Post has attachment
Thứ 2 tu gio đến têt kon rat it thoi gian mai đi xem lam chô khác hoặc cái khác kiếm tiền tiêu tết ! Tao chi noi nhu này nhé m noi thật hết ra t tha thứ va cùng m giải quyết mọi chuyện ! Nếu tiền họ đấy thằng kin no hok trách nhiệm thi nghỉ làm kệ kon mẹ no ! Thứ 2 tu gio đến têt kon rat it thoi gian mai đi xem lam chô khác hoặc cái khác kiếm tiền tiêu tết ! Tao chi noi nhu này nhé m noi thật hết ra t tha thứ va cùng m giải quyết mọi chuyện ! Nếu tiền họ đấy thằng kin no hok trách nhiệm thi nghỉ làm kệ kon mẹ no EB OTP
Photo
Wait while more posts are being loaded