Post has attachment
"IDA HINADENGGAN NI"
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Lagu Koor Parheheon Ina (Wanita)
Pesan: “Ida hinadenggan ni angka na saroha i, unduk serep rohana mandapothon Tuhan i; Las situtu rohanta mida lam tumajuna punguan Ina Hurianta di sandok portibion!”
Teks Lagu:
1. Ida hinadenggan ni angka na saroha i, unduk serep rohana mandapothon Tuhan i; Mansai uli huida bagas ni Debatangki, ai tusi do ahu naeng muli ganup jumpang minggu i. >>> Reff. 1: O Jesus Tuhanki Raja ni Huria i, bongoti rohangkon baenma joroMi dison; O Jesus Tuhanki Raja Siparholong i, tumpahi HataMi asa marparbue i. >>> 2. Parheheon ni Ina di minggu sadarion, tama marlas ni roha hita na pungu dison; Las situtu rohanta mida lam tumajuna, punguan Ina Hurianta di sandok portibion. (NB: teks “Hurianta” – dapat diganti dengan: HKBP, GKPI, HKI-i) >>> Reff.2: O Jesus Tuhanki Raja ni Huria i, pinuji goarMi ala denggan basaMi; O Jesus Tuhanki Raja Siparmonang i, pabosur tondingki dohot asiasiMi.

Post has attachment
"YESUS SAHABATKU"
Ciptaan: Pdt. Toga P.L. Rajagukguk
Vokal: Koor Wanita Perpen HKBP Distrik X Medan Aceh
Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan:
“Yesus sahabatku Engkau teman setia penghiburku dikala sedih dan duka, kala hati bimbang menempuh kehidupan Engkau datang membri pertolongan; Yesus Engkau kehidupan dan pengharapanku kami semua menjadi saksiMu, saling mengasihi bersaksi memuliakanMu saling bertolongtolongan sehati sejiwa di dalam sinar Kasih Tuhan!”

Post has attachment
"JESUS HO NAMPUNA AHU"
Ciptaan: Pdt. Toga P.L. Rajagukguk
Vokal: Koor Wanita Perpen HKBP Distrik X Medan Aceh
Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan: “Jesus nampuna au dohot na adong di au, gogo dohot hosangki sahatma tu tanganMi!”
Teks Lagu:
Jesus nampuna au dohot na adong di au, gogo dohot hosangki sahatma tu tanganMi; Sai rajaima matangku manangkasi dalanMi, sai patinggilma pinggolhu tumangihon HataMi. Dohot tanganki tahe naeng manjama na ture, dohot pathu sai naeng tongtong mandalani dalanMon. >>> Reff.: (Hata dohot soarangku sai rajaima dohot i, sai denggan huhut sintongma bahen hatangku sai tongtong; Sere nang perak nang arta sude buatma i di Ho sasude, tondi nang pamatangki ingon Ho oloan nii. Pinangidoma tu Ho rohangki pe dohot do, bahenonMu Tuhanki tong tu harajaonMi; Na dihirim rohangki dohot haholonganki, sai tu Ho ma sahat i sai na sonang i disi.) 2x

Post has attachment
"OLOPHON HATIGORAN NA"
Ciptaan: Pdt. Freska Sinaga, STh
Arr. Musik & Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Koor Wanita (Ina) – Female Choir
Pesan: “Alani hamuna dongan parompuan i sai tongtong marhiras roha i, ringgashon ulaonmu nang di Huria-Na i!”
Teks Lagu:
Olophonma tajangkonma hatigoran ni Tuhanta i, sai marnida haporseaonta anggo rupa sipanggohi i, i do hatigoran-Na so jumpang hita di sude panguhum portibi on; Ndang mardia imbar di jolo-Na sada do di adopan-Na i, ai natinobus-Na sude hajolmaon alani holong roha-Na i. Dipabangkit sondang i tu na holom mangalehon gogo tu na gale i, paluahon rante ni parhatobanon dibalun angka na marbugang i; Alani hamuna dongan parompuan i sai tongtong marhiras roha i, ringgashon ulaonmu nang di Huria-Na i, sai hehema endehonma haleluya, olophonma, tajangkonma hatigoran ni Tuhanta i. Amen!

Post has attachment
"SEPERTI PEREMPUAN SAMARIA"
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Koor Wanita (Ina) – Female Choir
Pesan: “Kini aku sadari kerapkali aku seperti perempuan Samaria yang menimba air dari sumur, tapi tak pernah puas hausku meski bolak-balik menimbanya!”
Teks Lagu:
1. Kini aku sadari kerapkali aku: seperti perempuan Samaria yang menimba air dari sumur, tapi tak pernah puas hausku meski bolak-balik menimbanya; Syukur Yesus datang dan memanggil: “Akulah air kehidupan itu, mintalah supaya ‘Ku berikan agar ‘Kau tak akan haus lagi”. >>> Reff.: Mata air-Mu Yesus memancar terus menerus, penuhilah tempayan tempat minumanku; Segarkanlah hatiku yang gersang sampai kepada hidup yang kekal, b’rilah ‘ku minum dari tangan-Mu agar tak haus s’lama-lamanya. >>> 2. Banyak insan terlena dibuai nafsunya: siang malam sibuk cari uang sampai lupa sujud pada Tuhan, apa guna ‘kau menimbun harta hanya untuk hidup sementara; Marilah datang kepada Yesus niscaya dosamu ‘kan ditebus, karna Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. >>> (Reff.:)

Post has attachment
"DAYUNG DI ARUS"
Ciptaan: N.N
Arr. Musik  & Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Koor Wanita (Ina) – Female Choir
Pesan: "Tenanglah mendayung di arus ombak dan di tengah taufan hidupmu, berpeganglah pada Firman penguat doamu!"
Teks Lagu:
1). Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai, tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai ... di tengah taufan hidup yang ramai. >>> Reff.: (Bila terbawa arus di dalam doa laut terenang, Sabda penguat doa resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu!) 2x. >>> 2). Nang pe ro alogo i nang gumalunsang ro galumbang i rongom tu solumi, menak do sudena i ai molo Jesus na manjaga ho ... ai molo Jesus mandongani ho. >>> Reff.: (Masa angka parmaraan lao manahopi pardalananmi lao tu labuan i, pesan do sudena i ai Jesus do na mandongani ho ... ai Jesus do tongtong manjaga ho!) 2x.

Post has attachment
"JADILAH KAMU WANITA KRISTEN RUKUN DAN TAAT"
Ciptaan: Edy D.H. Siahaan, STh
Koor Wanita (Ina) - Female Choir
Pesan: “Jadilah kamu Wanita Kristen: 1. Rukun dan Taat; 2. Pembawa Berkat; 3. Santun dan Bijak; dan 4. Teladan Umat.
Teks Lagu:
Jadilah kamu Wanita Kristen rukun dan taat, jadilah kamu Wanita Kristen pembawa berkat; Janganlah 'kau malu bersaksi tentang Tuhan, (karena kasihNya 'kau dan aku diselamatkan) 2x. Jadilah kamu Wanita Kristen santun dan bijak, jadilah kamu Wanita Kristen teladan umat; Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, (dan hidupmu tetap tiap saat di dalam Dia) 2x. Apa yang 'kau lakukan (tiada berarti tanpa kasih sayang), cobaan dan tantangan (hadapilah dengan doa dan pengharapan); Dan demikian pula (dengan hidup kerohanian kita), yang bertumbuh oleh Firman Kristus Tuhan. >>> Dalam segala hal (tetaplah 'kau bersyukur), ajaib benar perbuatanNya pada kita: Susah senang (susah dan senang) puji Tuhan (pujilah Tuhan) siang malam (siang dan malam) puji Tuhan (pujilah Tuhan); Karena kasihNya kita dis'lamatkanNya, jangan lupa atas semua kebaikanNya; Sembah dan puji Dia yang t'lah datang ke dunia, kita semua t'lah beroleh Anug'rahNya: Ia Allah Bapa di Sorga Tuhan kita luhurkan Dia!

Post has attachment
"HEHEMA PAROMPUAN HKBP"
Ciptaan: Gr. Anggiat Martua Tambunan
Arr. Musik & Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Pesan: “Hehema Parompuan HKBP borhatma pararathon Hata ni Debata di tonga ni jabu nang Huria i, di luatta i nang Bangsonta i!”
Teks Lagu:
Hehema ... hehema ... hehema Parompuan HKBP, na tarjou do hita Parompuan HKBP lao patupahon lomo ni roha ni Tuhan na; Tarjou do hita pararathon Hata ni Debata. Hehe ma hita borhatma pararathon Hata ni Debata di tonga ni jabu nang Huria i, di luatta i nang Bangsonta i. Taparangehonma angka na denggan, partondi na lambok jala na dame. Antong taradotima hasadaon ni tondi i pinadomu ni dame i, ai sada do hita di bagasan Kristus i. Hehema hita borhatma pararathon Hata ni Debata di tonga ni jabu nang Huria i, di luatta i nang Bangsonta i; Taparangehonma angka na denggan, partondi na lambok jala na dame. Coda: Hehema ... hehema ... hehema Parompuan HKBP!

Post has attachment
"SADA DI BAGASAN KRISTUS"
Ciptaan: Heddy Lamria Br. Sianturi
Arr. Musik & Doc.: Edy D.H. Siahaan, STh
Koor Wanita (Ina) – Female Choir
Teks Lagu:
O hamu Ina HKBP begema tangima ho rade, unang malemba hobas borhatma sada hita di Kristus i; Tatap angka na di lambungmi boan mananda Tuhanta i. >>> Reff.: Unang ho mabiar unang ho marimbar, ho ma gabe sulu asa gabe imbaru; Boan anakhonmu nang angka donganmu, asa gabe sada di bagasan Kristus i: unang lomos tiop gomos ojahanmi Jesus! >>> Coda: O hamu Ina HKBP begema tangima ho rade, unang malemba hobas borhatma: sada hita di Kristus i!
Wait while more posts are being loaded