شب از پشت صفحه ی کوچک موبایلم در آغوش میگیرمت!
ونمیدانی چه آرامشیست همین آغوش خیالی

خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را میدهم

تنها یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

Post has attachment
اگر امشب هم از حوالی دلم گذشتی
 
آهسته رد شو
 
غم را با هزار بدبختی خوابانده ام . .
Photo

Post has attachment
Photo

بیا جایمان را با هم عوض کنیم
 
دلم لک زده برای اینکه کسی عاشقم باشد . . .
 
.

هر که درکش بیش،دردش بیشتر
Wait while more posts are being loaded