"100சதவீதம் உண்மை எந்த விதமான முதலீடும் இல்லாமல் அண்ட்ராய்டு மொபைல் மூலம் தினமும் 500₹ முதல 5000₹ வரை சம்பாதிக்கலாம்".

1) முதலில் play store க்கு சென்று " champcash " எனும் app யை install செய்யவும். app size 8 mb தான்.

2) பிறகு champcash யை open செய்து register செய்யவும்.

3) sponser/refer id என கேட்கும் அதில் 5172266 என கொடுத்து submit செய்யவும்.

4) அதில் 9Application கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை ஒவ்வாென்றாக install செய்து 3 நிமிடம் use பன்னவேண்டும். அந்த 3 நிமிடத்திற்குள் sing up செய்து வந்தால் உங்கள் challenge complete ஆகிவிடும்.
உங்கள் Account யில் 1$(60Rs) add ஆகும்.

5) பிறகு உங்களுக்கு refer id கெடுக்கப் படும். நீங்கள் 10 பேரை refer செய்தால் monthly 10*10 =10$(600₹)
100 பேர் 100*10=100$(6000₹) சம்பாதிக்கலாம் .

6)இதை நீங்கள் bank accontறகு அல்லது mobileகு recharge செய்து கொள்ளாம்.

7)நீங்கள் ஒரு நபரை Invite பண்ணி .அவங்க Champcash ல Challenge complete பன்ன. உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக $ 1 குள் கிடைக்கும்.

8)நீங்க Invite பண்ணும் நபர் 1st level. அவங்க earn சம்பாதிகிறதுல 50% உங்களுக்கு Credit ஆகும்.
நீங்க invite பண்ணவங்க யாரையும் invite பண்ண அவங்க 2nd level அவங்க சம்பாதிகிறதுல 10% உங்களுக்கு Credit ஆகும் இதே போல் 7Level உள்ளது.

9)இந்த Champcash வட இந்தியாவில் Develop ஆகி இருக்கு.நம் தென் இந்தியாவில் mostly நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் Develop ஆகல.
நாம develop பண்ணுவோம்.... 👍
Contact or what's app 9790524919

Post has attachment
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Av35h886a2eH99Vt26f15H

"100சதவீதம் உண்மை எந்த விதமான முதலீடும் இல்லாமல் அண்ட்ராய்டு மொபைல் மூலம் தினமும் 500₹ முதல 5000₹ வரை சம்பாதிக்கலாம்".

1) முதலில் play store க்கு சென்று " champcash " எனும் app யை install செய்யவும். app size 8 mb தான்.

2) பிறகு champcash யை open செய்து register செய்யவும்.

3) sponser/refer id என கேட்கும் அதில் 5172266 என கொடுத்து submit செய்யவும்.

4) அதில் 9Application கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை ஒவ்வாென்றாக install செய்து 3 நிமிடம் use பன்னவேண்டும். அந்த 3 நிமிடத்திற்குள் sing up செய்து வந்தால் உங்கள் challenge complete ஆகிவிடும்.
உங்கள் Account யில் 1$(60Rs) add ஆகும்.

5) பிறகு உங்களுக்கு refer id கெடுக்கப் படும். நீங்கள் 10 பேரை refer செய்தால் monthly 10*10 =10$(600₹)
100 பேர் 100*10=100$(6000₹) சம்பாதிக்கலாம் .

6)இதை நீங்கள் bank accontறகு அல்லது mobileகு recharge செய்து கொள்ளாம்.

7)நீங்கள் ஒரு நபரை Invite பண்ணி .அவங்க Champcash ல Challenge complete பன்ன. உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக $ 1 குள் கிடைக்கும்.

8)நீங்க Invite பண்ணும் நபர் 1st level. அவங்க earn சம்பாதிகிறதுல 50% உங்களுக்கு Credit ஆகும்.
நீங்க invite பண்ணவங்க யாரையும் invite பண்ண அவங்க 2nd level அவங்க சம்பாதிகிறதுல 10% உங்களுக்கு Credit ஆகும் இதே போல் 7Level உள்ளது.

9)இந்த Champcash வட இந்தியாவில் Develop ஆகி இருக்கு.நம் தென் இந்தியாவில் mostly நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் Develop ஆகல.
நாம develop பண்ணுவோம்.... 👍
Contact or what's app 9790524919

Post has shared content

"100சதவீதம் உண்மை எந்த விதமான முதலீடும் இல்லாமல் அண்ட்ராய்டு மொபைல் மூலம் தினமும் 500₹ முதல 5000₹ வரை சம்பாதிக்கலாம்".

1) முதலில் play store க்கு சென்று " champcash " எனும் app யை install செய்யவும். app size 8 mb தான்.

2) பிறகு champcash யை open செய்து register செய்யவும்.

3) sponser/refer id என கேட்கும் அதில் 5172266 என கொடுத்து submit செய்யவும்.

4) அதில் 9Application கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை ஒவ்வாென்றாக install செய்து 3 நிமிடம் use பன்னவேண்டும். அந்த 3 நிமிடத்திற்குள் sing up செய்து வந்தால் உங்கள் challenge complete ஆகிவிடும்.
உங்கள் Account யில் 1$(60Rs) add ஆகும்.

5) பிறகு உங்களுக்கு refer id கெடுக்கப் படும். நீங்கள் 10 பேரை refer செய்தால் monthly 10*10 =10$(600₹)
100 பேர் 100*10=100$(6000₹) சம்பாதிக்கலாம் .

6)இதை நீங்கள் bank accontறகு அல்லது mobileகு recharge செய்து கொள்ளாம்.

7)நீங்கள் ஒரு நபரை Invite பண்ணி .அவங்க Champcash ல Challenge complete பன்ன. உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக $ 1 குள் கிடைக்கும்.

8)நீங்க Invite பண்ணும் நபர் 1st level. அவங்க earn சம்பாதிகிறதுல 50% உங்களுக்கு Credit ஆகும்.
நீங்க invite பண்ணவங்க யாரையும் invite பண்ண அவங்க 2nd level அவங்க சம்பாதிகிறதுல 10% உங்களுக்கு Credit ஆகும் இதே போல் 7Level உள்ளது.

9)இந்த Champcash வட இந்தியாவில் Develop ஆகி இருக்கு.நம் தென் இந்தியாவில் mostly நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் Develop ஆகல.
நாம develop பண்ணுவோம்.... 👍
Contact or what's app 9790524919

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded