Post has attachment
🍃🍃
امروز را با ناب ترین
نیت ها و در جهت خیر و صلاح
همه کار کنیم،

خود را از افکار آلوده ومسموم
رها کنیم .

ازتعصب و پیش داوریها رها شویم
تا زیباییهای درون بر ما آشکار شود.

Post has attachment
آیا حاضری بفهمی،
همه فرداها
همان دیروز لعنتی
است؟!

اوریانا فالاچی


Photo

Post has attachment
سکوت “
خطرناکتر از حرفهای نیشدار است
کسی که سکوت میکند ،
روزی
” سرنوشت “
حرفهایش را به شما خواهد گفت.

Photo

Post has attachment
هر چیزی که می‌شنویم ،

یک عقیده است ،نه واقعیت !

هر چیزی که می‌بینیم ،

بگ دیدگاه است ،نه حقیقت !

Photo

Post has attachment
چقدر ضعیف و کوچکند
آنهایی که وقتی اشتباه میکنند
نه توانایی اقرار به اشتباه دارند
نه قدرت عذرخواهی!

اسمش را میگذارند غرور
و به آن افتخار میکنند..

Photo

Post has attachment
بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که خودت آن را خلق کنی.

Photo

Post has attachment
اگر در زندگی هدف نداشته باشید، خوش‌شانسی به کارتان نخواهد آمد: برای کشتی‌ای که نمی‌داند به کدام بندر می‌رود، باد موافق معنا ندارد.

میشل دومونتنی

Photo

Post has attachment
از دست دادنِ چيزى كه قبلا داشتى
سخت تر از چيزيه كه هيچوقت نداشتى.

Photo

Post has attachment
ارسطودر٧٠سالگي بربط زدن میاموخت.شاگردان اوراگفتند شرم نداری باموی سپيدبربط زدن میاموزی؟
گفت:شرم آنگاه دارم که درميان جمعی باشم که ايشان اين هنردانند ومن نه

جوامع الحکایات محمدعوفی

Photo

Post has attachment
شاد باشید تا سالم بمانید

درافراد شاد غلظت پلاسمای خون پایین تر از حدی است که بیشتر بیماری ها را مجاب به فعالیت کند ، به همین دلیل شادی اولین دلیل برای بیمار نشدن است 😃👌
Photo
Wait while more posts are being loaded