Post is pinned.Post has shared content
Tu là không chỉ trích
Tu là không hơn thua
Tu là không lười biếng
Tu là không ham chơi

Tu là không sân hận
Tu là không cắp thơ
Tu là không sai khiến
Tu là không đổi thay
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Nếu ai hỏi về đâu khi giông bão
Xin trả lời núp dưới bóng từ bi
Nếu ai hỏi tìm đâu trong hư ảo
Xin trả lời sau cánh cửa Niết Bàn
Nếu ai hỏi làm sao an cuộc sống
Xin trả lời xin tất cả buông tham
Nếu ai hỏi làm sao theo Phật Tổ
Xin trả lời TU TÂM KHÔNG SÂN SI
Photo
Animated Photo
10/12/17
2 Photos - View album

Post has attachment

Post has shared content
KHÔNG SANH THÌ KHÔNG DIỆT
KHÔNG THAM THÌ KHÔNG TRANH
KHÔNG GIẾT THÌ KHÔNG NGHIỆP
KHÔNG CẦU THÌ KHÔNG LO
KHÔNG KHÔNG VỐN THỂ TÁNH
TỰ GIÁC LÀ CHƠN TÂM
ĐẠI ĐỊNH DO TRÍ TUỆ
THẤY ĐƯỢC CỬA NIẾT BÀN
Nhân duyên vốn đồng 1 Thể Tâm Chân Như, Tánh Phật Viên Mãn , Vô lượng Công Đức, Vô lượng Thần Thông, Vô Lượng Trí Tuệ, Vô lượng Quang Minh, Vô lượng Thọ Niên, Vô lượng Cát Tường ...vvv.
Nhưng chúng ta lại không thể Tin và Hiểu như Thật về những điều này. Tại Sao Vậy ? _Nguyên do chính là nơi Vọng Tưởng, Chấp Trước, Phân Biệt bạn chưa nhìn thấu cùng Buông Bỏ.
Hàng ngày nơi chính Tâm mình Vọng Tưởng không được ngừng huân tập, Tập khí không ngừng lưu xuất, Chấp Trước ngày thêm nặng, Phân Biệt ngày càng tăng.
Chúng ta muốn được như Ngài thì hãy nhìn vào Ngài mà ghi nhớ không quên cuộc đời và giáo pháp của ngài qua Kinh điển được lưu truyền lại để học và Tu rồi Hành.
Nếu chúng ta Học tức là chúng ta đang Khai vị Phật .Tu quan trọng nhất đầu tiên Phải Phát Bồ Đề Tâm. Nếu bạn phát Tâm Bồ Đề thì việc Học và Hành nơi Tu sẽ được thành tựu viên mãn.
Tâm Bồ Đề là gì ?
_Tâm Bồ Đề là tâm từ bi và lòng thương rộng lớn muốn cứu thảy hết chúng sanh trong thế gian mà không ngại thời gian để tạo sự viên mãn rộng lớn .Đây là Tâm Đại Thù Thắng, Đại Thậm Thâm, Đại Viên Đốn, Đại Viên Giác, Đại Bi Nguyện, Đại Tối Thượng, Đại Bình Đẳng ...
Tâm Bồ Đề này chính là Tâm cứu cánh tất cả chúng sanh. Cũng là Tâm hợp với bản nguyện của Chư Phật Như Lai.
Tâm Bồ Đề này thường lưu xuất các tạng tánh, chủng trí, công đức của Như Lai .
Nếu Tâm Bồ Đề này mà thoái lui thì Phật Đạo không thể thành.
Tâm Bồ Đề này chính là Tâm cứu độ tất cả chúng sanh đồng vào Giải Thoát, đồng lên ngôi Phật.
Bạn khi Phát Tâm Bồ Đề này rồi thì tức là bạn đang vào nhân địa Tín Vị Bồ Tát. Tín Vị Bồ Tát tức là bạn ở ngôi Sơ Trụ. Mọi kiếp sống của bạn trong các đời vị lai luôn hành Tứ Vô Lượng Tâm, Lục Ba La Mật theo đó mà công đức tăng trưởng. Thành tựu Lục Độ Vạn Hạnh cho tới khi Viên mãn Thập Ba La Mật Thì thành tựu quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh Giác.
Nguyện Mong những ai chưa Phát Tâm Bồ Đề hãy khởi Đại Bi Tâm vì chính mình và cũng vì chúng sanh hãy mở tâm lượng mình tới tận hư không biến pháp giới để thành tựu quả vị Phật và độ thoát tất cả chúng sinh!..
𗁳𗁱𗁳𗁱𗁳𗁱𗁳𗁱𗁳𗁱𗁳𗁱𗁳
Photo

Post has shared content
1)
PHẬT là đấng giác ngộ mình
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời
Từ bi, trí tuệ rạng ngời
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

PHÁP là phương thuốc diệu thay
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh
Như vầng trăng sáng lung linh
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

TĂNG là những bậc chân tu
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi
Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu.

Con nay giác ngộ quay đầu
Quy y Tăng, Phật, Pháp Mầu Như Lai
Cho con hạnh phúc hôm nay
Cho đời cực lạc tại ngay dương trần.
Con nguyền từ bỏ sát sanh
Trọng tôn sự sống, rãi ban tâm lành
Thương yêu người, vật, môi sinh
Cho đời hạnh phúc, cho mình lạc an.
Con nguyền chân thật tròn nhân
Thương yêu, tôn trọng, cảm thông trọn đời.

Từ nay, con nguyện với lòng
Giữ gìn năm giới quyết không phạm vào
Xin tạ ơn đến vạn lần
Cho con ngộ rõ phù vân kiếp người.
Bao thu lá đổ khóc cười
Mà sao con mãi ngậm ngùi kiếp nhân
Đã mang lấy nghiệp giả thân
Vạn ơn đã thọ, muôn lần đâu quên
Kiếp người chìm nổi lênh đênh
Vì duyên, vì nợ nên đành xót xa
Phàm người đâu dễ vượt qua
Bao nhiêu cám dỗ, nặng ngàn thế gian
Nghiệp trần vẫn cứ mơ hồ
Dừng chân đứng lại bên bờ vọng tâm
Thôi xin về với nàng tâm
Chung tình Tịnh Niệm trang kinh Phật Đà
Để lòng con lại nở hoa
Xin mang dâng tặng món quà tri ân ..
NAM MÔ PHẬT
NAM MÔ PHÁP
NAM MÔ TĂNG

Bài trên là của Cô +ANBINH HIEU
Và bài dưới là của Miu con viết tặng lại cho những ai muốn tu thành Phật tương lai .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
OM MANI PADME HUM2)
PHẬT là đấng giác ngộ mình
Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời
Từ bi, trí tuệ rạng ngời
Là thầy ba cõi trời người xưa nay.

PHÁP là phương thuốc diệu thay
Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh
Như vầng trăng sáng lung linh
Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

TĂNG là đoàn thể xuất gia
Hiểu tu là gốc lìa xa nghiệp trần
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi
Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu.

Con nay giác ngộ quay đầu
Quy y Tam Bão chuyển lay nghiệp trần
Con xin sám hối lổi lầm
Nguyện làm thãy các hạnh lành hôm nay.
Con nguyền từ bỏ sát sanh
Con xin Chư Phật dẫn con dại khờ
Xưa kia con tham sân si
Cứ mong được thãy nhân lành bình an.
Mà con rất sợ điềm hung
Những gì con tạo dữ hung trong đời
Bây giờ ý thức hiễm nguy
Chính do con tạo mà không chịu dừng
Ngay đến khi việc khó lường
Con cứ cầu Phật cho con thoát nàn
Nhưng duyên kia vẩn cưu mang
Nếu con chịu nhận nạn kia về mình
Thì con sẽ được thần linh
Chứng cho con chịu lảnh phần nghiệp kia
Và khi con trả đủ đầy
Thì duyên lành đến không còn buồn lo
Bao thu lá đổ khóc cười
Mà sao con mãi ngậm ngùi xót xa
Nói ra xấu hổ làm sao
Con cứ mong Phật tha ngay hồi đầu
Cứ mong nghiệp nợ trong đời
Sẽ tự biến mất , con sang Niết Bàn
Nhưng +ANBINH HIEU bạn ơi
Giá trị tu Phật là ta sửa mình
Ta phải làm thiện trong đời
Và ta phải nhận việc làm trái sai
Chớ không cầu Phật thoát thân
Nhưng tham sân vẫn đủ đầy không buông
Buông ác , sám hối nghiệp xưa
Cạo đầu , từ bõ gia đình chồng con
Một lòng hướng thiện làm lành
Bỏ danh bỏ sắc bỏ cầu mới nên
Tu là phải biết ngăn ngừa
Không sao chép của người khi tu hành
Văn chương phải tự tạo ra
Không đem bài viết của người mà đăng
Ấy là mới đúng duyên tu
Thì cuối đời sẽ thay nhân an lành
Dối trá thì trái duyên tu
Con đường tự tại từ Tâm hành trình
Phật từng dạy chúng tu hành
Con đường tu đạo ở ngay TÂM MÌNH
Animated Photo

Post has shared content
Trời thu đang đến với ta
Mây trôi lờ lững che ông Mặt Trời
Thu làm cây cỏ ướt mềm
Khiến lòng thi sĩ ngẫn ngơ quay cuồng
Đố ai quét sạch lá rừng
Để tôi nhắn gió xin dừng rung cây
Đố ai đếm lá trên cây
Để cùng thưỡng thức bánh ngon tôi làm
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
Animated Photo

Post has shared content
PHẬT TÁNH KHÔNG HỀ CÓ TRONG TÂM TÁNH CŨA CHÚNG SANH TRỪ PHI LÚC ẤY NGƯỜI ẤY TÂM KHÔNG CHỨA HẬN THÙ HAY THAM LAM CỦA CÃI TRÊN THẾ GIAN VÀ KHÔNG GIẾT THÚ ĐỂ ĂN THỊT ,CHUYÊN CỨU NGƯỜI HAY VẬT TRONG TAI NẠN MÀ KHÔNG CÓ DO DỰ VÀ TÍNH TOÁN ...

NẾU CHÚNG TA HIỂU SAI
VÀ CỨ CHO LÀ THẾ
LÀM SAI VÀ HIỂU SAI
PHẬT TÁNH LÀM GÌ CÓ!!!!

TÁNH NGƯỜI
Ta chỉ muốn ăn ngon
Ta chỉ mong mặc đẹp
Mà không biết vài giây
Không thở ta sẽ chết

Hơi thở rất cần thiết
Cho muôn loài chúng sinh
Mà mong Phật cứu mình
Chẵng hề tu theo Phật

Cuộc đời dài muôn kiếp
Chỉ bằng hơi thở thôi
Sinh ra ta đã nhận
Có mượn mới có sanh

Không khí ở trong ta
Không mùi vị màu sắc
Như không không sắc sắc
Không thấy mà trường sinh

Trong ta chỉ có ta
Phật tính thì phải tạo
Hướng vào tánh lương tri
Theo đó mà tu tập

Nếu khi ta giác ngộ
Thì Phật tánh hiện ra
Đầy ắp tình yêu thương
An nhiên và tự tại...!!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Animated Photo

Post has shared content
Vị Phật nào mà bạn thừơng nguyện cầu xin ngài ban cho các điều mong ?
-
votes visible to Public
Poll option image
23%
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 1
Poll option image
7%
Nam Mô Dựơc Sư Lưu Ly Quang Như Lai 2
Poll option image
30%
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Poll option image
10%
Nam mô Điạ Tạng Bồ Tát 4
Poll option image
30%
Nam Mô A Di Đà Phật 5

Post has shared content
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Bằng con tim chân thật
Không lừa gạt nhân gian

Mỗi ngày mỗi học hỏi
Mỗi việc làm thơm lành
Giúp nhau không tính toán
Làm cho đời bình an

Khi nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Thì tức quay đầu lại
Không tranh cải thế gian

Tất cả điều thiện nguyện
Đều là những tài năng
Giúp người qua tai nạn
Là con của Phật Trời.

Cho dầu có tranh đấu
Cũng nguyện cho ngừng tranh
Bởi sống chết có số
Tâm từ bi , không ngưng.
Photo
Wait while more posts are being loaded