Post has attachment
5 lỗi bảo mật thường gặp với cho dat may chu
Chọn một nhà cung cấp cho dat may chu tốt không phải là một quá trình dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không phải là chuyên gia về trung tâm dữ liệu (TTDL - data center).
#chỗđặtmáychủ #chodatmaychu #colocation #servercolocation

https://www.linkedin.com/pulse/5-l%E1%BB%97i-b%E1%BA%A3o-m%E1%BA%ADt-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-v%E1%BB%9Bi-cho-dat-may-chu-vinahost-company/?trackingId=2Vs6p%2BGDtvw3H5%2F5cojhcA%3D%3D
Photo

Post has attachment
4 dự đoán về thị trường thuê chỗ đặt máy chủ 2018

Năm 2017 chứng kiến nhiều sự kiện: vụ tấn công WannaCry, vi phạm dữ liệu Equifax, sự tăng trưởng của cloud... Theo dòng sự kiện, bài viết này sẽ đưa ra dự đoán về thị trường thuê chỗ đặt máy chủ trong 2018.

https://www.linkedin.com/pulse/4-d%E1%BB%B1-%C4%91o%C3%A1n-v%E1%BB%81-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%C3%AA-ch%E1%BB%97-%C4%91%E1%BA%B7t-m%C3%A1y-ch%E1%BB%A7-2018-vinahost-company/?published=t
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded