Post has attachment
کمپین تعلیمی فرزندان خداوند...:
Shaahin Radmehr:
بنام مسیح خداوند ..
عرض ادب و احترام خدمت تک تک عزیزان ایماندار در خداوندمان مسیح رو دارم ..
دور دوم از سری اموزش های مقدماتی شناخت مسیحیت رو به فیض خداوند در حدود بیست روز اینده شروع خواهیم کرد ..پس از پایان دوره مدرک معتبر از کمپین فرزندان خداوند دریافت خواهید کرد ..توجه بفرمایید سری آموزش ها بدلیل نبود کلیسا و تعالیم صحیح در ایران مختص عزیزان ایران خواهد بود ..آمین که اول باعث جلال مسیح خداوند باشیم سپس برکت شما عزیزان ..
عزیزانی که در ایران هستند و اشتیاق حضور در این کلاس ها رو دارند لطفا به من در تلگرام پیام بدهند به ادرس آی دی زیر 👇👇👇
@shaahin_1989
در صورت تکمیل ظرفیت با عرض پوزش نمیتوانیم در این دوره خدمت گذاری کنیم ..
با تشکر شاهین رادمهر سرپرست کمپین فرزندان خداوند ..
@farzandanekhoda1
Photo

Post has attachment

Post has attachment
૬સનનસіה Яનԁற૯સЯ:
🌺💐🌹🌸🌷🌼🌻
🌺
🌺مطالعه بفرمایید...
🌺
🌺
🌺🌺بنام مسیح خداوند🌸🌸

زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.
چونکه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود بجهت نجات.
رومیان باب ده ایات 9تا 11

🌹🌹🌹لیست و لینک کمپین های فرزندان خداوند تحت کنترل و سرپرستی شخص روح القدس 🌷🌷🌷👇👇

🌻کمپین فرزندان خداوند در فیسبوک🌻👇👇

https://www.facebook.com/groups/366350730412409/

🌼🌼کمپین دعا گویان فرزندان خداوند در فیسبوک🌼🌼👇👇

https://www.facebook.com/groups/425825947808096/

🌺🌺کانال تعلیمی فرزندان خداوند در تلگرام🌺🌺👇👇
https://telegram.me/farzandanekhoda1

💐💐کمپین فرزندان خداوند در گوگل💐💐👇👇

https://plus.google.com/communities/109704728850478395566

🌺🌷کانال کمپین فرزندان خداوند در یوتیوب 🌸🌹

https://www.youtube.com/channel/UCiSNc2iO4-U9I3VBSXZfZMA

🌷🌷نوکیشان عزیز در ایران لطفا توجه بفرمایید🌷🌷

مخصوص نوکیشان عزیز در ایران هست ..
خواهران و برادرانی که نیازمند 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌺 کتاب مقدس🌺 تعالیم صحیح کتاب مقدسی🌺 تعمید آب در ایران 🌺هستند بفرمایید تا در اسرع وقت خدمت رسانی کنم...
🌸🌸هدف من جلال مسیح خداوند است🌸🌸
راه های ارتباطی از طریق فیسبوک با ای دی 👇👇
Shaahin Radmehr
تلگرام👇👇
@Shaahin_1989
ایمیل👇👇..
Shahinradmehr3668@gmail.com
ممنون از لطف و محبت شما عزیزان☺️☺️🌺🌺

Post has attachment
૬સનનસіה Яનԁற૯સЯ:
آنهایی که ازلحاظ عقلانی درسطح ضعیفتری ازانسانهای عادی هستندوبشارت دادن هیچ فایده ای ندارداین اشخاص چه تکلیفی دارند?

آیا بدون فیلترشدن ؛خداوند این اشخاص رامی پذیردبرای این قبیل افرادکه دردنیا بسیارند توضیح دهید که داوری خداوند چگونه است؟

@shaahin_1989

خداوند برای انسانهای ناقص الخلقه ویاعقب ماندهای ذهنی که ازلحاظ جسمانی وعقلانی ناقص میباشند ودرحد وفهم یک انسان عادی نیستندومسلما به گناهکاربودن خودشان واقف نیستندداوری نمیکند..

دردنیای امروزی هم درسیستم های قضایی اگرفردی که ازلحاظ عقلانی مرتکب جرم شود وباید برای آن حکمی صادرشود وبعدازبررسی های کارشناسی شده مشخص شود فرد ازلحاظ عقلانی ودرک وفهم توانایی نداردواین شخص نمیتواندمسولیت قبول کندبرای جرم وگناه خودش که مرتکب جرم شود دراین صورت به جایی محاکمه قضای رای صادرمیشود برای بستری شدن وانتقال به بیمارستان روانی که نگهداری شود..

همچنین خداوندهیچ انسانی راکه توانایی درک گناه خودش رانداردونمی داند که گناهکاراست مثل انسانهای.که واقف هستندداوری نمیکنددرکتاب مکاشفه باب ۲۰(درپایان دوره هزارساله عیسی مسیح تخت سفیدی برپا میشودوخدا برتخت می نشیندوتمام مردگان ازتمام دوران تاریخ زنده میشوندوتمام دفترهاگشوده میشودودفتری بازمیشودبه اسم دفترحیات واگراسم فردی دردفترحیات نبودبه دریاچه آتش وجهنم ابدی انداخته میشوداین دفترحیات شامل اسامی کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند وحیات تازه متولدشدن وشامل تمام بچه های که دررحم مادرسقط شدن وتمام افرادی که ناقص الخلقه بودند وازلحاظ عقلانی دچارمشکل بودند وتمام امت های که بدون شناخت خداونددسترسی نداشتندولی بادرک یک حقایقی ایمان آوردند مانند ملکه صبا ,شهرنینوا,و...) این دفترحیات دفترخاصی است وخداوند بادرایت همه افرادراداوری میکندودرعدالت ونبوت خودش روشن میکند تمام حقایق را و افرادی که ازلحاظ عقلانی درک وفهم برگناه خویش راندارندخداوند عدالت خویش را اجرامیکند....

https://telegram.me/farzandanekhoda1

Post has attachment
بنام مسیح خداوند. ..
شاهین رادمهر هستم سازنده کمپین فرزندان خداوند. ..
عزیزانی که در ایران هستند و نیازمند کتاب مقدس و تعمید آب و اموزش تعالیم صحیح کتاب مقدسی هستند بفرمایید تا در اسرع وقت خدمت رسانی کنم. .
آی دی تلگرام
@shaahin_1989
فیسبوک
Alex yeoman
ایمیل
Shahinradmehr3668@gmail.com
Photo

سوال: مسیحیت چیست و مسیحیان به چه چیزی ایمان دارند؟

جواب: در اول قرنتیان 1:15-4 اینچنین می خوانیم: "الآن ای برادران شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قائم می باشید. و بوسیلۀ آن نیز نجات می یابید به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید والا عبث ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد."

اعتقاد و ایمان مسیحی در این آیات مشخص است. آنچه که مسیحیت را در مقایسه با سایر ادیان منحصر به فرد می کند این است که مسیحیت بیش از آنکه در رابطه با مراسم مذهبی باشد در مورد یک رابطه و مشارکت شخصی است. شخص مسیحی به جای آنکه خود را مجبور به اطاعت ازامر و نهی های مذهبی نماید، این هدف را دنبال می کند که رابطه ای بسیار نزدیک با خدای پدر داشته باشد. ایجاد این رابطه تنها حاصل کار مسیح و عملکرد روح القدس در زندگی مؤمنین است.

مسیحیان بر این عقیده اند که کتابمقدس کلام الهام شدۀ الهی و فاقد هر گونه اشتباه می باشد. به همین دلیل آنها ایمان دارند که تعلیم کتابمقدس در هر زمینه ای صحیح ترین، بانفوذترین، و مقتدرانه ترین نظر است. (دوم تیموتاؤس 16:3؛ دوم پطرس 20:1-21) مسیحیان به یک خدای واحد ایمان دارند که سه شخصیت است: پدر، پسر، و روح اقدس.

مسیحیان ایمان دارند که هدف خاص خدا از آفرینش انسان این بوده است که انسان با خدا رابطه داشته باشد، اما گناه تمام بشریت را از خدا جدا ساخت (رومیان 12:5؛ 23:3). مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح خدای کامل و انسان بی نقصی بود که بر این جهان خاکی قدم نهاد (فیلیپیان 6:2-11) و بر صلیب جان داد. مسیحیان ایمان دارند که عیسی مسیح پس از مرگ مدفون شد، روز سوم از مردگان برخاست، و الآن بدست راست خدای پدر نشسته است تا برای ایمانداران شفاعت کند (عبرانیان 25:7). پیغام مسیحیت اعلام این حقیقت است که مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت جریمۀ گناه تمام بشر کافی و بسنده بوده است؛ و این همان عاملی است که رابطۀ گسیختۀ بین خدا و انسان را بازسازی می کند. (عبرانیان 11:9-14؛ 10:10؛ رومیان 23:6؛ 8:5)

انسان برای اینکه نجات پیدا کند و به این رابطۀ احیا شده دست یابد، احتیاج دارد به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب به کمال رسانید ایمان آورد. اگر شخصی ایمان داشته باشد که مسیح به جای او مُرد و با مرگ خویش جریمۀ گناهان او را پرداخت نموده از مردگان قیام کرد، آن شخص نجات یافته است. هیچکس قادر نیست نجات را برای خود تحصیل کند. در واقع هیچکس نمی تواند آنقدر نیکو و بیگناه باشد که قادر باشد خدا را خشنود سازد زیرا همۀ ما گناهکار هستیم. (اشعیا 6:64-7؛ 6:53) علاوه بر این، چون مسیح تمام آنچه برای نجات ما لازم بود به تمام و کمال انجام داد، نمیتوان چیزی بر آن افزود. به همین دلیل هنگامی که بر روی صلیب جان خود را فدا می ساخت فرمود: "تمام شد" (یوحنا 30:19).

به همان گونه که هیچکس قادر نیست بواسطۀ اعمالش خود را نجات دهد، هیچ عملی نیز قادر نیست شخص نجات یافته را از نجاتی که با ایمان دریافت کرده است محروم کند. باید همیشه به یاد داشت که عمل نجات، کار به کمال رسیده ای است که با مرگ مسیح بر روی صلیب فراهم شد. پس، در عمل نجات، فاعل مسیح است. و شخص نجات یافته مفعول است، یعنی دریافت کنندۀ این نجات عظیم است. یوحنا 27:10-29 می گوید: " گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند. و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمی تواند از دست پدر من بگیرد."

شاید عده ای به غلط تصور کنند: "یک بار و برای همیشه نجات یافته ام ... حال می توانم هر طوری که بخواهم زندگی کنم ... و هیچ چیز نمی تواند نجات را از من بگیرد." ولی باید به یاد داشت که هنگامی که شخص نجات می یابد از فرمانبرداری از طبیعت کهنه و گناه آلود خویش آزاد میشود. او در واقع شخص آزاد شده ای است که مشتاقانه می خواهد در رابطۀ نزدیک و صمیمی با خدا رشد کند. تا زمانی که ایماندار بر روی زمین زندگی می کند و در بند این نفس گناه آلود است همواره وسوسه می شود تا گناه کند. در رابطۀ بین انسان و خدا، گناه همواره به صورت یک دیوار جدائی عمل می کند. اگر فردی در گناه زندگی کند و به آن ادامه دهد، از رابطه ای که خدا مایل است با او داشته باشد لذت نخواهد برد. تنها طریق پیروزی بر وسوسه و گناه این است که ایمانداران خود را به مطالعه و اطاعت از کتابمقدس بسپارند و هر روزه تحت کنترل روح القدس زیست کنند. زندگی تحت کنترل روح القدس یعنی سرسپردگی و پیروی از رهبری و نفوذ روح القدس در زندگی روزمرۀ خود.

در حالی که بسیاری از مذاهب پیروان خود را به اطاعت از یک سری قوانین ترغیب میکنند
مسیحیت یعنی ایجاد یک رابطۀ شخصی و زنده
با خدا. مسیحیت یعنی ایمان به شخص عیسی مسیح که بر روی صلیب مُرد، جریمۀ گناهان را پرداخت نمود، و روز سوم از مُردگان برخاست. با مرگ مسیح بر روی صلیب دِین گناهان شما پرداخت شده است، و حالا شما می توانید با خدا مشارکت داشته باشید. در مسیحیت شما قادر هستید که بر طبیعت گناه آلود خود غلبه کرده، در دوستی و اطاعت از خدا بسر بَرید. این مفهوم واقعی مسیحیت است که کتابمقدس تعلیم می دهد.

Post has attachment
૬સનનસіה Яનԁற૯સЯ:
درود برخواهران و برادران گرامی ما در عیسی مسیح خداوند ..
@Shaahin_1989
به آگاهی می رساند که جلسات آنلاین سازمان تعلیم هر هفته یک شنبه ها به شرح ذیل برگزار می گرد:
- از ساعت 21 (9 شب) به وقت تهران و کابل کلاس های مقدماتی کتاب مقدّس
- از ساعت 22:15 ( 10:15 شب ) به وقت تهران و کابل مشارکت آنلاین ایمانداران

برای مشارکت در جلسات می توانید با دانلود اپلیکیشن زوم (Zoom Cloud Meeting ) و با استفاده از مشخصات ذیل وارد جلسه شوید :


Meeting ID :

*((((476-483-362))))*


Attendees Link : https://zoom.us/j/476483362
با احترام
گروه آموزش آنلاین سازمان تعلیم..
هماهنگی ورود به کلاس ها از طریق ارتباط با ای دی 👇 میباشد ..

@BibleStudyPersian
دوستتون دارم شاهین رادمهر. ..
@Shaahin_1989

https://telegram.me/farzandanekhoda1

Post has attachment
کمپین تعلیمی فرزندان خداوند...
ارتباط با ادمین
@shaahin_1989
https://telegram.me/farzandanekhoda1
Photo

Post has attachment
૬સનનસіה Яનԁற૯સЯ:
انجیل مرقس در چه موردی است ؟
مرقس نوجوانی بود که بعد از مصلوب شدن عیسی به او ایمان می آورد و این انجیل کوتاه بوده و در مورد زندگی پر درد و رنج عیسی و معجزات او می گوید. او به همراه پطروس به سفر می رفتند...

کمپین تعلیمی فرزندان خداوند...
ارتباط با ادمین
@shaahin_1989
@Eliya_1981
https://telegram.me/farzandanekhoda1
Wait while more posts are being loaded