học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ - Chơi mà không học bán rẻ tương lai - Thôi thì ta chọn cả hai - Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng

Post has attachment

"Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc" nghĩa là gì?
Wait while more posts are being loaded