Post has attachment
Người ta được cứu bởi Lời của Đức Chúa Trời hay bởi giáo lý của các giáo hội. Bạn hiểu gì về nguồn gốc của giáo lý 3 ngôi..? Ước mong chúng ta kịp nhận ra Lẽ thật của Đức Chúa Trời trước khi gọi là quá trễ...

http://lethatducchuatroi.blogspot.com/2015/02/su-that-lich-su-giao-ly-ba-ngoi-cong.html
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded