Post has attachment
Tư vấn bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp:
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm trách nhiệm suất ăn công nghiệp có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:
1.1. những thiệt hại bất ngờ về
http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1238/tu-van-bao-hiem-trach-nhiem-suat-an-cong-nghiep.html
http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1238/tu-van-bao-hiem-trach-nhiem-suat-an-cong-nghiep.html

Post has attachment
Huỷ bỏ bảo hiểm cháy nổ

1. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ sẽ chấm dứt hiệu lực một phần đối với một hoặc một số hạng mục tài sản:

a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc địa điểm đã được quy định tại Hợp đồng bảo hiểm.

b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo hiểm.

http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1177/huy-bo-bao-hiem-chay-no.html
http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1177/huy-bo-bao-hiem-chay-no.html

Post has attachment
Bảo Hiểm Công Trình Xây Dựng


1. Đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng :

- Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
- Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
- Máy móc xây dựn
http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/16/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung.html
http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/16/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung.html

Post has attachment
Đối tượng bảo hiểm xây dựng

Quy tắc bảo hiểm xây dựng được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong Giấy chứng nhận (GCNBH)/hợp đồng bảo hiểm xây dựng:

http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/252/doi-tuong-bao-hiem-xay-dung
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/252/doi-tuong-bao-hiem-xay-dung

Post has attachment
Bảo hiểm hàng hóa nhập xá

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( Bảo hiểm PJICO ) nhận bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu chở rời về Việt Nam.

Do tính chất đặc thù khi hàng hóa nhập chở xá về Việt Nam thường bị thiếu hụt trong lượng nên đa phần các lô hàng đều cần được mua bảo hiểm hàng hóa nhập xá để phòng ngừa rủi ro .

http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/214/bao-hiem-hang-hoa-nhap-xa
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/214/bao-hiem-hang-hoa-nhap-xa

Post has attachment
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
bao hiem chay no bat buoc
Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của khách hàng, Công Ty Chúng Tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:

http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/28/bao-hiem-chay-no-bat-buoc.html
http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/28/bao-hiem-chay-no-bat-buoc.html

Post has attachment
Mua bảo hiểm toà nhà chung cư

Nhận bảo hiểm toà nhà chung cư, bảo hiểm toà nhà cao tầng, bảo hiểm toà nhà văn phòng cụ thể như sau:
Loại hình bảo hiểm : Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1075/mua-bao-hiem-toa-nha-chung-cu.html
http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/1075/mua-bao-hiem-toa-nha-chung-cu.html

Post has attachment
1. Khách hàng:mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục 1, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP).

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc


2. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vậ
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/36/bao-hiem-chay-no-bat-buoc
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/36/bao-hiem-chay-no-bat-buoc

Post has attachment
Bảo Hiểm Công Trình Xây Dựng
 
 
1. Đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng :
 
- Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
- Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
- Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng;
- Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng;
http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/16/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung.html
http://thegioibaohiem.net/vi/sanpham/16/bao-hiem-cong-trinh-xay-dung.html

Post has attachment
Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 
Quy trình giám định bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Mục đích :
Quy định thống nhất cách thức và các bước tiến hành giám định tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm cháy cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
 
. Phạm vi công việc  :
Áp dụng cho việc giám định các vụ tổn thất thuộc nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong toàn bộ hệ thống của PJICO  
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/91/quy-trinh-giam-dinh-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/91/quy-trinh-giam-dinh-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
http://baohiemnhanh.net/tin-tuc/91/quy-trinh-giam-dinh-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
Wait while more posts are being loaded