Ai mún chat với nhau lên máy tính vào Google tím kiếm ghi chữ Hangouts,rồi chat.Cón ai xài xì mát phôn thì tải về nhập số đt vô rồi xài

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
#Luhan trở thành bác sễ....
#XiLaySe
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded