devam eden mucizelik yönüne işarettir. Zaten bu ayetin iniş sebebi, inkârcıların ulu orta mucizeler istemeleridir.

Meallerini vereceğimiz ayetlere dikkatle bakanlar bu gerçeği görürler.

“Peygamber size her ne getirirse onu alın, sizi neden menederse ondan da sakının.” (Haşr, 59/7)

“Kim Resûlullah’a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

“De ki, Allah’a ve resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, elbette Allah küfre girenleri sevmez.” (Âl-i İmran, 3/ 32)

“De ki, Eğer Allah’ı seviyorsanız bana ittiba edin; tâ ki Allah da sizi sevsin. …” (Âl-i İmran, 3/ 31)

“Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. (Kur’ân’ı ve Resûlullah’ın öğütlerini) işitip durduğunuz halde ondan(Peygamberden) yüz çevirmeyin!” (Enfâl, 8/20)

“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve salihlerle birliktedir. İşte bunlar ne güzel arkadaştır!” ( Nisâ, 4/69)

“Allah ve Resûlü, herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab, 33/36)

“Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için, onlar aralarında ihtilâf ettikleri meselelerde seni hakem kabul edip, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar.” (Nisâ, 4/65)

"Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer Allah'a ve âhiret gününe iman ediyorsanız, aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve elçisine götürün. Böyle davranmanız, daha iyidir ve sonuç itibariyle daha güzeldir." (Nisa, 4/59).

İslam alimlerine göre, Nisa 4/59. ayette söz konusu edilen "aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve elçisine götürün" mealindeki emirden maksat, işi Allah'ın kitabı Kuran ile, hayatta olduğu müddetçe Hz. Peygamber (asm)'in kendisi, vefatından sonra ise, onun sünnetine göre çözmek demektir. (bk. Abdulğani Abdulhalık, Hücciyetu’s-Sünne, 298)

İmam Şafiî de bu ayetin (Nisa, 4/59) yorumunda şunları söylemiştir: Ayette geçen "İtaat" kelimesinin Allah için olduğu gibi, Hz. Peygamber (asm) için de ayrıca tekrarlanması, O'nun Kuran'ın dışında yaptığı emir ve yasaklarına karşı da itaat etmenin gereğine işaret etmek içindir.

"Sizden olan emir sahiplerine de" ifadesinde görüldüğü üzere, emir sahipleri için ayrıca bir "itaat" kelimesinin kullanılmaması, aksine cümle içerisinde (atıf yoluyla) Allah ve Resûlüne karşı yapılması istenen itaate tâbi kılınarak ifade edilmesi, onlara yapılacak itaatin mutlak olmayıp, Allah'ın kitabı ve elçisinin sünnetine uyma şartına bağlı olduğunu göstermek içindir. (bk. İmam Şafii, er-Risale, 79-80)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
Photo

Post has attachment
Kur’an Yetmez mi? Diyenlere Kur’an’ın cevabı:
Tabiri caiz ise “çakallık” yapıp “Kur’an yetmez mi” diye soru soruyorlar. Siz “yetmez” derseniz kendilerince sizi Allah’ın kelamına dil uzatmakla itham edip haklı çıkacaklarını zannediyorlar. “Evet, yeter” derseniz yine haklı çıkmış sizi alt etmiş havalarına bürünüyorlar…

İyi tamam da, Kur’an’ın kendisi yeterli olup olmadığı konusunda bize zaten açıklama yapıyor. Bizi devamlı Resule yönlendiriyor. Hükmüne, koyduğu harama, verdiği karara itaat edilmesini emrediyor. Tam aksine hiçbir yerinde “Resulü terkedin, anladığınız gibi din çıkarın, istediğiniz gibi yorumlayın” demiyor.

O halde… Sadece Kur’an diyenler aslında Kur’an’a ihanet ediyor…
KUR’AN HER DEFASINDA PEYGAMBERE MÜRACAAT EDİN DER

“Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa 65)

“Münafıklara, “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin” dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Nisa 61

“(Onları) Apaçık deliller ve kitaplarla (gönderdik). Sana da zikri (Kur’an’ı) indirdik ki, insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler, diye.” (Nahl/44)

“Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resulüne davet edildiklerinde, mü’minlerin sözü ancak ‘işittik ve itaat ettik’ demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.” (Nur 51)

“Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)

“Resul size neyi verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının, Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr 7)

“Kim Resul’e itaat ederse gerçekte Allah’a itaat etmiş olur…” (Nisa 80)

“Allah’a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız” (Al-i İmran 132)

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 46)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve işitir olduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal 20)

KUR’AN YETER DİYENLER ALLAH’A SAVAŞ AÇTILAR
Kur’an kıyamete kadar hükmü geçerli olan bir kitap olduğuna göre Resulünün’de ayetlerde “itaat edin” diye emredilen hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Resulün hadis ve sünetine karşı çıkmak, devre dışı bırakmak bu hakikate aykırıdır.

Allah, Resulünü “itaat ve isyanda” adının yanından ayırmadığı halde ayırmak, Allah’ın verdiği yetkileri yok saymak Kur’an’a ve Allah’a karşı savaş açmaktır…
Photo

Post has attachment
"Allah'a ve Peygamber'ine İman Edin, Sizden Önce Geçenlerin Ardından Allah'ın Size İnfak İçin Yetki Verdiği Şeylerden Sarfedin. İçinizden İman Edip de İnfak Eden Kimselere Büyük Mükâfat Vardır." (Hadîd: 7)
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Pbuh.
MashaAllah
SubhanAllah
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Masha allah


اسلام عليكم ورحمت الله وبركاته
Photo
Wait while more posts are being loaded