Post is pinned.
Om man blir drabbad av ett sjuka hus går det inte att få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, vilket bevisligen kan bli livslångt enligt somliga svenska forskare. Eftersom det ofta inte heller går att bli hjälpt rent medicinskt, eller rättare sagt inte går att bli botad så är det viktigt att förebygga fukt och mögel i hus.

Post has shared content
Krypgrund är lika med riskkonstruktion, vilken ofta blir för fuktig, varvid kondens, mögel och kanske rötsvamp bildas.
Förhöjd luftfuktighet och kondens i krypgrund är numer fruktat. Det innebär förr eller senare stora problem med mögel och lukt. Kondens är extra allvarligt då det snabbare banar väg för rötsvamp och hussvamp, vilket relativt snabbt har förmåga att förstöra syllar och golvbjälklag i krypgrunden. Avfuktare avhjälper definitivt dessa problemställningar.

Post has shared content
Var vaksam å vilken färg du köper för inomhusbruk. Vissa färger emitterar direkt hälsovådliga ämnen, som också kan lukta ganska skarpt.
Här ytterligare information om lukt i hus. Färger för inomhusbruk kan avge ämnen som luktar. Somliga av färgerna uppfyller inte de krav som bör ställas på hälsosam miljö. Ett av ämnena som ofta förknippas med färglukt är texanol, vilket även framkallar hälsoeffekter.

Post has attachment
Mobbning är väldigt vanligt i samhället och jag samt min son och familj har fått smaka en rejäl bit av denna sura kaka. Har försökt att få svar från Ljungby Kommuns förtroendevalda politiker och tjänstemän, men icke, de verkar inte vilja svara. Då finns inget annat val än att gå ut med ärendet i dess fulla blom, samt attackera mobbning i del och helhet. Här uppvaktas Socialdemokraterna i Ljungby angående att de inte svarar.

Post has shared content
Mögel och röta i hus har under alla tider varit ansett som orent och skadligt, med ett undantag, och det är nutid.
För 2500 år sedan var mögel i hus ansett som orent och skadligt. Under 1500-1800-talen kunde soldater t.ex. Smålands ryttare bli ställda under ansvar om de inte underhåll sitt torp, så att rötsvamp, då kallat husröta angrep byggnaden.

Post has shared content
Läs nya avhandlingar om diagnostisering och behandling gällande sjuka hus och mögel.
Inom ämnesområdet mögel och sjuka hus har det hänt något stort. Två organisationer har släppt djupgående dokument vilka omtalar diagnos och behandling av patienter som blivit påverkade av toxiner, mögel och sjuka hus.

Post has shared content
Det är sent men väldigt bra att några tunga namn nu går ut med information om skadebilden gällande att barn blir sjuka av mögel och fuktskador i hus.
Barn blir sjuka av fuktskadade hus likt skolor och hem.

Post has shared content
Ammoniak kan avges från cellulosaisolering behandlad med brandhämmande medlet ammoniumsulfat.
Cellulosaisolering har marknadsförts som mycket säker och bra. Nu har det framkommit att isoleringen som är behandlad med ammoniumsulfat efter fuktpåverkan kan avge ammoniak. Just ammoniak har tidigare orsakat sjuka hus då visst flytspackel kunde avge ammoniaken. Problemet med cellulosa är ännu inte så känt men flera familjer har fått fly sina hus.

Post has shared content
Läs här om kopplingen som forskare gör mellan mögelexponering och elöverkänslighet, även kallat EHS - Electromagnetic Hypersensitivity.
Allt mer evidens och forskning tyder på att mögel i hus kan förorsaka elöverkänslighet och en rad andra hälsoeffekter, vilka till varierande grad beror på möglets inflammativa egenskaper.

Post has attachment
Tänk på att torkning av tvätt inomhus, utan rätt temperatur, ventilation och avfuktare, ger grogrund för mögel och bakterier. Dessa s.k. mikrober drabbar sedan de boende genom sämre hälsa, t.ex. astma, lunginflammation och nedsatt immunförsvar. Torka gärna men följ våra råd.
Wait while more posts are being loaded