வாலிபம்
========
கனவுகள் நிறைந்த வசந்த காலம்!!!

Post has attachment
ஓட்டம்!
Photo

சாதியின் பெயரால் பிரிந்தோம்!
மதத்தின் பெயரால் பிரிந்தோம் !
இப்போது மொழியின் பெயரால் பிரிக்க பலர் போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் :(

சாதியின் பெயரால் பிரிந்தோம்!
மதத்தின் பெயரால் பிரிந்தோம் !
இப்போது மொழியின் பெயரால் பிரிக்க பலர் போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் :(

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded