Post has shared content
مثل عسل بود ؛ پدر سوخته
باب بغل بود؛ پدر سوخته

با دوسه تا گوجه فروش خفن
بچه محل بود؛ پدر سوخته

دوربرش لشکر بسیاری از
دزد و دغل بود پدر سوخته

حرف نمی زد ابدا این بشر
اهل عمل بود؛ پدر سوخته

بی حرکت دیده نشد لحظه ای
روی گسل بود؛ پدر سوخته

با دوسه مهواره و میمون ؛ پی
فتح زحل بود؛ پدر سوخته

بت شده بین فقرا تا ابد
اصل " هبل " بود ؛ پدر سوخته

گفت که با لشکر عایشه در
جنگ جمل بود؛ پدر سوخته

چهره ای جنجال برانگیز در
بین ملل بود ؛ پدر سوخته

از همه ی خوب و بدش بگذریم
دزد دکل بود ؛ پدر سوخته
Photo

Post has shared content
بوق نزنید 

حرف نزنید 
شکایت نکنید 
اعتراض نکنید 

لباس سبز نپوشید 
حق رای نخواهید 
شلوار تنگ نپوشید 
از گرانی شکایت نکنی 
ریشتان را سه تیغه نزنید 
از بی عدالتی گلایه نکنید 
مرگ بر دیکتاتور نگویید 
از بی کاری شکایت نکنید 
پیراهن آستین کوتاه نپوشید 
دنبال جنازه عزیزانتان نگردید 
وقتى عزيزتان را ترور کردند يا در 
تظاهرات کشتند حق نداريد براى او 
مراسم بگيريد يا جنازه اش را 
تشيع کنيد !!! 
دست زنتان را در خیابان نگیرید 
ازتجاوز در زندانها صحبت نکنید 
برای گرفتن حقتان تظاهرات نکنید 
از کشتار مردم بی دفاع اعتراض نکنید 
سر خاک عزیزان کشته شده گریه نکنید 
به بخشیدن پول نفت به عربها دخالت نکنید 
از پرداخت های نجومی به حماس صحبن نکنید 
از باز سازی لبنان با پول نفت ایران حرفی نزنید 
از دادن حق دریای خزر به روسها شکایت نکنید 
فقط خفه بشید و بگذارید که ما هر کاری خواستیم بکنیم

!!!!


Photo
Wait while more posts are being loaded