Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Tôi đã nghe khá nhiều nhà quản lý thốt lên cảm xúc khác nhau về một thế hệ “khó hiểu” này. Nào là đã lười lại còn hay đòi hỏi; đã mới ra trường mà đòi lương cao; đóng góp chưa nhiều nhưng lại kén chọn môi trường làm việc; thiếu kỷ luật và ít tôn trọng sếp; khác biệt đến mức nổi loạn…
Cho dù muốn hay không, chúng ta sẽ chứng kiến 9x trở thành cả lực lượng lao động và tiêu dùng chủ yếu và thông qua đó quyết định vận mệnh của các doanh nghiệp không kịp thay đổi theo họ.

http://nguyenbatung.com/giai-phap-nao-cho-nhung-nha-quan-ly-lam-viec-voi-nhom-nhan-vien-9x.html/


05 NHÓM GIÁ TRỊ BẠN ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH
1. Xây dựng tinh thần và thái độ làm việc trên nguyên tắc Cho – Nhận. Giúp mỗi thành viên công ty thấm thía rằng cần hành động và cống hiến hết mình trước, thay vì việc đòi hỏi và chờ đợi. Cùng tạo ra thành quả to lớn, khi đó họ ắt sẽ nhận lại kết quả và lợi ích xứng đáng.
2. Tạo dựng giá trị Chia sẻ của mỗi thành viên đối với người lãnh đạo - sự chia sẻ về tầm nhìn, giá trị, trăn trở của người lãnh đạo cao nhất công ty. Giúp họ cảm thấy được đồng cảm, không còn cô đơn trong mỗi bước đường phía trước hay trong mỗi sự khó khăn. Các thành viên chủ chốt đều hiểu được sự vất vả và trách nhiệm của bạn thân phải đặt ở đâu, để cùng người lãnh đạo chia sẻ, gánh vác.
3. Khơi dậy tinh thần làm việc đồng đội – teamwork với tình yêu, trách nhiệm và sự cống hiến, tạo thành sức mạnh vượt trội. Có thái độ sống và làm việc tích cực, vì công ty, vì người khác và vì chính bản thân họ.
4. Nâng cao sức hành động, khả năng thực thi công việc, giảm sự trì hoãn, tăng hiệu suất, đột phá kết quả
5. Thiết lấp thái độ và tư duy mới: tích cực, chủ động, lạc quan, hạnh phúc trong mỗi nhân viên.

http://www.ancoach.net/2018/02/truelife.html
Wait while more posts are being loaded