Post has attachment

ओयायिस विद्यालयः हैदराबाद महानगरम्
संस्कृतपाठ्यक्रमः 2018-19
नूतनपाठ्यपुस्तकम् – शेमुषी – प्रथमो भागः आधारितम्
कक्षा – नवमी ( IX ) विषयः – संस्कृतम् द्वारा- प्रेमप्रसाद भण्डारी
क्र.सं. मासः पाठसंख्या पाठनाम व्याकरणांशः बोधन-कालांशः
01 जून प्रथमः भारतीयवसन्तगीतिः वर्णमाला वर्णविन्यासः च उच्चारण-स्थानानि 20
02 जुलाई द्वितीयः
तृतीयः स्वर्णकाकः
सोमप्रभम् शब्द- रुपाणि अजन्तानि
( बालक, मुनि, लता, नदी, फल, वारि)
सर्वनामानि ( तत्, किम्, अस्मद्, युस्मद्)
सन्धिः – स्वरसन्धयः ( दीर्घ, गुण वृद्धिच) 24
03 अगस्त चतुर्थः
पञ्चमः कल्पतरुः
सूक्तिमौक्तिकम् धातु-रुपाणि – (अस्, भू, पठ् )
( लट्, लृट्, लङ् ) ,पत्रलेखनम्
उपसर्गाः, प्रत्ययाः( क्त्वा, तुमुन्, ल्यप्)
उपपदविभक्तिः(द्वितीयातः चतुर्थीपर्यन्तम्
23
04 सितम्बर षष्ठः
सप्तमः भ्रान्तो बालः
प्रत्यभिज्ञानम् भाषान्तर अभ्यायः(हिन्दी-आग्लभाषया संस्कृते)
अपठितांशवबोधनम् 20
05 अक्टुबर अष्टमः लौहतुला संख्यावाचकाः 1-4 विशेषणरुपेण 16
06 नवंबर नवमः
दशमः सिकतासेतुः
जटायोः शौर्यम् धातु-रुपाणि – (लोट्, विधिलिङ् ), परस्मैपदिनः
( सेव्, लभ्) आत्मनेपदिनः ( लट्, लृट्)
पत्रलेखनम्, चित्रवर्णनम् 20
07 दिशम्बर एकादशः पर्यावरणम् व्यञ्जनासन्धिः ( म स्थाने अनुस्वारः णत्व विधानम्, जस्त्व, त् स्थाने ल् , रेफ लोपः दीर्घश्च, विसर्गस्य उत्वं रत्वं च। 18
08 जनवरी द्वादशः वाङ्मनःप्राणस्वरुपम् उपपदविभक्तिः चतुर्थीतः सप्तमीपर्यन्तम्,
अपठितांशाभ्यासः, पत्रलेखनाभ्यासश्च 20
09 फरबरी - पठित-पाठानां पुनरावर्तनम् गद्य-पद्य-व्याकरणानां च पुनरावर्तनम् 20
10 मार्च वार्षिक परीक्षा

Post has attachment
मातृभाषा दिवसः
Animated Photo

Post has attachment
Oasis family
Photo

Post has attachment
Saraswati pooja 2018
Vasant panchami
Vasant panchami
photos.google.com

Post has attachment
क्रीडोत्सवः (खेल सब के लिए )
Photo

Post has attachment
OASIS GANESHOTSAVAVAH 2017
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/30/17
14 Photos - View album

योगः कर्मशु कौशलम् ( योग करने से अपने कर्म में कुशलता आजाता है। )
Wait while more posts are being loaded