Post has attachment
VNMIC Corporation cung cấp dịch vụ
Thuê Server riêng - Dedicated Server
Thuê chỗ đặt Server - Server Co-location
Thuê máy chủ ảo VPS
"CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO VPS.
- Sử dụng 02 tháng miễn phí đầu tiên.
- Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ

Gói thuê máy chủ ảo VPS Eco
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz
Ram: 512 Mb/ HDD: 30Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Tặng 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Tặng 165K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Tặng 180K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 450,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 300,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 285,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 270,000 VNĐ/ tháng.
Liên hệ để đăng ký sử dụng
VNMIC Corporation
Add: 68 Ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2239.8282
Hotline: 090.263.8286 or 0966.758.958
Website: www.vnmic.vn
Email: kiensanmoivn@gmail.com
Photo

Post has attachment
VNMIC Corporation cung cấp dịch vụ
Thuê Server riêng - Dedicated Server
Thuê chỗ đặt Server - Server Co-location
Thuê máy chủ ảo VPS
"CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO VPS.
- Sử dụng 02 tháng miễn phí đầu tiên.
- Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ

Gói thuê máy chủ ảo VPS E
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 8 Gb
HDD: 300 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 230K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 310K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,750,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,600,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 1,520,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 1,440,000 VNĐ/ tháng.

Liên hệ để đăng ký sử dụng
VNMIC Corporation
Add: 68 Ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2239.8282
Hotline: 090.263.8286 or 0966.758.958
Website: www.vnmic.vn
Email: kiensanmoivn@gmail.com
Photo

Post has attachment
VNMIC Corporation cung cấp dịch vụ
Thuê Server riêng - Dedicated Server
Thuê chỗ đặt Server - Server Co-location
Thuê máy chủ ảo VPS
"CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO VPS.
- Sử dụng 02 tháng miễn phí đầu tiên.
- Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ

Gói thuê máy chủ ảo VPS D
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 5 Gb
HDD: 200 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 215K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 280K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,450,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,300,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 1,235,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 1,170,000 VNĐ/ tháng.

Liên hệ để đăng ký sử dụng
VNMIC Corporation
Add: 68 Ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2239.8282
Hotline: 090.263.8286 or 0966.758.958
Website: www.vnmic.vn
Email: kiensanmoivn@gmail.com
Photo

Post has attachment
VNMIC Corporation cung cấp dịch vụ
Thuê Server riêng - Dedicated Server
Thuê chỗ đặt Server - Server Co-location
Thuê máy chủ ảo VPS
"CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO VPS.
- Sử dụng 02 tháng miễn phí đầu tiên.
- Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ

Gói Thuê máy chủ ảo VPS B
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 2 Gb/ HDD: 100 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn.
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Tặng 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Tặng 185K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Tặng 220K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 850,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 700,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 665,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 630,000 VNĐ/ tháng.

Liên hệ để đăng ký sử dụng
VNMIC Corporation
Add: 68 Ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2239.8282
Hotline: 090.263.8286 or 0966.758.958
Website: www.vnmic.vn
Email: kiensanmoivn@gmail.com
Photo

Post has attachment
VNMIC Corporation cung cấp dịch vụ
Thuê Server riêng - Dedicated Server
Thuê chỗ đặt Server - Server Co-location
Thuê máy chủ ảo VPS
"CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LỚN CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO VPS.
- Sử dụng 02 tháng miễn phí đầu tiên.
- Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ

Gói thuê máy chủ ảo VPS C
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 3 Gb/ HDD: 150 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có
Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 200K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 250K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,150,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,000,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 950,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 900,000 VNĐ/ tháng.

Liên hệ để đăng ký sử dụng
VNMIC Corporation
Add: 68 Ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.2239.8282
Hotline: 090.263.8286 or 0966.758.958
Website: www.vnmic.vn
Email: kiensanmoivn@gmail.com
Photo

Post has attachment
Sử dụng 02 tháng miễn phí máy chủ ảo VPS cấu hình cao
Server vật lý đặt tại Datacenter VDC/VNPT tiêu chuẩn quốc tế
Tặng cước tháng lên đến 3,720,000 VNĐ/ máy
CÁC GÓI DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ ẢO ÁP DỤNG
Gói thuê máy chủ ảo VPS Eco
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz
Ram: 512 Mb/ HDD: 30Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Tặng 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Tặng 165K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Tặng 180K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 450,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 300,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 285,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 270,000 VNĐ/ tháng.
Gói thuê máy chủ ảo VPS A
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 1 Gb
HDD: 50Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có
Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Tặng 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Tặng 175K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Tặng 200K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 650,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 500,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 475,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 450,000 VNĐ/ tháng.
Gói Thuê máy chủ ảo VPS B
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 2 Gb/ HDD: 100 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn.
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Tặng 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Tặng 185K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Tặng 220K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 850,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 700,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 665,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 630,000 VNĐ/ tháng.
Gói thuê máy chủ ảo VPS C
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 3 Gb/ HDD: 150 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có
Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 200K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 250K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,150,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,000,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 950,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 900,000 VNĐ/ tháng.
Gói thuê máy chủ ảo VPS D
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 5 Gb
HDD: 200 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 215K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 280K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,450,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,300,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 1,235,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 1,170,000 VNĐ/ tháng.
Gói thuê máy chủ ảo VPS E
CPU: Intel® Xeon® Six Core Processor E5-2620 2.0 GHz/ Ram: 8 Gb
HDD: 300 Gb/ Băng thông Internet (trong nước/quốc tế): 100Mbps/10Mbps/ Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP/ Hệ thống firewall: Có/ Lưu lượng thông tin/ tháng: Không giới hạn/ Máy chủ đặt tại Datacenter: VDC
Miễn phí 02 tháng sử dụng dịch vụ Thuê máy chủ ảo VPS
Giảm 150K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 03 tháng
Giảm 230K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 06 tháng
Giảm 310K/ cước tháng cho khách hàng thanh toán trước 12 tháng
Giá cước tháng và hình thức thanh toán
Cước thanh toán hàng tháng: 1,750,000 VNĐ/ tháng
Cước thanh toán trước 03 tháng: 1,600,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 06 tháng: 1,520,000 VNĐ/ tháng.
Cước thanh toán trước 12 tháng: 1,440,000 VNĐ/ tháng.
Hotline tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ: 090.263.8286 | 0966.758.958
Chi tiết xem tại http://vnmic.vn/
Wait while more posts are being loaded