Post has attachment
DNA ماده ای وراثتی در هسته سلول های زنده می باشد و بهرحال این هم می‌تواند بعنوان یک سلاح هسته‌ای بیولوژیک بکار گرفته شود!
من پتانسیل هسته‌ای(در رابطه با DNA) را حتی برتر از انرژی هسته‌ای می دانم.
قدرت واقعی این است که چه کسی می تواند کنترل هسته یک سلول زنده و پیچیده را در دست بگیرد نه آنکه هسته جامدات فیزیکی را شکافته و منفجر کند! ویرانی و انفجار آسان است! این سازندگی است که همواره کار بندگان صالح خدا بوده است!

تحقیقات جدید نشان می دهد، زمانی که غذا مصرف می کنیم ، در حقیقت چیزی بیشتر از پروتئین و ویتامین مصرف می کنیم و بدنمان در واقع اطلاعات جذب می کند، اطلاعات Micro RNA، محققین چینی تکه های کوچک ریبونوکلئیک اسید برنج یا همان RNA برنج را در خون و ارگان های افرادی که برنج مصرف می کنند یافته اند. یک تیم تحقیقاتی دانشگاه نانجینگ چین Nanjingنشان داد که این ماده ژنتیکی ” RNA برنج ” با گیرنده هایی در جگر انسان ایجاد پیوند کرده و برمیزان جذب کلسترول خون تأثیر گذار است.

در مسیر روبه رشد بیوتکنولوژی بشر با تهدیدها و فرصت های شگفت انگیزی روبرو خواهد بود...

Photo
Wait while more posts are being loaded