Post has attachment

Post has attachment
Verwerking genealogische data verbeterd
​In het kader van het Tresoarbeleid om te standaardiseren en open data beschikbaar te stellen heeft Tresoar gekozen voor het gebruiken van de applicatie Memorix Maior van Picturae voor invoer en beheer van genealogische gegevens.

​Genealogische databases van Tresoar en de FAF (Freonen fan Argiven Fryslan) zijn in de afgelopen tijd geconverteerd naar deze nieuwe applicatie. Met het in gebruik nemen van deze applicatie verbetert de kwaliteit van de gegevens voor de gebruiker en is het ook gemakkelijker om de gegevens uniform te beheren.

Vrijwilligers die gegevens invoeren, werken vanaf heden met Memorix Maior.

Voor meer informatie lees het bericht op de site van Pictura.

Post has attachment
Het Fries Kaartenkabinet is een website met kaarten en bouwtekeningen uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar. De nadruk ligt op materiaal uit de achttiende en negentiende eeuw. Van bijna 6200 kaarten en bouwtekeningen zijn afbeeldingen beschikbaar.

Post has attachment

Post has attachment
Dit ziet er interessant uit. Ik denk dat ik hier morgenavond naar toe ga.

Post has shared content
Lânsearring Boek fan de moanne yn Dokkum by boekhannel Schaaf en Bergsma
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Rêdbâd Dokkum 2013
44 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Den 15 October 1728 is de kerckenraadt in de vrese des H. alhier bij een vergadert geweest, wegens het qualijck gedrach van een litmaat deser Gemeente Jesu Xti Popke Minnes door 't bijslapen van sijn meijt Wijpke Montes en hebben hem op citatie, comparitie en ernstige vermaninge tot ware berouw en leetwesen voor Godt en voornemens te zijn voor den Heeren en met sijn vrouw Godsalig te leven, het avondmaal voor een half jaar ontsegt.
(Tresoar 28-15, Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost 1726-1851)

Citaat uit één van de lidmatenboeken van Friese gemeenten die bij Tresoar in origineel of in kopie aanwezig zijn. Sinds deze week staat er op de website van Tresoar een overzicht van alle Friese lidmatenboeken in de collectie van Tresoar met de mogelijkheid om te bladeren door de scans.

De lijst is te vinden bij de toelichting op de Lidmatenboeken of rechtstreeks via http://www2.tresoar.nl/genealogie/lidmaten/lidmatenlijst.php.
Photo

Post has attachment
Boek over middeleeuwse muurschilderingen in Friese kerken gekocht. Aldus is opgeschilderd

Was al in 1999 uitgebracht maar ons nooit opgevallen.
Wait while more posts are being loaded