Post has attachment
เชิญชวน ผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วม "สร้างกุศล ส่งบุญ ด้วยการบริจาคโลหิต" 
ในวันอังคารที่  30  มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1  อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมแพล็กซ์(Tower B) ชั้น 5
Photo
Wait while more posts are being loaded