Post is pinned.Post has attachment
Photo

Post has attachment


می توانستم
اما نخواستم
عکست را از دیوار
عطرت را را از روی میز
حتی پیراهنت را از کمد بر نداشتم
تا فراموشت نکنم
می توانستی
اما نخواستی
کتاب را از کتاب فروشی ها بخری
و یا گاهی دزدکی
به صفحه های مجازی من سر بزنی
تا مبادا هوائیت کند
همه این شعرهایی که برای تو نوشتم و نخواندی
می توانستم
اما فراموش کردن را به تو واگذار کردم
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

سخنم مست و

دلم مست و

خیالات تومست

همه بر همدگر

افتاده و در

هم نگران

# حضرت مولانا #

🌾شب همه دوستانم آرام 🌾

🌾 به امید فردایی روشن🌾
Photo

Post has attachment
:
🕊🌼سلام دوستان

🕊🌼امشبتون شاد

🕊🌼بخت و تقدیرتون

🕊🌼قشنگ عمرتون بلند

🕊🌼سرنوشتتون تابناک

🕊🌼دستاتون سرشار

🕊🌼از نعمت و برکت

🕊🌼و زندگیتون زیبا...

شب شما دوستان گلم بخیر
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

بترس از کسی که مختصات تو را میداند ...

هندسه روحت را میشناسد،
و میانبرهای دلت را بلد است،
او بهتر از هر کسی میتواند
معادلات زندگیت را غلط حل کند ؛؛

از ارتفاع دلت بالا برود ،
و قاعده حیاطت را بهم بریزد ،
دلت را بازیچه کند 
و با یک لبخند ملیح بگوید :
متأسفم!

او بلد است
کدام آجر شکسته را بیرون بکشد !
تا دیوارت یکسره فرو ریزد
Photo

Post has attachment
میخوانمت...
به طعم بوسه های باران
بر حریر آبی عشق

و نقش میزنم نگاهت را
بر تندیس بیقرار دل...

هر روز...
رویای شبانه ام لطافت واژگان توست
که میبارد بر شروع فصلهای تنهایی...

که شاید آسمان سهم مرا بیدار باران کند
در حوالی چشمهای آشنایت...

شاید کمی مرا نیز بخوانی
به لطافت باران عشق...
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded