Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
دلم را برده اما دل رُبایی را نمی داند
کسی را می پرستم که خدایی را نمی داند

تمام عمر پنهان کرده درخود حسن هایش را
چو طاووسی که هرگز خودنمایی را نمی داند

در آمد بعد عمری از پس ابر آفتاب عشق
ولی او قدر این بخت طلایی را نمی داند

مرا از بام خود پر می دهد هر چند می داند
که هرگز جلد معنای رهایی را نمی داند

بباریدابرهای تیره، باران درس شیرینی ست
به هر کس مثل او عقده گشایی را نمی داند

پس از یک عمر تنهایی به او بد جور دلگرمم
کسی چون کور قدر روشنایی را نمی داند
Photo

Post has shared content

نيمى از زندگى مان
ميشود صرفِ اينكه به آدمهاى ديگر ثابت كنيم،
ما چقدر خوشبختيم...

به آدمهايى كه شايد خوشبختى برايشان تعريفِ ديگرى دارد
حتى اگر واقعاً هم خوشبخت باشيم،
اما همين خودنمايى،
ما را تبديل ميكند به بدبخت ترين آدمِ روى زمين!

غذايى اگر جلويمان ميگذارند،
قبل از لذت بردن از غذا،
ترجيح ميدهيم آن را به رخِ ديگران بكشيم...
سفرى اگر ميرويم،
ترجيحمان اين است كه بگوييم،
ما آمديم به بهترين نقطه ى روى زمين،
تو بمان همان جهنم هميشگى...
واردِ رابطه اگر ميشويم،عالم و آدم را با خبر ميكنيم،
كه ببينيد چقدر خاطرِ من را ميخواهد،
تو اما بمان در همان پيله ى تنهايى ات...

ما لذت بردن را پاك فراموش كرده ايم
مسيرى را ميرويم كه خطِ پايان ندارد،
فقط ميرويم كه از بقيه جا نمانيم!
Animated Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
از تـــو می نویسم

موهایم

تشنه لمس دستهای تو

از من می نویسی

نم چشم هایت

بی تاب بوسه های من

واین خود

شعری ست
به وسعت دوست داشتنت
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
.
تورو دوســـــــت دارم
مثل حس نجیب خاک
غریـــــــب
تو را دوســـــــت دارم
مثل عطر شکوفهای
سیــــــــب
تو را دوســــــت دارم
عجیـــــــب..

‎‎‌‎‌‌‌‌‌
Photo

Post has attachment
عاشقانه ای بالاتر
از این ؟
صحنه ی
در آغوش کشیدن
" تو ست "
کارگردان مدت ها ست
" کات " داده
ولی من و تو
از هم
جدا نمی شویم

‎‎‌‎
Photo

Post has attachment
هرجا سخن از جلوه ی آن ماه پری بود

کارِ من سودازده ، دیوانه گری بود


پرواز به مرغان چمن خوش که درین دام

فریاد من از حسرت بی بال و پری بود
Photo

Post has attachment
خدابااکه میدونستم بزرگترین ارزویم میشه پردناکترین دردبی احساسترین وجودبی عتمادترین ازهمه نفرت انگیزترین بودن ووو عشق اینی نبودکه من ارزوشوداشتم لعنت به تو
Photo
Wait while more posts are being loaded