Post has attachment
Lien quan den cau hoi cua anh có 1 setup :  OD - operator Definition . IsWebClient


hiện nay hệ thống đang chạy như sau :
Có nghĩa la user Web không chay Win/XL được

Để thực hiện theo yêu cầu của anh thì phải như sau: (chưa implement)Có nghĩa là nếu không phải web user và không setup LDAP cho user thì user này không log vào web được
Photo
Photo
2 Photos - View album

Post has attachment
Phoebus Form Designer
Photo
Wait while more posts are being loaded