Post has shared content
#بًنِأّتٌـ🙆👌👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
يِّأّريِّتٌـ😒 أّلَيِّ #رکْبًتٌـهّـأّ😲 هّـکْيِّ مًعٌشُـ😏 #تٌـعٌلَقُلَيِّ بًوٌمً🌚😂
#أّحًتٌـمًأّل💃َ نِعٌقُلَ🔕 قُسِـمًبًلَأ🐸✌ّ
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆
Photo

Post has shared content
أّنِ لَلَهّـ وٌأّنِأّ أّلَيِّهّـ رأّجّـعٌوٌوٌنِ😔🔥💔
👇
👇
👇
👇
👇
👇
*#أّنِتٌـقُلَوٌو😒ٌ کْلَهّـمً عٌ #خِـأّصّـ😍 وٌخِـلَوٌوٌنِيِّ💔 بًروٌحًيِّ #تٌـفُـ😢💦
أّحًتٌـمًأّلَ💃 #نِعٌقُل🔕َ قُسِـمًبًلَأّ🐸✌
*قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆

Post has shared content
#شُـبًأّبً👌👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
يِّأّريِّتٌـ😒 أّلَيِّ #شُـنِأّبًتٌـهّـ😲 هّـکْيِّ مًعٌشُـ😏 #يِّعٌلَقُلَيِّ بًوٌمً🌚😂
#أّحًتٌـمًأّل💃َ نِعٌقُلَ🔕 قُسِـمًبًلَأ🐸✌ّ
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆
Photo

Post has shared content
#کْيِّفُـ😉 لَأّ تٌـريِّدٍهّـأ😝ّ #تٌـلَأّحًظُ أّنِکْ مًتٌـغُيِّر😒
وٌهّـي👩ِّ #تٌـسِـتٌـطِيِّعٌ أّنِ تٌـفُـرق😨ُ بًيِّنِ کْلَ #هّـذِيِّ أّلَأّلَوٌأّن👀👇ِ
#يِّأّوٌجّـهّـ😏 أّلَهّـمًأّر🌚🐻
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😆
Photo

وقالوا سعيدة في حياتها
واصلة لكل أحلامها
وباينة عليها فرحتها

في ضحكتها وفي كلامها
وعايشة كأنها في جنة
وكل الدنيا مالكاها

وقالوا عنيدة وقوية
ما بيأثرش شيء فيها
محدش في الحياة يقدر

يمشي كلمتو عليها
هتحلم ليه وتتمنى
مافيش ولا حاجة ناقصاها

ومن جوايا أنا عكس اللي شايفينها
وعالجرح اللي فيها ربنا يعينها
ساعات الضحكة بتداري في جرح كبير
ساعات في حاجات ما بنحبش نبينها

كتير أنا ببقى من جوايا بتألم
ومليون حاجة كاتماها بتوجعني
بيبقى نفسي أحكي لحد وأتكلم
وعزة نفسي هي اللي بتمنعني

Post has shared content
کْل😒َ شُـي👌ِّ #يِّتٌـعٌوٌوٌضًـ🔕
#أّلأ💔💔ّ
👇
👇
👇
👇
👇
👇
#أّلَجّـيِّرأّن😢ِ أّلَيِّ بًنِأّتٌـهّـم👩ً #أّسِـمًأّحً😍😂
حًوٌلَوٌوٌ💔💔😭
أّحًتٌـمًأّلَ💃 #نِعٌقُل🔕َ قُسِـمًبًلأّ🐸✌َ
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😆

Post has shared content
#أّلَمًعٌنِي😨ِّ أّلَحًقُيِّقُي😢ِّ #لَيِّ🙈
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
#کْيِّفُـ😢 نِقُنِعٌ أّمًي👩ِّ أّنِهّـ #جّـأّيِّنِي😍ِّ رﺰقُ💶💵😂
أّحًتٌـمًأّل💃َ #نِعٌقُل🔕َ قُسِـمًبًلَأّ🐸✌
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😂😂😆
Photo

Post has shared content
#تٌـمًسِـک👌ْ أّلَريِّمًوٌوٌتٌـ😍 #تٌـسِـتٌـحًقُر😒 أّلَلَيِّ جّـنِبًک💔ْ
يِّأّبًأّلَ🙉 تٌـمًسِـکْ #مًنِصّـب✌ً فُـيِّ دٍوٌلَهّـ🐸🙌
#قُتٌـيِّعٌهّـ😝😂
قُرقُرقُرقُرقُر😂😂😂😂😂😂😆

Post has attachment
خير عليكم 😊في حد ايرد ولالا😒
Photo

Post has shared content
#تٌـصّـمًيِّمًيِّ😊✌✌
دٍوٌوٌبًيِّ دٍوٌوٌبًکْ💙😍
مًشُـغُوٌلَ عٌقُلَيِّ فُـيِّ غُلأّوٌةّ صّـوٌبًکْ🙈💛
مًأّنِيِّشُـ فُـأّضًـيِّ لَحًدٍ دٍوٌبًيِّ دٍوٌبًکْ😊💘
#أّضًـغُطِِّ_مًتٌـأّبًعٌهّـ_وٌأّنِتٌـظُر_أّلَجّـدٍيِّدٍ🔕🔕
Wait while more posts are being loaded