Post has attachment
کتاب صوتی رویاهایی از پدرم
Dreams from my father
به قلم و با صدای آقای باراک اوباما
(رییس جمهور سابق امریکا)
.
مجموعه‌ای مفید و موثر
در تقویت قوای شنیداری و گفتاری زبان آموزان
.
قابل خرید و تهیه و دانلود سریع
به قیمت: 8100 تومان
از فروشگاه اینترنتی انگلیسی مثل آب خوردن👇
http://shop.abcxyz.ir/prod-1845356.html
Photo

Post has attachment
📌Bury head in the sand
سر را در شِن(زمین) فرو کردن
(سعی بر نادیده پنداشتن چیزی)
در فارسی هم داریم:👇
مثلا" میگیم: یارو مثل کبک سرش رو فرو کرده توی زمین😊
اما در انگلسیی از این عبارت کاربردی و باحال استفاده میکنیم👇
Bury head in the sand
.
به این مثالها توجه کنید لطفا"👇
Don't bury your head in the sand!
سرت رو توی شن فرو نکن!
(سعی نکن موضوع رو نادیده بگیری)
.
Listen to me , we have to do something, we can't bury our head in the sand!
گوش کن به من، ما باید کاری کنیم!
نمی‌تونیم سرمون رو فرو کنیم توی زمین(این مسئله رو نادیده بگیریم)
.
You've got to face facts here - you can't just bury your head in the sand.
باید دیگه در اینجا با حقایق روبرو بشی، نمی‌تونی همه ش سرت رو فرو کنی تو شن.
.
+:How has Mori been handling the break-up?
-:Oh, just burying his head in the sand and ignoring his feelings.
+موری چطور داره این جدایی رو میگذرونه؟
-اوه؛ فقط سرش رو کرده توی شن و داره از احساساتش چشم پوشی میکنه
.
Stop burying your head in the sand. Look at the statistics on smoking and cancer!
دست از فرو کردن کله ت توی شن بردار؛ یک نگاه به آمار سیگار کشیدن و سرطان بینداز!
.
Her parents had been burying their heads in the sand about the problem.
والدین ش در مورد مشکلات او سرشان را در شن فرو برده اند.
.
If you bury your head in the sand now, you may lose your house.
اگه کله ات رو فرو کنی تو شن، خونه ات رو از دست می‌دهی.
.
Don't bury your head in the sand, Mori. and don’t pretend that everything’s all right.
کله ات رو توی شن فرو نکن موری. و تظاهر نکن که همه چی اوکیه.
.
شما هم قول بده دیگه کله ت رو توی شن فرو نکنی، باشه؟ 😄
.
دوستان و همراهان🚀👇👇
بهترین نکته های انگلیسی و مطالبی مثل همین پست که مطالعه فرمودید
در جزوه الکترونیکی بهترین نکته ها و مطالب انگلیسی مثل آب خوردن بیان شده است
اطلاعات بیشتر و دانلود نمونه رایگان و تهیه در آدرس زیر:👇
http://goo.gl/9OBvhC
.
همچنین در سایت انگلیسی مثل آب خوردن👇
http://www.abcxyz.ir
.
انگلیسی مثل آب خوردن👇
t.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧
Photo

Post has attachment
Apart from
به جُز/جُدای از
.
عضویت سریع در کانال انگلیسی مثل آب خوردن در تلگرام👇
https://telegram.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧
Photo

🇬🇧🇺🇸
In the middle of nowhere.
نا کجا آباد/ جایی دور از مردمان و شهر ها
همونجایی که آرزو دارم برم و مدتی استراحت کنم😜
.
Somewhere in the middle of nowhere.
یک جایی در ناکجاآباد/ جایی در دور دست ها
بطلبه ایشالا😁
.
To get to my house, you have to drive into the middle of nowhere.
برای رسیدن به خونه ی من باید تا ناکجاآباد رانندگی کنی.
میخواد بپیچونه و طرف رو دعوت نکنه خونه ش هاااا, قشنگ معلومه 😁
.
We found a nice place to eat, but it's out in the middle of nowhere.
یه جای خوب برای غذا خوردن پیدا کردیم, اما اون محل بیرون از شهر و در ناکجاآباد قرار داره.
میخوای نگی, خو نگوووو, 😂
.
We spent a wonderful year living on a farm in the middle of nowhere.
ما یک سال عالی رو یک مزرعه در ناکجاآباد/خارج از شهر و دور از همه زندگی کردیم.
فیس به شما 😝
.
I'll need a map to find that house- it's out in the middle of nowhere, apparently.
من به یک نقشه برای یافتن اون خونه احتیاج دارم. ظاهراً اونجا بیرون از شهر جایی در ناکجاآباد قرار داره.
بازرس کی بودی؟؟🤪
.
کانال انگلیسی مثل آب خوردن👇
t.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧

Post has attachment
ساختار بسیار پرکاربرد نه تنها فلان؛ بلکه بهمان🇺🇸🇬🇧
not only ….. but (also)
این كلمات را حروف ربط گویند. و برای ترکیب دوجمله استفاده می‌شوند
كاربرد آن در انگلیسی دو نوع است كه در فرمول زیر منعكس شده است.
Not only + X + but + Y + as well
Not only + X + but also + Y
───
نکته ی مهم:❗️👇
اگر x صفت باشد y نیز صفت و اگر x فعل باشد y نیز فعل خواهد بود.
اگر X عبارت اسمی باشد؛ Y هم باید عبارت اسمی باشد
اگر x جمله واره باشد؛ Y هم باید جمله واره باشد
دو جمله زیر را در نظر داشته باشید:
📍I not only cleaned the room but washed the car as well.
📍I not only cleaned the room but also washed the car.
من نه تنها اتاق را تمیز كردم، بلكه ماشین را هم شستم.
───
نكته مهم: ❗️👇
چنانچه not only در ابتدای جمله و اولین لغت جمله باشد،‌بلافاصله فعل كمكی زمان مربوط به جمله بعد از آن به كار می رود.
مثال:
Not only did he wash the car, but also cleaned the room.
او نه تنها ماشین را شست بلكه اتاق را نیز تمیز كرد.
.
He is not only a great swimmer, but also a great musician.
او نه تنها شناگر خوبی است؛ بلکه موزیسین خوبی هم است.
توجه که a great swimmer و a great musician عبارت اسمی اند.
.
───
کاربرد اشتباه:❌
He is not only a great swimmer, but also plays amazing music.
دقت داشته باشید که a great swimmer یک عبارت اسمی است؛ پس Plays amazing music هم باید یک عبارت اسمی باشد که در اینجا یک جمله واره به اشتباه استفاده شده است.
.
برای بیان چنین جمله ای میگوییم:✅
He not only swims with ease, but also plays amazing music.
او نه تنها به آسانی شنا میکنه؛ بلکه موسیقی های متحير کننده ای هم می نوازد.
───
مثالز:👇🚀
My mother not only taught me, but also helped me with my homework.
مامانم نه تنها به من آموزش داد؛ بلکه در تکالیفم به من کمک کرد
.
There is not only a strong sense of community in this town but also a suitable condition to improve.
اینجا در این شهر نه تنها حس اجتماعی قوی است؛ بلکه شرایط بهبود و پیشرفت هم مهیا است.
.
She not only wants to go to the university, but also is going to have a part time job.
اون خانمه نه تنها میخواد بره دانشگاه؛ بلکه کار نیمه وقت هم خواهد کرد
.
My boss not only got angry, but also punished me to do my work again.
رییسم نه تنها عصبانی شد؛ بلکه منو با انجام دوباره ی کار تنبیه کرد.
.
After winning the prize, she not only became famous but also could travel all over the world.
بعد از بردن جایزه، او نه تنها مشهور میشه بلکه میتونه به کل دنیا مسافرت کنه
.
دوستان و همراهان😊👇👇
کتاب الکترونیکی آموزش گرامر مثل آب خوردن
بياني ساده و روان، همراه با توضيح فارسي و مثال و ترجمه فارسي
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان: 👇
http://goo.gl/Dy74yM
.
همچنین در فروشگاه اینترنتی انگلیسی مثل آب خوردن:👇
http://shop.abcxyz.ir
.
عضویت سریع در انگلیسی مثل آب خوردن👇
https://telegram.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧
Photo

كاريش نميتونم بكنم / نميتونم متوقف اش كنم/ نميتونم كنترل اش كنم
اينا رو چطوري بگيم تو انگليسي؟؟؟؟؟ 🇬🇧🇺🇸
.
يه ساختار ساده داره در انگليسي به اين شكل:
👉 I can't help + verb-ing
.
مثالز:👇
I can't help thinking about it.
نميتونم در موردت فكر نكنم / فكر كردن در مورد تو رو نميتونم كاريش كنم
.
I can't help shopping so much.
نميتونم زياد خريد كردنم رو كنترل كنم
.
I can't help working all the time.
كل ساعات كار كردن رو نميتونم كاريش كنم
.
I can't help smiling when I see her.
وقتي ميبينمش نميتونم بهش لبخند نزنم
.
I can't help eating so much.
پرخوري رو نميتونم كنترل كنم
.
I can't help loving you.
نميتونم دوست داشتن تو رو كنترل كنم
.
I can not help biting my nails when I am nervous.
وقتي عصبي ام نميتونم جويدن ناخن هام رو كاريش كنم
.
I can not help smoking when I have been drinking.
سيگار بعد مشروب رو نميتونم كاريش كنم
.
I cannot help feeling so sad.
ناراحتي و غمناك بودن رو نميتونم كنترل كنم
.
I cannot help remembering the things you did.
نميتونم كارهايي كه كردي رو فراموش كنم
.
از مثالهای بالا، رو نویسی و روخوانی، بدون شک میتونه مفید باشه برای شما😊
.
دوستان و همراهان عزیز
جزوه‌ی مربوط به مطالب که از سال 2012 تا کنون بیان کرده ایم📋
شامل بهترین مطالب و پستهاي آموزشي،
😳معادل سالها کلاس و مطالعه زبان😮
توضیحات بیشتر، دانلود نمونه و تهیه: در آدرس زیر:👇
http://goo.gl/9OBvhC
.
همچنین قابل تهیه درفروشگاه اینترنتی سایت انگلیسی مثل آب خوردن:👇
http://shop.abcxyz.ir
.
عضویت سریع در کانال انگلیسی مثل آب خوردن در تلگرام👇👇
https://telegram.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇬🇧🇺🇸

Post has attachment

Post has attachment
In the middle of something
درگیر انجام کاری بودن
.
انگلیسی مثل آب خوردن👇🏻
t.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧
Photo

اصطلاح ها و عبارتها و جملاتی که که با کلمه way ساخته می شوند. 📌
.
By the way
راستی/ در ضمن
.
By the way, have you seen Ali recently?
راستی، علی را به تازگی ندیده ای؟
──
In the way
سر راه-به طریقی که
Please move this chair. It’s in the way.
لطفا اين صندلي رو جابجا كن، سر راه است
.
Do your work in the way I have shown you.
در مسيري كه بهت گفتم كار كن/ فعاليت كن؟ / همونطوري كه بهت نشون دادم انجام بده
──
On the way
در مسيرِ به
.
On the way to the station, I bought some cigarettes.
در مسير ايستگاه چند نخ سيگار گرفتم
──
In this way
بدین ترتیب – از این راه
.
He saves old envelopes. In this way, he has collected a great many stamps.
او پاكت هاي قديمي رو نگه ميدارد، بدين ترتيب يك كلي تمبر جمع آوري كرده است
──
In a way
از اين رو – به نحوی – تا اندازه ای - از اين جهت
.
In a way, it’s an important book.
از اين رو آن كتاب مهمي است
──
I am on my way / on my way
در مسير ام / توي را ه ام/ (دارم میام)، تو راه، راه، راه :D
.
Anyway
به هرحال
.
No way
راه نداره ؛ امكان نداره ؛ عمرا"
.
Where there's a will, there is a way.
جایی که خواستنی باشد، راهی هم وجود دارد.
.
خوب بود این پست؟؟؟
امتیاز بده عمو ببینه :*
.
رفقا؛
در تخفیف ویژه😮👇
برای اولین بار در دنیا😳
بيش از11000عبارت و جمله و اصطلاح
كتابي بي نظير و عالي در يادگيري شما، تقویت لغت و جمله سازی و ....
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رايگان:👇
http://goo.gl/0hjvdg
.
همچنین تخفیف های ویژه در سایت
انگلیسی مثل آب خوردن رو از دست ندهید👇
http://www.abcxyz.ir
.
انگلیسی مثل آب خوردن در تلگرام👇
https://telegram.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧

Post has attachment
📌چند عبارت کاربردی در مورد مسایل اقتصادی
Household income
در آمد خانوار
💵
Allowance
پول تو جیبی
💵
Economic downturn
رکود اقتصادی
💵
Economic boom
جهش اقتصادی
💵
Allocate money
تخصیص پول
💵
Expenditures
هزينه ها/ مخارج
💵
Sky rocket
فعل:بالا رفتن موشک وار هزینه ها/ سر به فلک کشیدن
مثال:
The cost of your education has skyrocketed.
هزینه های آموزش ات سر به فلک کشیده.
💵
Out of controll
خارج از کنترل

انگلیسی مثل آب خوردن👇
http://t.me/joinchat/BZ85hDwFxO_aPIcyzHc2zw
🇺🇸🇬🇧
Photo
Wait while more posts are being loaded