Post is pinned.Post has attachment
Áldott Karácsonyi Ünnepeket! - Valóban megszületett! Valóban értünk született közénk!

Post has attachment

Post has shared content
1540.09.15.
Az utolsó királyi temetés Székesfehérvárott . E napon temetteti el Szapolyai János magyar királyt Fráter György.
MEGKORONÁZOTT ÉS ELTEMETETT KIRÁLYOK ÉS KIRÁLYNÉK
Székesfehérvárott
1031. szeptember 2. Imre trónörökös halála: a székesfehérvári Szűz Mária templomban temetik el.
1038. augusztus 15. I. István halála és temetése a székesfehérvári Szűz Mária templomban.
1038. augusztus Péter koronázása, első uralkodása 1038-1041.
1041. második fele Aba Sámuel a trónon (1041-1044).
1044. július Péter második beiktatása (1044-1046).
1044. szeptember I. András megkoronázása (1044-1060).
1058. Salamont apja életében, gyermekként megkoro-názzák.
1060. december 6. Szent Miklós ünnepén I. Bélát megkoronázzák (1060-1063).
1075. Géza koronázása (1074-1077)
1077. április - május I. László megkoronázása (1077-1095)
1095. augusztus Kálmánt feltehetőleg Szerafin esztergomi érsek megkoronázza.
1116. február 3. Kálmán halála, Székesfehérváron temetik el.
1116. február II. Istvánt Lőrinc esztergomi érsek megkoronázza.
1131. április 28. Felicián esztergomi érsek megkoronázza II. Bélát.
1137. II. Béla hazahozatja Bizáncból apja, Álmos herceg tetemét, és Székesfehérváron temetteti el.
1141. február 13. II. Béla halála, majd temetése Székesfehérváron.
1141. február 16.
vasárnap Megkoronázzák II. Gézát.
1162. május 31. II. Géza halála, majd temetése Székesfehérváron.
1162. június elején Lukács esztergomi érsek megkoronázza III. Istvánt.
1162. június-július Mikó kalocsai érsek megkoronázza II. Lászlót.
1163. január 14. II. László halála. Székesfehérváron temették el.
1163. január 27.
vasárnap Mikó kalocsai érsek megkoronázza IV. Istvánt.
1165. április 11. Zimonyban meghal IV. István; előbb ott, a Szent protomártír templomában temették el, később Székesfehérvárra vitték a tetemet.
1172. március III. Béla királlyá választása.
1173. január 13. Vízkereszt nyolcadán a kalocsai érsek megkoronázza III. Bélát.
1182. május 16. Pünkösdkor, apja életében Miklós esztergomi érsek megkoronázza Imrét.
1196. április 23. III. Béla halála, majd temetése Székesfehérváron.
1196. április Legvége Jób esztergomi érsek megkoronázza Imrét.
1204. augusztus 26. csütörtökön Csák Ugrin esztergomi érsek halála miatt (aug. 20 előtt) János kalocsai érsek Imre kívánságára és a pápa felhatalmazásával megkoronázza fiát, III. Lászlót.
1205. május 3. Ausztriában meghal III. László, holttestét a győri püspök Székesfehérvárra viteti, és ott királyhoz méltóan eltemetik.
1205. május 29. Pünkösdvasárnap János esztergomi érsek II. Andrást megkoronázza
1214. II. András megkoronáztatja Béla fiát.
1220. Felkenik és megkoronázzák Laszkarisz Máriát, Béla királyfi feleségét.
1235. október 14.vasárnap Róbert esztergomi érsek megkoronázza IV. Bélát.
1245. augusztus 20. IV. Béla megkoronáztatja fiát, Istvánt
1270. május 13. után Királlyá koronázzák V. Istvánt.
1272. szeptember 3. Előtt Türje nembeli Fülöp esztergomi érsek megkoronázza IV. Lászlót.
1290. július 23.
vasárnap Ladomér esztergomi érsek megkoronázza III. Andrást (1290-1301).
1301. augusztus 27.
vasárnapSzent István ünnepének nyolcadán Hont- Pázmán nembeli János kalocsai érsek megkoronázza Vencel cseh herceget.
1305. december 6.
Szent Miklós ünnepén Rád nembeli Benedek veszprémi és Antal csanádi püspökök magyar királlyá koronázzák Wittelsbach Ottó bajor herceget.
1310. augusztus 27. Szent István király ünnepének nyolcadán Székesfehérváron a Szent Koronával harmadszor koronázzák meg I. Károlyt.
1342. július 16. Meghal I. Károly, Székesfehérváron temetik el.
1342. július 21.
vasárnap Telegdi Csanád esztergomi érsek megkoronázza I. Lajost.
1382. szeptember 10. Meghal I. Lajos; Székesfehérváron temetik el.
1382. szeptember 17. szombaton Demeter esztergomi érsek megkoronázza I. Nagy Lajos lányát, Mária királynőt.
1385. december 31.
vasárnap Demeter esztergomi érsek megkoronázza II. Károlyt (1385-1386).
1387. március 31. Virágvasárnap Himházy Benedek veszprémi püspök megkoronázza Luxemburgi Zsigmondot (1387-1437).
1438. január 1.kedd Pálóczi György esztergomi érsek megkoronázza Habsburg Albertet (1438-1439).
1439. október 27. Neszmélyen (Komárom m.) meghal Albert király. Székesfehérváron temetik el.
1440. február Kottanner Ilona Visegrádon megszerzi a koronát a gyermek V. László részére.
1440. május 15. Pünkösd vasárnap Szécsi Dénes esztergomi érsek királlyá koronázta a csecsemő V. Lászlót (1452-1457) a Szent Koronával (a többi koronázási jelvény hiányzott).
1440. július 17.vasárnap Szécsi Dénes esztergomi érsek a Szent István ereklyetartó koronájával megkoronázza I. Ulászlót (1440-1444).
1464. március 29. Szécsi Dénes megkoronázta Hunyadi Mátyást (1458- 1490) a Szent Koronával.
1490. április 6. Bécsben meghal I. Mátyás.
1490. április 24. Székesfehérváron eltemetik I. Mátyást.
1490. szeptember 18. Jagello II. Ulászlót (1490-1516) a kiskorú esztergomi érsek helyett Laki Túz Osváth zágrábi püspök koronázza meg.
1506 július 26. Meghal Anna királyné (Foix-Grailly, Candale grófnő); Székesfehérváron temették el.
1508. június 4.
vasárnap Apja megkoronáztatja II. Lajost (1516- 1526): Bakócz Tamás esztergomi érsek koronáz.
1516. március 13. Budán meghal II. Ulászló.
516. március 19. II. Ulászlót eltemetik Székesfehérváron.
1526. november 5. Szapolyai János királlyá választása Székes-fehérváron.
1526. november 10. Székesfehérváron eltemették II. Lajos királyt.
1526. november 11.
vasárnap Szent Márton napján Podmanicky István nyitrai püspök megkoronázza Szapolyai Jánost (1526- 1540)
1526 december 16. I. Ferdinándot királlyá választják.
1527. november 3. Miután Perényi Péter koronaőr átvitte a koronát I. Ferdinándhoz, az utolsó székesfehérvári koronázás: Podmaniczky István nyitrai püspök megkoronázza Habsburg I. Ferdinándot (1516-1540).
1527. november 4. Megkoronázzák I. Ferdinánd feleségét, Anna magyar hercegnőt, II. Ulászló leányát egy ún. házi koronával Perényi Péter a koronát Temesvárról Fehérvárra vitte, és a koronázás szent Imre napján volt.
1540. július 22. Meghal János király. A székesfehérvári bazilikában temették el. 1543-ban Szulejmán szultán parancsára eltávolították a holttestet, és a Szent Mihály templomban temették el ismét.
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded