Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
حضرت موسی وقتی به سمت کوه طور می رفت اینگونه با خدا مناجات می کرد:

یا رب العالمین...

ندا آمد : لبیک یا موسی

یا رب المحسنین      ...     لبیک

یا رب المومنین         ...     لبیک

موسی می دید هر گاه خداوند را با نام های نیک می خواند خدا اینگونه به اوپاسخ می دهد.

این بار موسی صدا زد: یا رب العاصی؟؟؟

ندا آمد:          لبیک لبیک لیک...

موسی تعجب کرد و گفت: بارالها هرگاه تو را با نام های نیک صدا می زدم تنها یک بار لبیک می گفتی اما چرا هنگامی که تو را با نام : خدای گنهکارانخواندم سه بار اجابتم کردی؟ چرا؟

ندا آمد: یا موسی!

مومنان ــ نیکو کاران ــ پرهیزگاران و بندگان خوب من هر کدام با عبادت و راز و نیاز به سمت من تقرب می جویند. اما برای بندگان گنهکار من چه راهی برای تقرب و نزدیکی به من وجود دارد جز در رحمتم ؟...

Photo

Post has attachment

Post has attachment
الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الدهرُ يَومانِ : فيَومٌ لَكَ و يَومٌ علَيكَ ، فإذا كانَ لكَ فلا تَبطَرْ ، و إذا كانَ عَليكَ فلا تَحزَنْ ، فَبِكِلَيهِما سَتُختَبَرُ امام على عليه السلام : روزگار دو روز است ؛ روزى به كام تو و روزى به زيان تو . چون به كام تو بود، سرمست مشو و چون به زيان تو بود، غمناك مباش ؛ زيرا هر دو مايه آزمايش توست

Photo
Wait while more posts are being loaded