برای دوباره آمدنش دعا نکن

شاید وقتی آمد

همانی نباشد که رفته بود...

Post has attachment
لینک گروه میکروفن آزاد "چت ممنوع "مثبت ۱۸ ممنوع" پر از مطالب خوب . و رفقای عالی . اگر دنبال یه گروه خوب هستید اد کنید.... ما رو مفتخر به حضورتان نمایید
https://telegram.me/joinchat/CCyZzTwth6Iobca9UAcmMg

قانون آدم هاست !
تا زماني که هستي آسوده اند از بودنت …
گاهي تنهايت ميگذارند ،..
گاهي آزارت ميدهند
و گاهي …...
گمان ميکنند قرار است اين بودن ها هميشگي باشد
اما …..
زماني برايشان عزيز ميشوي که ديگر نيستي !
Wait while more posts are being loaded