Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
See all
Members (89)
Jennifer Swart's profile photo
Hessel de Walle's profile photo
Andrys Stienstra's profile photo
Wm Tresoar's profile photo
Wilma Hogenhuis's profile photo
Harrie Hagedoorn's profile photo
Nico van der Woude's profile photo
Tresoar 2's profile photo
Paul Borghaerts's profile photo
Bob Coret's profile photo
Taco de Vries's profile photo
Wilfried Ahoud's profile photo
Johan Deinum's profile photo
Annet Wiebenga's profile photo
Ingrid W.'s profile photo
It âlders erf's profile photo
Marcel Peeringa's profile photo
Kevin Brown's profile photo
Melle van der Heide's profile photo
Sijbout Sjoerd Jaasma's profile photo
MyHeritage Nederland's profile photo
Sytse Keizer's profile photo
Ben Bruinsma's profile photo
André A. Buwalda's profile photo

Stream

Join this community to post or comment

Wm Tresoar
owner

Discussion  - 
 
Maandagavond 27 july 2015 werd in de Koornbeurs te Franeker een bijzonder boek gepresenteerd. Het was directeur Bert Looper van Tresoar die samen met auteur Sytze Giezen een genealogisch standaardwerk overhandigde aan de Koninklijke Permanente Commissie (KPC) en aan het Kaatsmuseum.
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Het Fries Kaartenkabinet is een website met kaarten en bouwtekeningen uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar. De nadruk ligt op materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw. Van bijna 6200 kaarten en bouwtekeningen zijn afbeeldingen beschikbaar.
 ·  Translate
4
Bob Coret's profile photo
 
Andrys, er wordt melding gemaakt van open data. Waar/hoe kan ik de data downloaden/harvesten?
 ·  Translate
Add a comment...

Hessel de Walle
owner

Discussion  - 
 
Dit ziet er interessant uit. Ik denk dat ik hier morgenavond naar toe ga.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Hessel de Walle
owner

Discussion  - 
 
Volgt iedereen Omrop Fryslân? 
 ·  Translate
1
Johan Terpstra's profile photo
 
Jawis! Foaral om fan te learen.
 ·  Translate
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Den 15 October 1728 is de kerckenraadt in de vrese des H. alhier bij een vergadert geweest, wegens het qualijck gedrach van een litmaat deser Gemeente Jesu Xti Popke Minnes door 't bijslapen van sijn meijt Wijpke Montes en hebben hem op citatie, comparitie en ernstige vermaninge tot ware berouw en leetwesen voor Godt en voornemens te zijn voor den Heeren en met sijn vrouw Godsalig te leven, het avondmaal voor een half jaar ontsegt.
(Tresoar 28-15, Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost 1726-1851)

Citaat uit één van de lidmatenboeken van Friese gemeenten die bij Tresoar in origineel of in kopie aanwezig zijn. Sinds deze week staat er op de website van Tresoar een overzicht van alle Friese lidmatenboeken in de collectie van Tresoar met de mogelijkheid om te bladeren door de scans.

De lijst is te vinden bij de toelichting op de Lidmatenboeken of rechtstreeks via http://www2.tresoar.nl/genealogie/lidmaten/lidmatenlijst.php.
 ·  Translate
3
Add a comment...

Hessel de Walle
owner

Discussion  - 
 
Over wiskunde en de vroegere universiteit van Franeker
 ·  Translate
1
Add a comment...

Hessel de Walle
owner

Discussion  - 
 
Bijzondere vondst
 ·  Translate
 
Scherpe foto's van te koop aangeboden naamplaatjes van grafkisten op de veiling van Ald Fryslân
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Nog tot 19 januari: Roodbaards Rijkdom. Landschapsparken Noord Nederland 1800-1850.

Tentoonstelling in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

De drie noordelijke provincies zijn op een historische vloerkaart afgebeeld. Het geeft een indrukwekkend overzicht van de 20 regio’s met ruim150 landschapsparken die in de periode 1800-1850 grotendeels door Roodbaard zijn ontworpen en aangelegd. Een unieke collectie die ook landelijk van grote waarde is.
De 36 bewaard gebleven ontwerptekeningen van Roodbaard worden als reproducties op ware grootte en op chronologische volgorde gepresenteerd. Deze collectie geeft een prachtig beeld van zijn grote ontwerpkwaliteit.

1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Boek over Woudagemaal
 
9-1-2013
In januari verschijnt bij Uitgeverij Matrijs een fraai en royaal geïllustreerd boek, Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom, dat één van Nederlands meest bijzondere waterwerken beschrijft.

Het Ir. D.F. Woudagemaal, in gebruik genomen in 1920, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal kreeg in 1998 een plaats op de lijst van werelderfgoed-objecten van de UNESCO. In 2011 werd het bezoekerscentrum geopend, en sindsdien is het gemaal een ware publiekstrekker, vooral als de stoommachines in werking worden gezet.
Het boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het gemaal, waarbij veel aspecten van het Friese waterbeheer en de geschiedenis ervan ruim aan bod komen. Verschillende auteurs hebben zich gebogen over de waterstaatsgeschiedenis, de bouw van het Woudagemaal en de techniek er achter. Tresoar leverde een groot deel van de illustraties. Het boek vertelt daarmee niet alleen de geschiedenis van het stoomgemaal zelf, maar plaatst dit verhaal ook in de ruimere context de Friese waterstaatsgeschiedenis.
Met zijn sobere maar verfijnde architectuur en de kenmerkende schoorsteen is het Woudagemaal een opvallend element in het landschap. Door dit boek, dat voorzien is van vele illustraties, krijgt het Woudagemaal de aandacht en het aanzien dat een gebouw van deze allure zeker verdient.

Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom
I. Boonstra e.a.
22 x 28 cm | 208 blz. | genaaid gebonden met stofomslag
ISBN 978 90 5345 459 6
Prijs: €29,95
 ·  Translate
1
Add a comment...

Albert Riezebos

Discussion  - 
 
My research into my ancestry is mainly Dutch [OverIJssel/Gelderland] and French-Canadian with a few other nationalities tossed in. I have a "cousin bait" website on Google Sites, feel free to look it over and email/G+ if you have a connection...
1
Add a comment...

Wm Tresoar
owner

Discussion  - 
 
Verwerking genealogische data verbeterd
​In het kader van het Tresoarbeleid om te standaardiseren en open data beschikbaar te stellen heeft Tresoar gekozen voor het gebruiken van de applicatie Memorix Maior van Picturae voor invoer en beheer van genealogische gegevens.

​Genealogische databases van Tresoar en de FAF (Freonen fan Argiven Fryslan) zijn in de afgelopen tijd geconverteerd naar deze nieuwe applicatie. Met het in gebruik nemen van deze applicatie verbetert de kwaliteit van de gegevens voor de gebruiker en is het ook gemakkelijker om de gegevens uniform te beheren.

Vrijwilligers die gegevens invoeren, werken vanaf heden met Memorix Maior.

Voor meer informatie lees het bericht op de site van Pictura.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
3
Add a comment...

Wieke de Haan

Discussion  - 
 
Foto's Rêdbâd
 ·  Translate
Wieke de Haan originally shared:
 
Lânsearring Boek fan de moanne yn Dokkum by boekhannel Schaaf en Bergsma
 ·  Translate
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
2
Add a comment...

Hessel de Walle
owner

Discussion  - 
 
Boek over middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken gekocht. Aldus is opgeschilderd

Was al in 1999 uitgebracht maar ons nooit opgevallen.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Studium Generale Fryslân 2013
Louis Couperus 
Louis Couperus (1863-1923) was in zijn tijd een gevierd schrijver. Zijn romans beleefden vele herdrukken en werden volop vertaald. En nog steeds wordt zijn werk gelezen.
In zijn oeuvre vereeuwigde hij de stormachtige ontwikkelingen in het politieke, maatschappelijke en culturele leven van het fin de siècle in het Nederland van omstreeks 1900. Met een onuitputtelijke fantasie, werkkracht en stilistische variëteit schreef hij psychologische, mythologische en historische romans, verhalen, sprookjes en gedichten. In zijn reisbeschrijvingen en feuilletons toonde hij zich bovendien een scherp observerend journalist.  De schrijver had een zeer uitgebreid netwerk in de culturele wereld en correspondeerde met veel kunstenaars
Zijn bekendste romans zijn Eline Vere (1889), De stille kracht (1900), Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan… (1906) en De boeken der kleine zielen (1901-1903). Deze werden later succesvol verfilmd of voor de televisie bewerkt. De boeken spelen zich af in het milieu van de Haagse hoge burgerij, waarin Couperus zelf opgroeide. Vaak zijn de betrekkingen met Indië van groot belang.
Familieleven, aanzien en rijkdom, opkomst en verval zijn de thema’s die Couperus voortdurend beschrijft in zijn psychologische romans. Niet zelden is het oude geld van de families in Indië vergaard. Regelmatig is er sprake van een Fries tintje:  de namen van aanzienlijke Friese families die zich aan het einde van de 19e eeuw in Den Haag vestigden krijgen een plaats in de fictie van Couperus. Zijn vaderlijk voorgeslacht  was ook uit Friesland afkomstig.

In deze lezingencyclus willen we de schrijver voor het voetlicht halen als exponent van het culturele leven in het fin de siècle.
De sprekers zullen worden ingeleid door Doeke Sijens, medewerker van de Openbare Bibliotheek in Groningen.
Data: 27 februari, 6 maart en 15 maart 2013
Plaats: Tresoar, centrale studiezaal, Boterhoek 1,Leeuwarden
Tijd: Zaal open vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Prijs € 12,50 voor 3 lezingen, € 5 per lezing
Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel De Tille + De Slegte, Ruiterskwartier 173, 8911 BT Leeuwarden.
Bestellen kan per email: klantenservice.detillle@selexyz.nl
In de werkgroep Studium-Generale Fryslân wordt samengewerkt door: Rijks Universiteit Groningen, Leeuwarder Courant, De Tille + De Slegte en Tresoar.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Wieke de Haan

Discussion  - 
 
Hessel is het verhaal van Kevin Brown iets voor jou? Ik heb inmiddels een uitgebreid artikel van hem gekregen met een aantal hypotheses.
 ·  Translate
1
Wieke de Haan's profile photoHessel de Walle's profile photo
3 comments
 
Ek
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Het Mooiste
Een bijzondere collectie negentiende-eeuwse kunstwerken

Tentoonstelling in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden, 12-12-2012   -   20-4-2013

De kunstwerken zijn afkomstig uit de verzameling van de ”Maatschappij ter bevordering der schilder- en tekenkunst in Friesland”. Deze is in 1850 in Leeuwarden opgericht door een groep kunstliefhebbers om de eigentijdse schilder- en tekenkunst in Friesland onder de aandacht van het publiek te brengen naar het voorbeeld van Amsterdam, Groningen en andere steden. Zij deden dit door het houden van kunstbeschouwingen, het aankopen van kunst en het organiseren van exposities met werken van levende Nederlandse kunstenaars.
De initiatiefnemers waren de kunstschilders Johan Joeke Gabriel van Wicheren, Izaäk Reinders, provinciaal archivaris Jacob van Leeuwen en de jurist Willem Albarda. Zij kregen steun van leden van de provinciale elite, de gouverneur jonkheer Jan Ernst van Panhuijs, gegoede Leeuwarder burgers en een aantal hier werkende kunstenaars.
De bewaard gebleven kunstcollectie bestaat uit werken van bekende Nederlandse schilders als Louis Apol, Théophile de Bock, Johannes Bosboom, Charles Rochussen, Willem Roelofs, Willem de Zwart en anderen. Zij vervaardigden werk in de Romantische traditie en in de trant van de Haagse school. De kunstwerken laten het specifieke kleurgebruik en sfeertekening van de negentiende eeuwse meesters goed zien.
De expositie toont een keuze van aquarellen van landschappen, zeegezichten, genrestukken en stadsgezichten.
In 1997 heeft de Ottema Kingma Stichting het archief aan het toenmalige Ryksargyf in bewaring gegeven.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Andrys Stienstra
moderator

Discussion  - 
 
Op 9 januari verscheen op de site van VeleHanden (www.velehanden.nl), een website voor crowdsourcing, het bericht dat het project militieregisters is voltooid. Alle 326.437 scans van de militieregisters zijn ingevoerd en gecontroleerd. Op 20 juni 2011 ging het pilotproject van start en iets meer dan anderhalf jaar later was de klus al geklaard.

In totaal werden 1.639.064 personen aan de index toegevoegd. Er werkten 1420 vrijwilligers mee aan dit project. De Friese militieregistergegevens zijn gratis digitaal te raadplegen op de studiezaal van Tresoar, de overige militieregisters zijn tegen betaling digitaal beschikbaar.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Kevin Brown

Discussion  - 
 
My apologies to any who are seeing this post for a second time!

Dear Community,

I am seeking information about a ‘Sara Lewes’, who died on June 7, 1672 (see photographs of inscriptions on cutlery). I suspect that this person is the same ‘Sara Lieuwes’, who was baptised in Leeuwarden on 28 April 1643, probably the sister to a Sytske Lieuwes who was also baptised in Leeuwarden, on 23 March 1642. I am attempting to establish where in the Dutch Empire the colonial memorial spoon and fork set in the photographs were made.

Sytske Lieuwes and her husband Gerrit de Wees immigrated to New Netherland in about 1662. I therefore believe that this (unmarked) memorial cutlery was commissioned by Systke in New York to commemorate the decease of her sister Sara, and I am seeking evidence to prove it. The genealogical evidence tends to support this hypothesis, but so far it is not conclusive; and I have been unable to locate any records of a Sara Lieuwes or Lewes in the New York/New Amsterdam records.

A second body of recorded evidence points to Batavia, in the Dutch East Indies, as the place where this cutlery set was possibly made. There are no similar spoon and fork sets known from either New York or the Netherlands, but such sets have been recorded from Batavia, and some were made at about the same time. However, there are no records that I can find of any 'Lewes' or 'Lieuwes' in Batavia dating to this period.

Should anyone have any leads to inscriptions or other documentary evidence regarding this Sara Lewes/Lieuwes, from anywhere, I would be very pleased to know about it.

Thank you, and happy New Year!
1
Kevin Brown's profile photoWieke de Haan's profile photo
8 comments
 
Hi Kevin

That's nice

Wieke___
Add a comment...