Post has attachment
Bạn muốn chia sẻ vị trí của bạn với tôi trên Google+? Hãy bật chia sẻ vị trí tại đây: https://plus.google.com/settings

Post has attachment
Tình Chúa cao vời 😘
Photo

Post has attachment
Xin hướng dẫn con cầu nguyện
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded