Naber çocuklar görüşmeyeli uzun zaman oldy

Çocuklar seçimlerin sonucunu açıklıyorum.(4 Grubun Ortalaması)
Naruto Uzumaki %43,5
Uchiha Sasuke %35
İnuzuka Kiba %23
Sai %8,5
Pain Çekildi (Oylar Sasuke'ye %20,Kiba ve Sai'ye %2,5 biçiminde paylaştırlmıştır)
Bu sonuçlar ile Uzumaki Naruto 2018 yılına dek Hokagelik görevini sürdürecektir...
Hayırlı Uğurlu Olsun...

Post has attachment
Çocuklar dün yapmam gaereken anketi yapamadım üzgünüm...
Şimdi herkesin beklediği an geldi...
Halk ilk dea hokagesi seçiyor.
Naruto varlığını devam mı ettirecek?...
Yoksa tahta sekizinci bir hokage mi gelecek???
Şimdi Oyunuzu Kullanma Zamanı !!!
3 yıllık kader sizin elinizde !!!
Haydi;Oylarınızı göreyim arslanlarım !!!
-
votes visible to Public
0%
Uzumaki Naruto (Konoha Merkez)
100%
Uchiha Sasuke (Konoha Yeşiller)
0%
İnuzuka Kiba (Konoha Radikal)
0%
Sai (Aydınlık)
0%
Akatsukili Pain (*Ben*Bağımsız)

Post has shared content

Post has attachment
Pardon çocuklar uzun vakittir gönderi yollayamıyorum.
Photo

Post has attachment
Ben düzenledim 😁
Photo

Post has attachment
Arkadaşlarınız varsa davet edin onları grubumuza...
PhotoPhotoPhotoPhoto
2015-06-05
4 Photos - View album

Post has attachment
Güldüm lannn...
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-06-03
8 Photos - View album

Post has shared content

Post has shared content
Originally shared by ****
#HERŞEY   #GÖNLÜNÜZCE   #OLSUN  

*İnsanlıkta din hakkındaki hisler ve bilgiler her türlü hurafelerden sıyrılarak hakiki ilim ve fenlerin nurlarıyla saf ve mükemmel oluncaya
kadar, din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf olunacaktır.*
“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük
ecdadımın en kıymetli mevrusatından olan istiklal aşkı ile meftur bir adamım.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Dinler çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur.
(Stendhal)

(Günümüzde Örneği somut olarak.. Youtube' de siyasette her yerde var.) artık öğrendik.. Sanırım Tanrının öğretme sanatı da bu olsa gerek. (İnceleyin araştırın.)

PEYGAMBER DÖNEMİNDE OLMADIĞI GİBİ
Sadece bilgilendirmedir.
Eleştiriye ve görüşe açıktır. KUR'AN' dan olmak kaydı ile..
Karşı değilim toplumun kaynaşması için ama gerçekler ortada;

ama topluma bunu abartılı bir şekilde yok şunu yaparsan dileğin kabul olur. Yok şu şekilde 50-100 rekat namaz kıl her isteğin olacak gibi...
SÖZLER SADECE BİR AKILSIZI 
şuruplamak için kullanılır.

Batıla gitme diyen Kitabımız.

77 ayette gece ile ilgili ''leyl'' geçer.

Şehr-i Ramadan ile ilgili tek ayet vardır..  oda kadir gecesini bağlar.
Bakara(Sığır,Düğe) 184-185

Klasik (Eski) Arapça Sözlüklerinden olan bu kelimenin etimolojisi incelendiğinde, aynı kökten gelen “ EŞHERAT” sözcüğü. Hamileliği ilerlemiş bir kadını anlatmak için kullanılır “ŞEHİRET” kelimesi de benzer şekilde geniş ve kilolu bir kadını anlatmak için kullanılır.YANİ gerek kelimenin kendi ve gerekse aynı kökten gelen kelimelerin tüm etimolojik anlamları incelendiğinde “GENİŞ OLAN” “ GÖZE ÇARPAN” anlamı ve manası ön plana çıkmaktadır.
Ramazan orucunu  (10 gün) tutandır . Çünkü Allah "sayılı gün" den ne anlaşılması gerektğini, yine Kur'anın da açıklayandır .
ORUÇ (savm -صوم) insanın kendini tutmasıdır.
ŞEHRU RAMAZÂN - شهر رمضان: sıcak dolunay (Kuzey yarıkürede 21 Hazirandan, güney yarıkürede ise 21 Aralıktan sonraki ilk dolunay). 
EYYAMEN MA'DÛDÂT -اياما معدودات: İki elin parpakları kadar yani 10 gün.

Bakara 185: Sıcak dolunaya tanık olanlarınız onu oruçlasın -fe men şehide minkumuş şehra fel yesumhu...

http://www.moonconnection.com/current_moon_phase.phtml
Buna göre inananlar bu yıl oruca 15 Temmuzdaki sıcak dolunayı izleyen sabah yani 16 Temmuz sabahı başlayıp 25 Temmuz akşamı son vermeliydiler. 

" . Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan sakının ve bilin ki, siz O'nun huzurunda haşredileceksiniz ." (Bakara Suresi 203) 

ALLAH dilese idi pek ala basitce "otuz gün oruc tutun ramazanda" yahut "kirk gün oruc tutun " da diyebilirdi .Buna rağmen Yüce ALLAH böyle birsey söylememisdir .

Oysa Yüceler Yücesi Allah Kur'an'nında birçok ayette sayılardan bahseder .

7.142 " .Musa ile otuz gece için vaatleştik.
Ve bunu, bir on ekleyerek tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği süre kırk geceye ulaştı. Mussa, kardeşi Hârun'a dedi ki: "Toplumum içinde benim yerime sen geç, barışçı ol, bozguncuların yolunu izleme!.

Şehru ramadân  arabca (Kalıp olarak gelen bu anlam: Aşırı sıcak gün,  Göze çarpan Ay dolunay) ''YAKAN, Kavuran Günün dolunay vakti'' anlamına gelir.. yaz aynı bağlar.. 

En‘âm/105; Ahkâf/19; Yûsuf/21, 52 ve Bakara/259'da 
Biz onu ölçü gecesinde indirdik ( 97 : 1 )

Eyyâmen ma’dûdât (Syayılı Günler)
 fe men kâne minkum marîdan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin uhar ve alellezîne yutîkûnehu fidyetun taâmu miskîn fe men tatavvaa hayran fe huve hayrun leh, ve en tesûmû hayrun lekum in kuntum ta’lemûn.

sayılı günlerdir. 3-10 gün arasında bir elin parmakları gibi manada kullanıyorlar..

Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o taktirde , diğer  günlerden  tamamlanır. ona güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu doyuracak bir fidye vermesi. Artık kim isteyerek bir hayır yaparsa, işte o, kendisi için bir hayırdır.
Oruç tutmak sizi için daha hayırlıdır, keşke bilseydiniz.

KADİR gecesi ve özel suresi ile tek gece vardır.. (Yeminli)
Fecr 1-2 and olsun ON geceye,
Berat (Berâet), Arapça'da ihtar, uyarı anlamına gelir.
iki (2) ayette geçer, anlam olarak sadece kati İhtar, Uyarı dır.
Tevbe  1  
Berâetun minallâhi ve rasûlihi ilâlleżîne âhedtum minel muşrikîn
Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir (ihtar)ültimatomdur bu;
 Kamer  43  
Ekuffârukum ḣayrun min ulâikum em lekum berâetun fîzzubur
Sizin kâfirleriniz, ötekilerden hayırlı mı? 
Yoksa zübürlerindekutsallaştırılmış (:) hizip kitaplarında sizin için bir beraat, dokunulmazlık mı var?

Toplumun kaynaşması ve birlik beraberliğin artmasına yönelik çalışma olarak görüyorum.
Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Gerçekten de Muhammed'in ve arkadaşlarının mescidlerde bu geceyi ihya etmek için toplandığı, özel dualar ettikleri, bugün özellikle Türkiye'de olduğu gibi bu geceye has namaz kıldıkları şeklinde tek bir rivayet dahi gelmemiştir.

Böylece Muhammed'in ve ashabının yapmadığı, bu geceye has bir takım ibadetler ortaya çıkmıştır.

İlgili Kuran âyetin de şöyle buyrulur: 
(Duhân, 44/1-5) Hâ Mîm. 
Andolsun o apaçık kitaba ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. 
Çünkü biz uyarıcıyız. O gecede her hikmetli buyruk ayrılır ve katımızdan bir emirle ilgilisine yollanır." 
Görüldüğü gibi âyette, işlerin taksim edildiği gecenin Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğunu bildirmektedir. Kur'an'ın da Şaban ayının on beşinde değil; Ramazan ayında ve Kadir gecesinde nazil olduğunu diğer ayetlerden öğrenmekteyiz:

 "Ramazan ayı ki o ayda insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirilmiştir." 

(Bakara, 2/185) " Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 97/1) İslam âlimlerinin büyük bir çoğunluğu Duhân suresinde geçen "
mübarek gece"nin kadir gecesi olduğunu söylemişlerdir. 

Müfessir Ebu Bekir İbnu'l-Arabî bu konuda şöyle demektedir: 
"Bu ayette geçen mübarek gecenin kadir gecesi değil de başka bir gece olduğunu iddia edenler, Allah'a büyük bir iftirada bulunmuş olurlar." 
Ebu Bekir İbnu’l-Arabî

En-am 148
Şirke batanlar şöyle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık." Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: 
Yanınızda, önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı?
* Zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz.*
Bakara (Sığır,Düğe) 41
Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın.  *Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın.*  Ve yalnız benden sakının.
Kalem (Yazan)37
Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz?
Bakara (Sığır) 170 
Onlara, 
"Allah'ın indirdiğine uyun!" dendiğinde: 
Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. derler. 
Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!...
(Sizden gerçekleri gizleyip yalan söyledilerse)

Güzel olan ne varsa esen kalın.
Photo
Wait while more posts are being loaded